Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-4

skautIS (verze 9.4.0)

do provozu nasazena: 27.11.2015 v 23:30
číslo verze: 9.4.0.40109

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR19368] Časopisy: Příloha časopisů Skautig zdarma pro vybrané funkce (osoby ve vybraných funkcích | Moje jednotka > Časopisy) - Nnově byl skautIS rozšířen o možnost automaticky přidávat časopis Skauting zdarma osobám ve vybraných funkcích. - Osoba získá časopis automaticky ve chvíli, kdy je zapsán do role, která časopis zdarma zasílá. Zasílání časopisu je opět ukončeno ve chvíli, kdy je platnost funkce ukončena. - Pro zasílání časopisu zdarma musí mít osoba objednaný jeden ze základních časopisů bez ohledu na to, zda je časopis placený nebo zdarma v rámci registrace.

vylepšení:

[TR19154] Sněmy: Kandidátka na funkce, které jsou zapisované do spolkového rejstříku nově obsahu položky povinně do rejstříku zapisované. Při správném vyplnění hlášenky tak odpoadají později problémy s generováním správných dokumentů a hladkým zápisem funkce do rejstříku.

[TR19035] Osoby: Osoby, které jsou členy ZvOJ mohou být pouze osoby starší 18 let a navíc mohou mít pouze výchovnou kategorii „ostatní“. Toto nastavení se mimo jiná místa kontroluje také při odevzdání registrace. Došlo k automatické opravě u současných členů ZvOJ tak, aby údaje odpovídaly platným předpisům.

[TR19375] Registrace: Bylo rozšířeno pole Komentáře pro lepší možnost komentovat registrační závady na příslušné stránce u odevzdávání registrace jednotky.

[TR19374] Registrace: Otevření registrace střediska otevírá nově opravdu jen registraci pro tuto úroveň. Registrace podřízených jednotek zůstávají nedotčeny a v případě potřeby upravovat data i v některém z oddílů, je nutné otevřít také tuto registraci, ale ručně.

[TR19310] Nemovitosti: Při zadávání nemovitostí do skautISu, které nemají pevnou adresu, lze zadat mimo města, u kterého se nemovitost nachází nejblíže, také kraj, ve kterém leží.

[TR19535] Skautská energie: Na základě nových formulářů Skautské energie vystavených zpracovatelskou společností byly upraveny také šablony, které skautISu při podání přihlášky generuje.

opravy:

[TR19432] VzA: Opravena chyba znemožňující editovat Základní a veřejné údaje o VzA.

[TR19451] VzA: Opravena chyba znemožňující označit zadání skutečé účasti osob na VzA.

[TR19382] VzA: Opět je možné zadávat účastníky zkoušky i ve chvíli, kdy ji z nějakého důvodu jednou ze zkoušky odhlásím.

[TR19440] VzA: Provedena úprava, která dovoluje osobám zadávajícím projekt akce upravovat projekt až do chvíle, než se odevzdá celá hlášenka VzA ke schválení na ústředí.

[TR19299] Akce: Opravena nefunkční kontrola formátu kontaktů u nově přidávaných osob u všech typů akcí vedených ve skautISu.

[TR19437] IZS: Upraveno zobrazování proměnných a textů informačních zpráv pro zprávu Dekrety byly odeslány.

[TR19439] VzA: Došlo k odstranění kontroly požadující zadání předsedy zkušební komise ve chvíli, kdy odevzdávám hlášenku VzA.

[TR19383] VzA: Po proběhnutí VzA se automaticky všem účastníkům včetně instruktorů a zkoušejících zapisují absolvované kurzy na záložku Funkce a kvalifikace do tabulky Absolvované kurzy. Zapisované záznamy byly upraveny tak, aby se duplicitně nezobrazoval rok konání akce.

[TR19384] VzA: Opravena funkce zapisování kvalifikací úspěšným absolventů VzA/zkoušek ve chvíli, kdy příslušná akce vydá osobě dekret.

[TR19452] Časopisy: Znovu doplněno tlačítko pro autorizaci časopisů.

[TR19424] Časopisy: Upraveny nefunkční proměnné v informační zprávě zasílané v rámci objednání balíčku pro nováčky.

[TR19259] Členská karta: Opravena nemožnost číst členskou kartu vybrané osoby.

[TR19441] Dotace: Na záložce Informace o schválené dotac a zálohách v boxu Schválená dotace se zobrazuje reálně schválená částka a nikoli jiná částka čerpaná z jiných umístění.

[TR19309] Osoby: Opravena nemožnost editovat údaje o vlastní osobě ve chvíli, kdy má osoba přiřazenou roli „účastník sněmu“ a žádnou jinou, která tuto možnost omezovala.

[TR19380] Jednotky: Opravena nemožnost ukončit existenci jednotky.

[TR19303] Osoby, jednotky: Opraveno našeptávání adresy v položce „stát“ ve slovenské verzi skautISu.

[TR19258] Osoby: Oprava načtení dalších údajů osoby.

[TR19257] VzA: Doplněny chybějící validační hlášky u vkládání kurzů vzdělávacích akcí.

[TR19369] STS: Znovu umožněno filtrovat „VŠE“ ve filtrech vyskytujících se u faktur STS pro ústředního správce STS.

[TR19260] STS: Opraveno chybové odesílání požadavku na konkrétní číslo.

[TR19250] Kontakty: Na záložce kontakty odebráno informační pole upozorňující na nutnost doplnit hlavní kontakty u osob, které nebyly v STS. Informační box nedávál smysl.

[TR19372] Registrace: Opravena kontrola registrace, která hlásila chybu ve chvíli, kdy vedoucí oddílu měl typ členství: čestné, což je přípustné.

[TR19313] Nemovitosti: U rezervací nemovistostí se již nevyžaduje zadávat jednotku, ve které osoba půjčující si objekt působí.

[TR19586] Osoby: Opravena chyba při ukládání adresy osoby, které již probíhá bez obtíží.

[TR19602] Registr OJ: Znovu doplněn filtr v Registru OJ určeného pro správce o volbu zobrazit vše.

[TR19491, 19386] VzA: Úprava šablony generovaných dekretů.

[TR19434] VzA: Opravena možnost upravovat kontakty účastníků VzA v roli přináležející VzA.

[TR19683] VzA: Při založení nové vzdělávací akce se již správně rovnou přenese založený typ kurzu, aby s ním dále v akci šlo pracovat a nebylo nutné ho v tabulce přidávat ručně. (nasazeno: 2.12.2015)

systémové úpravy:

[TR19291] DB: Přepočítána hierarchie osob pro správnou funkci práv u vybrané osoby.

[TR19381] DB: Nasazena oprava chyby serverové služby vznikající kolem VzA.

[TR15387] DB: Provedena analýza řešení a optimalizace souborového uložiště skautISu.

[TR19174] DB: Upravena procedura TE_EnrollInvoiceService_Insert_Call, aby vhodně reagovala na situaci při změně čísla osoby.

[TR15629] DB: Rozšířeno množství logovaných informací při zálohování v BackupService při nahrávání souborů na GoogleDrive.

[TR19678] Log: Opravena chyba logující timehout v kontrole dekterů ve VzA. (nasazeno: 2.12.2015)

skautis/nove-verze/9-4.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)