Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-3

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:9-3 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 9.3.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 13.11.15 v 23:27 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 9.3.1.40479 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15618] Časopisy: Autorizace časopisů uvítacího balíčku pro nováčky
 + ​(vedoucí oddílu, tiskový zpravodaj OJ | Moje jednotka > Časopisy)
 + - Časopis přidaný osobě jako součást balíčku pro nováčka lze ihned autorizovat a časopis tak bude osoba dostávat nadále i po odeslání balíčku. Není tak nutné čekat na rozeslání balíčku a teprve potom časopis autorizovat.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR15721] VzA: Oznámení o vystavení dekretů
 + ​(vzdělavateleé,​ vedoucí vzdělávacích akcí | Zprávy)
 + - Ihned po vystavení a odeslání dekretů pro některou vzdělávací akci, je tato akce vyrozuměna zprávou, kdy a jaké dekrety byly odeslány.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR18025] STS: Doplnění nápovědy k doplňkovým službám STS na stránce Základní údaje telefonního čísla.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15691] VzA: Při pořádání zkoušky lze její účastníky přidávat hromadným výběrem ze seznamu přihlášených osob na danou vzdělávací akci.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15713] VzA: Upraveno menu pro správce VzA. Veškerá agenda se nově nachází přímo pod položkou Akce.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15722] Dotace: Upraveny názvy položek osob, které zpracovávají a odevzdávají vyúčtování dotací.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15719] Dotace: Součet dotovaných dokladů se zakrouhluje na celé číslo dolů. Tento součet se nadále propisuje do závěrečného rozpočtu i na stránku přehled záloh.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15724] Dotace: Při zakládání žádosti o dotaci na vzdělávací akci je tento krok doplněn nápovědou,​ jak je třeba se žádostí naložit, aby se stala závaznou.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15622] STS: Informační zpráva Zamítnutí objednávky telefonního čísla byla doplněna o jméno pověřené osoby, její e-mail a telefon pro možnost přímého kontaktu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR15725] Dotace: Osoby potvrzující a odevzdávající žádost o dotaci jsou nyní informování o tom, co se v tomto kroku děje a co bude následovat formou upozornění. Toto upozornění je nutné potvrdit.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR] Dotace: Byly rozšířeny možnosssti sledování a zadávání záloh. Nově má ústřední správce i samotný žadatel přehled kdy a v jaké výši budou dotace zaslány přímo na záložce Informace o schválené dotaci a zálohách.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR17950] STS: Upravena hláška o převodu u paušálních číslech na detailové stránce.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR17966] WS: Úprava WS funkce OccupationLanguageAll o anonymní volání.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR17988] Dotace: Provedena důkladná analýza chování všech typů žádostí o dotaci. Tato analýza poskytla zadání pro úpravy u všech typů dotací provedené v této verzi.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR18024] Členské karty: Provedeny úpravy kolem vydávání a zobrazování členských karet na základě změn pro jejich vydávání v roce 2016, mj: prodloužení doby platnosti, úprava přehledů objednaných karet a osob, které ještě kartu neobdržely.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR18027] Dotace: U každého typu dotace je možné určit výši dotovaných nákladů. ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR18028] Dotace: Po odevzdání,​ nebo konečném potvrzení žádosti o dotaci se některé údaje uzamykají pro další úpravy.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR18029, 18030] Dotace: Úprava záložka informace o schválené dotaci a zálohách a celkové přepracování tabulka myximální možno hodnoty požadovaných dotací. Zobrazování dopletku/​nedoplatku a úprava stránky závěrečného rozpočtu pro typ dotace 9300.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR19032] Osoby, jednotky: Aktivováno našeptávání adres ve slovenské verzi skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR19238] Dotace: Současně se změnou osoby dochází ke změně kontaktů osob ve funkci vedoucí nebo hospodář v žádosti o dotaci.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR19118] GA: Opraveno počítadlo záznamů v tabulce používaných aliasů u osoby na záložce E-mail a GoogleApps.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19129] Základny: Doplněny chybějící tlačítka pro správu rezervací základen pro jejich správce a administrátory jednotek.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR18026] STS: Opraveno zobrazování data splatnosti na fakturách za STS. Opět je čitelné celé včetně roku.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR18007] Převod osob: Převod osob v rámci jednoho střediska je možné provést bez znalosti bezpečnostního kódu nebo bez pomoci žádost o převod pouze přesunem osoby do jiné jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19049] VzA: Obsazenost kurzů vzdělávacích akcí reaguje na přijímané účastníky. O pole obsazenost se pořadatel nemusí starat.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19151] VzA: Opravena chyba při akci zveřejnění nebo kontrola zadaných údajů akce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15397, 17943] Dotace: Provedeno několik dorbných oprav u dotací číslo 9800, mj.: vzhled a rozložení položek, odstranění prvků týkající se pouze žádostí na vzdělávací akce, opraveny chybné validace u výběru termínu dílčí akce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR15464] Dotace: Rozpočet akce prochází kontrolou ziskovosti. Ziskový rozpočet je překážkou odevzdání žádosti o dotaci. Dále došlo k úpravě při potvrzení žádosti o dotace, schvalování rozpočtu, doplněny kontroly u závěrečného rozpočtu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR18002] STS: Opraveny nefungující proměnné v IZS týkající se zasílání záloh dotací.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR18007] ddd:
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR18032] VZA: Opraveno duplicitní zobrazování některých VzA v přehledu VzA.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19145] STS: OPraveno opětovné chybné zobrazování stránky STS u osob, které ještě nemají založenou přihlášku.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19153] Dotace: V přehledu dotací se již zobrazuje každý záznam včetně názvu projektu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19183] Dotace: Úprava zobrazování tlačítek pro potvrzení žádosti o dotaci na základě rozlišená přihlášené osoby. Úprava zjednodušuje podávání žádosti pro osoby ve funkcí vedoucí jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19185] Dotace: Úprava zobrazování rozpočtu dotací pro VzA pro vedoucího jednotky a zobrazování upozornění na stejné stránce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19186] Dotace: Úprava zobrazování záznamů dotací v jejich přehledu. Každý žádost se objevuje pouze jednou.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19230] STS: Na podrobných výpisesch STS upraveno zobrazení data vystavení.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19381] Systém: Upravena procedura řešící kontrolu dekretů v serverové službě. (nasazeno: 19.11.2015)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19258] Osoby: Opravena chyba v SQL proceduře způsobující problémy v některých případech při zobrazování osob v seznamu členství. (nasazeno: 23.11.2015)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR19380] Jednotky: Vyřešen problém znemožňující ukončit existenci organizační jednotky. (nasazeno: 23.11.2015)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR19048] DB: Analýza opakujících se výpadků skautISu a dlouhé odezvy při načítání některých stránek.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR15686] Monitor: Nasazena aktualizovaná verze monitorovací služby CZ a SK skautISu (ver. 1.3), která loguje více detailů a má optimalizovanou práci s procedurami a timeouty. (nasazeno: 24.11.2015)
  
skautis/nove-verze/9-3.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)