Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-3

skautIS (verze 9.3.1)

do provozu nasazena: 13.11.15 v 23:27
číslo verze: 9.3.1.40479

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR15618] Časopisy: Autorizace časopisů uvítacího balíčku pro nováčky (vedoucí oddílu, tiskový zpravodaj OJ | Moje jednotka > Časopisy) - Časopis přidaný osobě jako součást balíčku pro nováčka lze ihned autorizovat a časopis tak bude osoba dostávat nadále i po odeslání balíčku. Není tak nutné čekat na rozeslání balíčku a teprve potom časopis autorizovat.

[TR15721] VzA: Oznámení o vystavení dekretů (vzdělavateleé, vedoucí vzdělávacích akcí | Zprávy) - Ihned po vystavení a odeslání dekretů pro některou vzdělávací akci, je tato akce vyrozuměna zprávou, kdy a jaké dekrety byly odeslány.

vylepšení:

[TR18025] STS: Doplnění nápovědy k doplňkovým službám STS na stránce Základní údaje telefonního čísla.

[TR15691] VzA: Při pořádání zkoušky lze její účastníky přidávat hromadným výběrem ze seznamu přihlášených osob na danou vzdělávací akci.

[TR15713] VzA: Upraveno menu pro správce VzA. Veškerá agenda se nově nachází přímo pod položkou Akce.

[TR15722] Dotace: Upraveny názvy položek osob, které zpracovávají a odevzdávají vyúčtování dotací.

[TR15719] Dotace: Součet dotovaných dokladů se zakrouhluje na celé číslo dolů. Tento součet se nadále propisuje do závěrečného rozpočtu i na stránku přehled záloh.

[TR15724] Dotace: Při zakládání žádosti o dotaci na vzdělávací akci je tento krok doplněn nápovědou, jak je třeba se žádostí naložit, aby se stala závaznou.

[TR15622] STS: Informační zpráva Zamítnutí objednávky telefonního čísla byla doplněna o jméno pověřené osoby, její e-mail a telefon pro možnost přímého kontaktu.

[TR15725] Dotace: Osoby potvrzující a odevzdávající žádost o dotaci jsou nyní informování o tom, co se v tomto kroku děje a co bude následovat formou upozornění. Toto upozornění je nutné potvrdit.

[TR] Dotace: Byly rozšířeny možnosssti sledování a zadávání záloh. Nově má ústřední správce i samotný žadatel přehled kdy a v jaké výši budou dotace zaslány přímo na záložce Informace o schválené dotaci a zálohách.

[TR17950] STS: Upravena hláška o převodu u paušálních číslech na detailové stránce.

[TR17966] WS: Úprava WS funkce OccupationLanguageAll o anonymní volání.

[TR17988] Dotace: Provedena důkladná analýza chování všech typů žádostí o dotaci. Tato analýza poskytla zadání pro úpravy u všech typů dotací provedené v této verzi.

[TR18024] Členské karty: Provedeny úpravy kolem vydávání a zobrazování členských karet na základě změn pro jejich vydávání v roce 2016, mj: prodloužení doby platnosti, úprava přehledů objednaných karet a osob, které ještě kartu neobdržely.

[TR18027] Dotace: U každého typu dotace je možné určit výši dotovaných nákladů.

[TR18028] Dotace: Po odevzdání, nebo konečném potvrzení žádosti o dotaci se některé údaje uzamykají pro další úpravy.

[TR18029, 18030] Dotace: Úprava záložka informace o schválené dotaci a zálohách a celkové přepracování tabulka myximální možno hodnoty požadovaných dotací. Zobrazování dopletku/nedoplatku a úprava stránky závěrečného rozpočtu pro typ dotace 9300.

[TR19032] Osoby, jednotky: Aktivováno našeptávání adres ve slovenské verzi skautISu.

[TR19238] Dotace: Současně se změnou osoby dochází ke změně kontaktů osob ve funkci vedoucí nebo hospodář v žádosti o dotaci.

opravy:

[TR19118] GA: Opraveno počítadlo záznamů v tabulce používaných aliasů u osoby na záložce E-mail a GoogleApps.

[TR19129] Základny: Doplněny chybějící tlačítka pro správu rezervací základen pro jejich správce a administrátory jednotek.

[TR18026] STS: Opraveno zobrazování data splatnosti na fakturách za STS. Opět je čitelné celé včetně roku.

[TR18007] Převod osob: Převod osob v rámci jednoho střediska je možné provést bez znalosti bezpečnostního kódu nebo bez pomoci žádost o převod pouze přesunem osoby do jiné jednotky.

[TR19049] VzA: Obsazenost kurzů vzdělávacích akcí reaguje na přijímané účastníky. O pole obsazenost se pořadatel nemusí starat.

[TR19151] VzA: Opravena chyba při akci zveřejnění nebo kontrola zadaných údajů akce.

[TR15397, 17943] Dotace: Provedeno několik dorbných oprav u dotací číslo 9800, mj.: vzhled a rozložení položek, odstranění prvků týkající se pouze žádostí na vzdělávací akce, opraveny chybné validace u výběru termínu dílčí akce.

[TR15464] Dotace: Rozpočet akce prochází kontrolou ziskovosti. Ziskový rozpočet je překážkou odevzdání žádosti o dotaci. Dále došlo k úpravě při potvrzení žádosti o dotace, schvalování rozpočtu, doplněny kontroly u závěrečného rozpočtu.

[TR18002] STS: Opraveny nefungující proměnné v IZS týkající se zasílání záloh dotací.

[TR18007] ddd:

[TR18032] VZA: Opraveno duplicitní zobrazování některých VzA v přehledu VzA.

[TR19145] STS: OPraveno opětovné chybné zobrazování stránky STS u osob, které ještě nemají založenou přihlášku.

[TR19153] Dotace: V přehledu dotací se již zobrazuje každý záznam včetně názvu projektu.

[TR19183] Dotace: Úprava zobrazování tlačítek pro potvrzení žádosti o dotaci na základě rozlišená přihlášené osoby. Úprava zjednodušuje podávání žádosti pro osoby ve funkcí vedoucí jednotky.

[TR19185] Dotace: Úprava zobrazování rozpočtu dotací pro VzA pro vedoucího jednotky a zobrazování upozornění na stejné stránce.

[TR19186] Dotace: Úprava zobrazování záznamů dotací v jejich přehledu. Každý žádost se objevuje pouze jednou.

[TR19230] STS: Na podrobných výpisesch STS upraveno zobrazení data vystavení.

[TR19381] Systém: Upravena procedura řešící kontrolu dekretů v serverové službě. (nasazeno: 19.11.2015)

[TR19258] Osoby: Opravena chyba v SQL proceduře způsobující problémy v některých případech při zobrazování osob v seznamu členství. (nasazeno: 23.11.2015)

[TR19380] Jednotky: Vyřešen problém znemožňující ukončit existenci organizační jednotky. (nasazeno: 23.11.2015)

systémové úpravy:

[TR19048] DB: Analýza opakujících se výpadků skautISu a dlouhé odezvy při načítání některých stránek.

[TR15686] Monitor: Nasazena aktualizovaná verze monitorovací služby CZ a SK skautISu (ver. 1.3), která loguje více detailů a má optimalizovanou práci s procedurami a timeouty. (nasazeno: 24.11.2015)

skautis/nove-verze/9-3.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)