Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:9-0

skautIS (verze 9.0.6)

do provozu nasazena: 21.8.2015 v 0.21
číslo verze: 9.0.6.25243

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR13518] Osoby: Nová podoba základních údajů osoby (každá osoba a vedoucí | Osoby > konkrétní osoba > Základní údaje) - Záložka základních údajů o osobě byla předělána dle nových UX pravidel a komponent, aby lépe zobrazovala údaje a byla připravena na budoucí změnu designu skautISu. - Nově jsou adresy zobrazovány pod sebou a v základu je vidět jen adresa trvalého bydliště. Korespondenční adresa se zobrazuje jen pokud je vyplněná a jiná od trvalého bydliště. - Na stránce byly lépe přeskládány údaje o osobě a při jejich editaci jsou zvýrazněny povinné položky a lépe jsou údaje validovány.

[TR13791] STS: Zobrazení přehledu čísel a faktur v STS jednotky (vedoucí/admin OJ | Služby > STS: Moje jednotka > záložky Telefonní čísla a Faktury) - Nově může „vedoucí/administrátor“ organizační jednotky zobrazit seznam telefonních čísel v jeho jednotce a také seznam faktur. - Na rozdíl od pověřené osoby STS dané jednotky se ale nemůže dívat do detailů, k dispozici má jen základní přehled, neboť jako osoba spravující jednotku (a často přímo jako vedoucí OJ) za fungování jednotky odpovídá.

[TR13877] STS: Souhrnný přehled útrat a čerpání služeb (uživatelé STS | Moje STS > záložka Přehled čerpání) - Všem členům STS přinášíme novou stránku poskytující souhrnný přehled měsíčních útrat a čerpání služeb (SMS, volání, data). - Na stránce je možné zvolit, pro jaké telefonní číslo (pokud jich osoba v STS má více) chce souhrny zobrazit a následně se zobrazí přehledová tabulka s daty za posledních 6 měsíců. - Přehledová tabulka pro každý měsíc obsahuje údaje: Volání v podnikové síti, Volání ostatní sítě, SMS v podnikové síti, SMS ostatní, Data - Kromě tabulky s čísly se zobrazuje i graf ilustrující útraty a čerpání služeb v jednotlivých měsících za poslední půlrok.

[TR13885] Kvalita: Celkové hodnocení v podřízených jednotkách (činovníci jednotek | Kvalita > Cizí výsledky > Celkové hodnocení) - Byla přepracována původní stránka s přehledem celkového hodnocení a nově nabízí mnohem více informací. - Na stránce je možné najít nejen počty jednotek (absolutní i relativní) nacházející se v různých úrovních výsledku hodnocení (hodně slabé, slabé, dobré, hodně dobré) - Kromě toho stránka ukazuje i zlepšení či zhoršení. - V neposlední řadě je na stránce k dispozici tabulka s přehledem tzv. „dlouhodobě stabilních (za 3 roky)“.

[TR12954], [TR13691] Kvalita: Možnost exportu všech výsledků do PDF (činovníci jednotek | Kvalita > Moje výsledky) - Do skautISu přibyla možnost exportovat jak jednotlivé typy výsledků hodnocení kvality, tak i všechny výsledky získat hromadně v jednom ZIP archivu. - Jednotlivé PDF exporty jsou dostupné na stránkách jednotlivých typů výstupů (např. graf frgál, výsledky po oblastech, doporučení ke zlepšení apod.) - Hromadný export všech dostupných PDF výstupů je dostupný v přehledové tabulce „Moje výsledky“, kde je odkaz „Exportovat vše“.

[TR11758] VzA: Veřejně dostupný kalendář vzdělávacích akcí (kdokoli | konkrétní URL vybraného kalendáře) - V rámci agendy vzdělávacích akcí byla do skautISu doplněna funkce poskytující na různých URL adresách veřejně kalendář vzdělávacích akcí. Tyto adresy jsou dostupné anonymně bez nutnosti přihlášení ve formátu iCal a dají se tedy snadno přidat mezi vlastní kalendáře například na Google. - Seznam dostupných kalendářů týkajících se vzdělávacích akcí je na adrese https://is.skaut.cz/Junak/Events/EventEducationCalendar.aspx - Každý kalendář (jak všechny akce, jak jednotlivé typy) mají vždy svou speciální adresu kalandáře (je uvedena v seznamu na stránce kaledndářů).

[TR13707] Dotace: Přehled žádostí o dotace podřízených OJ (vedoucí VOJ | Dotace > Dotace podřízených jednotek) - Vedoucí nadřízených jednotek mají k dispozici přehled žádostí o dotace jejich podřízených jednotek včetně informace o stavu zpracování žádosti. - Přehled funguje obdobně jako „Dotace mojí jednotky“, ale navíc umožňuje filtrovat i podle podřízené jednotky a zobrazovat dotace i jen konkrétní OJ. - Funkce bude mít význam až po spuštění ostrého provozu dotací přes skautIS (v roce 2016).

[TR11046] Základny: Kalendáře rezervací jako iCal URL (správci základen | Jednotka > Nemovitosti a základny > Užívané nemovitosti > detail půjčované základny) - V rámci agendy základen mají správci k dispozici odkaz na iCal kalendář s rezervacemi dané základny. Tento odkaz lze použít pro vložení do Google kalendáře, Outlooku apod. - Stejně tak lze v kombinaci s Google kalendářem či jiným řešením vložit do webových stránek základny jako veřejná viditelnost obsazenost základny. - Kromě veřejného kalendáře je k dispozici správcům i kalendář s detailními informacemi jednotlivých rezervací jako URL ve formátu iCal (adresa tohoto kalendáře musí být registrována v aplikacích skautISu - s pomocí Technické podpory)

[TR11051, 11049, 11052] Nemovitosti: Založení, přehled a detail rezervace nemovitosti (správci základen | Jednotka > Nemovitosti a základny > Užívané nemovitosti > Detail půjčované základny) - Správcům základen je umožněno zakládat rezervaci daného objektu a to včetně dalších informací o vypůjčiteli (ostatní uživatelé budou mít stejnou možnost na skautské křižovatce). - Správce uvidí seznam provedených rezervací a bude moci provádět jejich správu.

[TR12948] Hodnocení kvality: Úpravy detailního hodnocení kvality po oblastech (uživatelé hodnocení kvality | Hodnocení kvality) - U všech typů detailního hodnocení po oblastech došlo k následujícím úpravám: úprava zobrazování výsledku bez desetinného místa, přemístění koláčových grafů pod přehledové tabulky a úprava a zvětšení jendotlivých přehledových tabulek a jejich sloupců.

[TR13648] VzA: Maximální možná hodnota požadované dotace (vzdělavatelé | Akce > VzA > Základní údaje) - skautIS nově zobrazuje informace o hodnotě maximální možné požadované dotace, který počítá s akcemi, teré mají více kurzů.

vylepšení:

[TR13614] LoginPage: Byla upravena základní podoba přihlašovací stránky, která má přemístěná loga EU o podpoře projektu a upravenou podobu stylů CSS.

[TR13816] Základny: Vytvořena nová anonymní WS funkce, která vrací celkový počet základen nabízených k půjčování.

[TR13700] Nábory: Vytvořeny nové WS funkce OccupationAllPositions a OccupationAllGrouped pro zobrazování mapy s klubovnami v blízkosti nějakého bodu (výseku mapy) a automatické sdružování základen z blízké oblasti či stejného místa. Funkce se využívají v nových verzích mobilních aplikací.

[TR13801] STS: Na stránku „Moje STS“ pro vstup nových čísel i na záložce „STS“ u osoby bylo přidán odkaz „Ceník STS“, který vede na stránku na Křižovatce s ceníkem služeb (nutné přihlášení na Křižovatku).

[TR13802] STS: Při stahování faktur nebo základních vyúčtování za STS se nově stahované soubory pojmenovávají tak, aby v názvu bylo uveden i měsíc + rok a telefonní číslo nebo číslo faktury.

[TR15072] STS: Na stránce pro blokaci SIM karty byly upraveny a aktualizovány texty upozorňující na některé případy placené výměny SIM karty a jak správně postupovat.

[TR15075] STS: Při zakládání žádosti o vstup čísla do STS se zobrazují nové informace k převodu a aktivaci čísla v STS v závislosti na převodu podle operátora. Stejně tak se informace v nové podobě zobrazují i u zadávání ČVOP.

[TR13705] Akce: Došlo ke změně pořadí položek v menu Akce, aby více odpovídalo budoucí předpokládané četnosti využívání uživateli.

[TR13410] Rejstříky: Na stránce pro ověřování účtu a údajů osoby ve funkci zapisované do rejstříků jsou doplněny i údaje o bydlišti a také ev. čísle jednotky.

[TR13411] Rejstříky: Ústřední správa Registru OJ byla doplněna o přehlednější odkazy na osoby i jednotky a upraveno názvosloví „odesláno na soud“.

[TR13130] Kvalita: Zlepšeno názvosloví v PDF a Excel souboru „Pracovní list: Jak dál“ (Doporučené akce ke zlepšení), který radí na co se v rámci zlepšování zaměřit.

[TR13706] Dotace: Na stránce „Dotace > Dotace mojí jednotky“ přibyly nové filtry umožňující seznam omezit jen na požadovaný typ dotace nebo žádosti o dotace v požadovaném stavu.

[TR13701] Dotace: Přejmenování sloupce v přehledu dotací mé jednotky na vhodnější obecný pojem „dotace“ a doplnění vysvětlivky do nadpisu sloupce.

[TR13693] Dotace: V detailu žádosti o dotace byla doplněna nová záložka „Závěrečný rozpočet“, záložky byly vhodněji pojmenovány, lépe seřazeny a zpřehledněny.

[TR13710] Dotace: Na záložce „Informace o schválené dotaci a zálohách“ je zobrazován i specifický symbol, pod kterým je zasílána záloha a jsou placeny přeplatky a nedoplatky k dané dotaci (specifický symbol se využívá u dotací k VzA).

[TR13697] Dotace: V žádosti o dotaci na vzdělávací akci lze editovat rozpočet žádosti jak v rozpočtu VzA, tak na stránce s žádostí o dotaci.

[TR13731] WS: Doplnění webových služeb o anynomní verze funkcí pro číselníky k základnám.

[TR13133] Hodnocení kvality: Zrušeno zobrazování Hodnocení po oblastech v seznamu hromadných přehledů.

[TR13129] Hodnocení kvality: Nově je možné založit hodnocení kvality pro daný rok až od 1. června daného roku.

[TR13509] VzA: Rozpočet vzdělávacích akcí je vzhledem k čerpání dotací a nutnosti na konci roku akci vyúčtovat upraven s platností pouze na jeden kalendářní rok.

[TR13595] VzA: Doplněna možnost generovat dekrety přímo vzdělávacími akcemi v případě, že není nutné ověření a podpis odpovědné osoby na ústředí.

[TR13650] Dotace: Základní stránka doplněna o výpočet maximální možné dotace pro danou akci. V přehledu se navíc zobrazuje částka již schválené dotace.

[TR13649] VzA: Upravena navigace v hlášence VzA. Koknrétně došlo k odstranění informačního panelu, který již postrádal smysl. Navíc přibyla tlačítka Zpět na vzdělávací akci, Moje dotace a Přehled žádostí pro pozici na ústředí.

[TR15157] STS: Přehled čerpání služeb byl vylepšen a doplněn o nové sledované služby (MMS, data), doplněno vhodné řazení i práce se zobrazovanými jednotkami a hlavně graf byl vylepšen, aby byl přehlednější a využívá vhodnější logaritmické měřítko.

opravy:

[TR12825] STS: Optimalizována a upravena procedura pro získání seznamu všech faktur STS, aby nedocházelo k občasným timeoutům.

[TR15076] Kvalita: Opravena chyba znemožňující založení hodnocení kvality tábora. Tábory k hodnocení lze již bez potíží vybírat.

[TR13695] Dotace: Vyřešen problém v procházení položek při editaci závěrečného rozpočtu ve vyúčtování (přeskočení needitovatelné položky přidělené dotace).

[TR15017] Dotace/VzA: Opravena chyba způsobující duplikování položek rozpočtu v některých VzA či dotacích při obnovení stránky.

[TR13864] VzA: Datum zkoušky lze již zadat bez omezení termínu.

[TR13944] VzA: Všem neoprávněným rolím je v menu skryta položka „Správa VzA“, která se chybně zobrazovala ač byla správně obsahem nepřístupná.

[TR13945] VzA: Běžným uživatelům byla skryta tlačítka „Storno“ a „Smazat VzA“, která pro ně byla matoucí a moc nedávala smysl.

[TR]13943 VzA: Hospodář vzdělávací akce již může ve své roli editovat rozpočet akce.

[TR13876] VzA: Při zadávání složení zkoušky se již správně pod ikonou kalendáře zobrazuje kalendář s klasickým sedmidenním týdnem.

[TR13871] VzA: Uživatel v roli účastníka vzdělávací akce už vidí jen záložky a údaje, které může a to jen pro čtení (všechny ostatní ovládací prvky a data mu jsou skryta).

[TR13863] VzA: Opravena chyba ve špatném vyhodnocení dostatečné kvalifikace člena zkušební komise VZ s platným OČK.

[TR15005] VzA: Přidání vlastní položky do rozpočtu se již vždy správně ihned projeví.

[TR13942] VzA: Ručně přidaná položka rozpočtu již lze po odsouhlasení i smazat.

[TR15081] VzA: Tlačítko pro schválení celé komise OVČINem bylo přejmenováno, aby bylo zcela jasné.

[TR15082] VzA: Zrušení jmenování předsedy a úpravy členů zkušební komise po schválení již nejsou možné ze strany akce ani pořadatele. Zároveň se o tom zobrazuje info a případné další nečekané úpravy už může udělat jen ústředí (OVČIN).

[TR15108] VzA: Opraveno zobrazování seznamu „Moje akce“, aby nebyl prázdný a opět zobrazoval uživatelům všechny jeho akce.

[TR15103] Dotace: Provedeny úpravy ve fungování rozpočtů u VzA, žádosti o dotaci a vyúčtování dotace.

[TR15135] Osoby: Opraveno načítání názvu v OU_EducatationSeminary, které vyhlašovalo v systému chybu.

[TR13696, 13771] Webové služby: Provedena úprava nasatvení WS pro anonymní vyhledávání kluboven určených k zapůjčení a služba vracející seznam VzA.

[TR13462] Domény a GA jednotky: Upraven název sloupce v seznamu domén jednotek.

[TR13647] Jednotky: Opraveno zobrazování záložky Veřejné údaje jednotky.

[TR13463] Osoby: Opraveno zobrazování údajů ze záložky časopisy u osob.

[TR13637] Akce: Opravena chyba při přidávání nečlena jako účastníka tábora a jeho zobrazení v seznamu členů tábora.

[TR15155] VzA/Dotace: Opraveno řazení položek v rozpočtu.

[TR15156] DB: Oprava uložené procedury chybně nainstalované při nasazení systému.

[TR15157] STS: Oprava načítání dat pro graf čerpání služeb v STS.

[TR15160] STS: Provedena oprava v oprávnění a zobrazování stránky s přehledem čerpání služeb, aby ji viděli uživatelé STS bez ohledu na roli.

[TR15161] STS: Pověřené osoby i sami uživatelé STS již bez problémů mohou zobrazit záložky „STS“ u osoby, případně jednotky a také správu STS.

[TR15159] Osoby: Záložka „Další údaje“ u osob je již opět správně dostupná a lze ji zobrazit.

[TR15162] STS: Opraveno načítání dat a zobrazení grafu čerpání služeb, aby fungovalo pro všechna hlasová a datová mobilní čísla i v případě, kdy v posledních měsících došlo ke změně služeb daného čísla. (nasazeno: 26.8.2015)

systémové úpravy:

[TR13640] Systém: Pravidelná údržba databáze nově hlásí v souhrnném e-mailovém protokolu jak případné chyby, tak i úspěšné proběhnutí údržby.

[TR13638] Systém: V rámci pravidelné údržby databáze nově probíhá i údržba souborového úložiště a jsou promazávány všechny temp soubory starší XX dnů (dle nastavení TempFilesKeep).

[TR13331] DB: Provedeny výkonnostní optimalizace v procedurách akcí EV_EventCongress_ACTION; načítání a práce se sněmy je rychlejší.

[TR13713] WS: Funkce pro načítání detailu půjčované základny (OrganizationUnit⇒RealtyCollectionDetailBorrowable) byla rozšířena o možnost anonymního vracení ilustrační fotografie základny.

[TR13816] WS: Přidána anonymní WS funkce vracející celkový počet základen nabízených k půjčování (OrganizationUnit⇒RealtyAllRealtyTypeCountPublic).

[TR13801] STS: V nastavení STSPriceList lze zadat URL na stránku s ceníkem STS, na který je ze skautISu odkazováno.

[TR15105] STS: V databázi byly doplněny a rozšířeny tabulky s typy STS služeb (TE_CallServiceType a TE_CallService), která umožňuje nastavit vyhodnocování čerpání služeb v přehledu útrat čísel.

[TR15147] DB: Provedena optimalizace akční procedury nad dotacemi GR_Grant_ACTION.

skautis/nove-verze/9-0.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)