Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-8

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:8-8 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 8.8.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 28.5.2015 v 01.28 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.8.1.30472 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13062] Akce: Doplnění rozpočtu u dalších akcí
 + ​(uživatelé skautISu, členové Junáka | Akce > Další akce)
 + - Do hlášenky dalších akcí doplněn rozpočet akce (funkčnost rozpočtu shodná s rozpočtem táborů).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13016] Rejstřík: Souhlas se zápisem, do spolkového rejstříku napojený na sněmy
 + ​(činovníci,​ vedoucí OJ | Akce > Sněmy)
 + - V rámci nutnosti získávat souhlas činovníků se zápisem do rejstříku spolků byl patřičně doplněn průběh sněmů. ​
 + - Podávání kandidátky bylo rozšířeno o další kontroly povinných položek pro generování souhlasu se zápisem.
 + - Ihned po uzavření sněmu generuje skautIS balík souhlasů se zápisem pro všechny zvolené osoby. O tomto kroku dostává vedoucí OJ zprávu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR13023] Rejstřík: Zkrácený zápis sněmu OJ
 + ​(vedoucí OJ | Akce > Sněmy)
 + - Ihned po uzavření hlášenky sněmu generuje skautIS zkrácený výpis sněmu, který se přikládá k provedeným změnám do spolkového rejstříku. ​
 + - Úředně ověřený formulář je možné nahrát zpět do skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12124] VzA: Přidávání členů zkušební komise výběrem z členů týmu
 + ​(vzdělavatelé | Akce > VzA > Zkoušky a dekrety)
 + - Do seznamu členů zkušební komise lze jednoduše vybrat již jednou zadané osoby - členy přípravného týmu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12873] VzA: Ukazatel vyplněnosti údajů
 + ​(uživatelé skautISu, vzdělavatelé,​ čkenové junáka | Akce > VzA)
 + - Upraveno zobrazování názvů jednotek ve stromu jednotek i na kartě základní údaje jednotky. Nově byl název doplněn o postfix, jehož pomocí se nyní ve všech umístěních název automaticky skládá.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12116] VzA: Úprava číselníku kvalifikací s dopadem na ZZA
 + ​(členové Junáka, vzdělavatelé | Akce > VzA)
 + - Došlo k rozšíření číselníku o oprávnění akreditovaného garanta ZZA. 
 + - Kurzy ZZA zajištěné akreidtovaným garantem ZZA se automaticky stávají akreditovaným kurzem s právem vystavit pro účastníky osvědčení o absolvování akreditovaného ZZA.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11751] VzA: Vydávání dekretů a absolvenstkých listů
 + ​(vzdělavatelé | Akce > VzA)
 + - Vzdělavatelé mají možnost požádat prostřednictvím skautISu o vystavení dekretů nebo absolventských listů pro své frekventanty.
 + - Připravena je rovněž ovládací prvek pro správu a tisk dekretů pro ústředního správce. ​
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11720] Dotace: Potvrzení a doplnění, zrušení nebo zamítnutí žádosti
 + ​(vedoucí OJ, vzdělavatelé | Dotace > Moje dotace)
 + - Do agendy dotací doplněny další ovládací prvky pro zrušení žádosti, zamítnutí nebo žádosti o doplnění včetně uvedení důvodu. O všech krocích jsou osoby informováni prostřednictvím informační zprávy. ​
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11755] Dotace: Schvalování žádosti a sledování stavu
 + ​(vedoucí OJ, vzdělavatelé | Dotace > Moje dotace, Moje úkoly)
 + - V agendě dotací a Moje úkoly přibylo nové sledování stavu žádostí o dotaci za pomoci barevných příznaků:​ červený - se žádostí je třeba pracovat, oranžový - se žádostí je třeba pracovat, ale ještě zbývá více než 10 dnů, zelený - se žádostí není třeba pracovat.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12949] Hodnocení kvality: Navigace u HK
 + ​(vedoucí OJ, vzdělavatelé | Dotace > Moje dotace)
 + - Do agendy dotací doplněny další ovládací prvky pro zrušení žádosti, zamítnutí nebo žádosti o doplnění včetně uvedení důvodu. O všech krocích jsou osoby informováni prostřednictvím informační zprávy. ​
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12829] Jednotky: Rozšíření vyhledávání jednotek
 + ​(uživatelé skautisu, členové Junáka | Jednotky)
 + - Doplněno vyhledávání jednotek dle části evidenčního čísla, bankovního účtu nebo IČ. 
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11766] Skautská energie: Generování plné moci pro firmy
 + ​(uživatelé skautisu | Služby > skautská energie)
 + - Doplněna možnost generování plné moci pro vstup do skautské energie pro firmy. ​
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12122] VzA: V agendě absolvenstkých listů se již nezobrazují náhradníci akce, pro které se abs. listy nevystavují.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR13146] VzA: Všechny orientační přehledy přidělené dotace pro VzA se nově vypočítávají pouze pro členy Junáka.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR13202] VzA: Po přidání osoby - člena týmu jako člena zkušební komise, zmizí tato osoba ze seznamu, ze kterého se členové komise vybírají.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12615] Balíčky pro nováčky: Časopis z balíčku pro nováčky zůstává u příslušné osoby stále objednaný, ale neautorizovaný. Vedoucí jednotky tak odběr časpoisu jednoduše prodlouží.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12122] VzA: V agendě absolvenstkých listů se již nezobrazují náhradníci akce, pro které se abs. listy nevystavují.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12877] Dotace: Upravena informační hláška skutečnosti rozpočtu dotací. Nově je uživatel upozorněn v případě překročení maximální částky dotace.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12949] Hodnocení kvality: U výsledků hodnocení kvality proběhla změna chování tlačítka zpět. Tlačítko vede opět do seznamu výsledků, ale pamatuje si poslední použitý filtr.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12956] Hodnocení kvality: Ve výsledcích hodnocení kvality váhy oblastí doplněn počet jednotek, které se daného hodnocení kvality zúčastnily.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR13199] Kontakty: Proběhla úprava nastavování hlavního e-mailu. NOvě stačí u dalšího e-mailu nastavit typ na hlavní a dojde ke změně.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12047] Dotace: Do menu doplněna položka Moje dotace vedoucí na stránku přehledu dotací jednotky. Zobrazuje se pouze příslušným osobám.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR13164] Skautská energie: Probehla změna podmínek skautské energie dle nového formuláře poskytovatele.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR13197] VzA: Provedena významná optimalizace rychlosti procedur vzdělávacích akcí, díky čemuž se stránky v agendě VzA načítají výrazně rychleji a plynuleji. (nasazeno: 2.6.2015)
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR13205] Tábory: Opravena chyba znemožňující zobrazit nově zakládaný tábor kvůli práci s rozpočtem.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12122] VzA: V agendě absolvenstkých listů se již nezobrazují náhradníci akce, pro které se abs. listy nevystavují.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13201] VzA: Vyřešen stav, kdy nebylo možné potvrdit rozhodnutí.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12116] VzA: Pokud je u ZZA kurzu jako garant zadaná osoba, která je zároveň garantem z projektu akreditovaných ZZA Junáka, tak se příslušný zdravotnický kurz ZZA označí příznakem "​akreditováno"​ a účastníci dostanou i druhý dekret, který je "​akreditován"​ ministerstevem.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12959] Dotace: Opravena procedura GR_Grant_UPDATE
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13137] Dotace: Upraveny náklady skutečnosti akce. Dotovaná částka se nyní zobrazuje správně mezi výnosy.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12953] Úkoly: Uzavřeny všechny zastaralé a již vyřešené úkoly, které v systému osobám uvízly. Zároveň provedena oprava, která správně uazvírá úkoly při splnění dané činnosti ve skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12945] GA: Opravena chyba, kdy nebylo možné odstranit shodnou e-mailovou adresu zařazenou mezi GA.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12663] ExportLog: Vyřešen problém vracení výsledků EX_ExportLog_SeznamChanges.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13117] Jednotky: Opraveny chybně chodící prázdné informační zprávy o změně bankovního účtu jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13074] Adresář: Upraveno chování adresáře, opět je možné měnit údaje v adresáři.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13093] Veřejné údaje: Opraven odkaz vedoucí na seznam nemovitostí jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13312] STS: Realizována optimalizace generování přehledu s přeplatky / nedoplatky na fakturaci. (nasazeno: 8.6.2015)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13384] WS: Opravena chyba, kdy WS funkce nevracela anonymně údaje o instruktorech VzA. (nasazeno: 15.6.2015)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12662] Systém: Vyřešeno chování OU_Unit_ALL - poddotaz nově vrací ve všech případech pouze jeden výsledek.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12821] Systém: Provedeny výkonnostní optimalizace nad objektem akcí osob ve skautISu (OU_Person_ACTION).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12729] Systém: Realizovány úpravy a optimalizace v akcích prováděných na jednotkami (OU_Unit_ACTION).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12824] Systém: Upraveny procedury týkající se verifikace akcí k zajištění plynulejšího chodu bez timeoutů.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12826] Systém: Opravena provedura OU_Unit_Action,​ aby nevracela více záznamů v subdotazu v místě, kde má vracet jen jeden.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR13243] Systém: Oprava chyby v přetypování u detailu funkce a odpovídající proceduře (OU_Function_ACTION).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR13334] Systém: Provedeny optimalizace v akčních procedurách k táborům (EV_EventCamp_ACTION). (nasazeno: 16.6.2015)
  
skautis/nove-verze/8-8.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)