Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-7-5

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:8-7-5 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 8.7.5) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 30.4.2015 v 16.04 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.7.5.15343 (30.4.2015 - mimořádná verze)**
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12988, TR13077] WS: Nové a upravené funkce webových služeb pro vzdělávací akce
 + ​(programátoři | WS funkce > Events > Public)
 + - Byly upraveny a přidány nové funkce do webových služeb pro anonymní zobrazování údajů o vzdělávací akci.
 + - Upraveny a rozšířeny parametry byly u WS Events.asmx ve funkcích: EventEducationALLPublic,​ EventEducationDETAILPublic,​ EventEducationCourseALLPublic,​ EventEducationCourseDETAILPublic,​ EventEducationCourseTermALLPublic,​ EventEducationCourseTermDETAILPublic‏.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR12961] Jednotky: Vyřešena chyba znemožňující založené nové jednotky z důvodu chybějící vnitřní defaultní hodnoty.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13047] Jednotky: Po změně bankovního účtu jednotky již opět ve zprávě přijde informace z jakého starého na jaký nový účet se změnil.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12960] STS: Opravena procedura TE_Enroll_UPDATE_PaymentType tak, aby vždy vracela jen jeden záznam přesně jak má.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12962] Majetek: Vyřešena chyba s nulovou referencí na stránce skladu majetku.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13017] STS: Opravena zpráva o změně služeb dat v zahraničí (Travel&​Surf) odesílané na T-Mobile.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13042] Osoby: Opraven problém znemožnující převádět členství osoby mezi jednotkami s využitím bezp. kódu. ​
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12947] Osoby: Vyřešena nemožnost podat žádost o převod osoby mezi jednotkami.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12941] VzA: Opravany chyby v procesech schvalování akce, konkrétně upraveno zobrazování tlačítek dle rolí a funkcí.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12921] VzA: Při podávání žádosti o dotaci již lze měnit požadovaná výše zálohy (80% záloho, speciální záloha, žádná).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13110] VzA: Stránka s vyúčtování dotace a skutečnou účastí na VzA je již správně dostupná v roli ústředního správce vzdělávacích akcí a nezobrazuje se chybová hláška. (nasazeno: 14.5.2015)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12663] Exporty dat: Opravena procedura generující data kluboven a náborových údajů pro mapy Seznam.cz (nasazeno: 22.5.2015)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR13117] Jednotky: Upraveno generování zpráv o změnách bankovních účtů, aby v žádné situaci ve zprávě nechyběla informace o čísle účtu (nasazeno: 22.5.2015)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR13045] DB/log: Upraveno logování serveru kolem zpráv z procedury RegistryUpdateSendMessage.
  
skautis/nove-verze/8-7-5.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)