Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-6

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:8-6 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 8.6.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 9.4.2015 v 3.27 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.6.1.31789 **
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12123] Jednotky: Zobrazení obsazení funkcí u ústředí všem skautům
 + ​(uživatelé skautISu, členové Junáka | jednotka > funkce)
 + - Všichni uživatelé skautISu s platným řádným nebo čestným členstvím (bez omezení pracovní rolí) vidí obsazení funkcí ústředních orgánů Junáka včetně obsazení v historii.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11354] Jednotky: Zpřístupnění hospodřáských výkazů pro čtení členům
 + ​(uživatelé skautISu, členové Junáka | jednotky > hospodářské výkazy)
 + - Všichni členové Junáka mají možnost číst detail hospodářského výkazu libovolné jednotky v Junáku.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12578] Majetek: Použití interaktivního multiselectu ve filtru majetku
 + ​(uživatelé modulu majetek | majetek)
 + - V majetku jednotek přibyla u položek sklady, tagy a půjčování komponenta multiselect,​ tedy intuitivní možnost zaškrtnout vybrané položky.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11220] Jednotky: Kontrola existence skupiny/​sdíleného e-mailu při rušení jednotky
 + ​(vedoucí oddílu/​střediska | seznam členů)
 + - Při rušení některé z jednotek skautIS upozorní uživatele ve chvíli, kdy existuje skupina nebo sdílený účet GA.
 + - Upraven text upozornění. ​
 + - Při slučování jednotky se všechny skupiny a sdílené účty sloučí s nástupnickou jednotkou. Při rušení jednotky se všechny skupiny a sdílené účty zruší.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11193] Dotace VzA: Skutečné příjmy a náklady akce
 + ​(vzdělavatelé | VzA > dotace > Vyúčtování)
 + - Na záložce dotace přibyla nová tabulka skutečné příjmy a náklady pro zaznamenání skutečnosti hospodaření akce.
 + - Přehled rovněž zobrazí výši vyčerpaných/​nečerpaných zaslaných záloh.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12615] Časopisy: Balíčky pro nováčky
 + ​(vedoucí/​administrátoři oddílů, středisek | seznam členů)
 + - SkautIS automaticky přidá každému nováčkovi ve věku do 12 let obdrží zdarma jedno číslo časopisu dle jeho věkové kategorie
 + - Vedoucí oddílů si mohou na kartě časopisy nastavit typ odebíraného balíčku pro nováčky nebo odběr zcela odmítnout.
 + - Při generování zásilky časopisů je umožněno těmto časopisům pro nováčky přiřadit také brožuru pro rodiče.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11189] VzA: Záložka vyúčtování dotace
 + ​(vzdělavatelé,​ vedoucí OJ | detail VzA)
 + - Založena nová záložka Vyúčtování vzdělávací akce.
 + - Záložka obsahuje: Seznam dotovaných dokladů, Skutečný objem vyúčtované dotace, Skutečné příjmy a náklady akce, Seznam účastníků akce a přehled jejich účasti, Orientační maximální výše dotace.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11193] Dotace VzA: Skutečné příjmy a náklady akce
 + ​(vedoucí oddílu/​střediska | VzA > Dotace > Vyúčtování)
 + - Na záložce dotace přibyla nová tabulka skutečné příjmy a náklady pro zaznamenání skutečnosti hospodaření akce.
 + - Přehled rovněž zobrazí výši vyčerpaných/​nečerpaných zaslaných záloh.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11190] Dotace VzA: Odevzdání,​ potvrzení a kontrola
 + ​(vzdělvatalé,​ vedoucí OJ | VzA > Dotace > Odevzdání)
 + - Tlačítko odevzdat: umožní odevzdat zadané vyúčtování. V tuto chvíli se uzavře vyúčtování pro další úpravy.
 + - Tlačítko potvrdit: určeno pro vedoucího pořadatelské OJ pro definitivní odevzdání vyúčtování ústřednímu správci dotací.
 + - Tlačítko vyjídření revizní komise: Určeno pro připojení vyjádření revizní komise k zadanému vyúčtování.
 + - V případě nesrovnalostí umožněno vedoucímu akce, vedoucímu OJ, ale i ústřednímu správci dotací vyúčtování vrátit k přepracování. ​
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11192] Dotace VzA: Seznam dotovaných dokladů a skutečný objem vyúčtované dotace
 + ​(vzdělavatelé,​ vedoucí OJ | VzA > dotace > Vyúčtování)
 + - K dispozici je přehledná tabulka pro uvedení seznamu dotovaných dokladů a uvedení údajů o nich. 
 + - Pod tabulkou je k dispozici přehled Skutečný objem vyúčtované dotace (automatický výpočet). Zároveň dochází ke kontrole max 70% dotované částky z celkových nákladů akce.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11760] Dotace: Přehled čerpání dotací na vzdělávací akce
 + ​(ústřední správce dotací | Dotace > administrace > přehled čerpání dotací)
 + - Pro ústředního správce dotací a jejich celkové nastavení je k dispozici základní přehled čerpání dotací.
 + - Tabulka: Přehled čerpání dotací na vzdělávací akce obsahuje: Celkvá částka určená k dotacím, přehled rozdělených a nerozdělených prostředků,​ přehled záloh a další.
 + - Tabulka: Čerpání dotací podle typů akcí nabízí přehled rozdělení dotací mezi jednotlivé typy akcí.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12020] VzA: Mazání vzdělávacích akcí
 + ​(správce VzA | VzA)
 + - Při splnění určitých podmínek (nesmí být založeny žádné kurzy, kurzy nesmí mít účastníky,​ není požádáno o dotaci) je ústřední správce schopen smazat již zadanou VzA.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12128] Role: Nová oprávnění pro zobrazování údajů osob a umožnění hledání spolupracovníků
 + ​(uživatelé s rolí | Osoby)
 + - Vytvořeny nová oprávnění pro vyhledávání a čtení údajů pro spolupracovníky ústředí.
 + - Nová oprávnění umožňují zobrazit základní údaje mimo RČ, kontakty, Funkce, Kvalifikace,​ Členství.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12555] Osoby: Omezení zakládání čestného členství
 + ​(vedoucí oddílu/​střediska | seznam členů)
 + - Omezena možnost zakládat čestné členství. To je umožněno pouze ústředním rolím. ​
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12442] VzA: Nově se ke všem VzA ukládá přimo ID_Dictrict,​ které umožní jendodušší vyhledávání mezi akcemi. Zároveň bylo toto ID přidáno ke všem již založeným akcím.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12622] Osoby, členství: Zejména pro účely slovenské verze skautISu přibyla možnost deaktivovat omezení zadávání data vzniku členství osoby
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11690] Majetek: Dochází ke cachování ilustračních obrázků a rychlejšímu zobrazování ilustračních obrázků včetně zobrazení skutečné velikosti po kliknutí. ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11916] Administrace:​ Nasazena nová verze monitoru chyb skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12129] Časopisy: Rozšířeny možnosti speciálních zásilek o výběr dle výchovné kategorie a počtu osob v nich.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12580] VzA: Zpracován diagram evidence a správy VzA.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12639] STS: Upraveno číslování faktur za STS.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12652] Mobilní skautIS: Upravena login stránka skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12686] VzA Dotace: Odstraněna provizorní žádost o dotaci.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12736] Dotace VzA: Upraveny IZS zasílané u žádostí o dotaci.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12652] LoginPage: Upravena a optimalizována mobilní přihlašovací stránka pro různé velikosti displejů (drží na středu a vhodně reaguje na šířku).
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12738] DB: Upraven SQL skript kontroly konzistence dat v oblasti osob bez řádného/​čestného členství.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12314] Systém: Provedena analýza logů a navržen postup pro řešení a optimalizaci výkonu v dotčených místech.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12787] WS: Po využití v mobilní aplikaci nově funkce webových služeb pro úvodní stránku uživatele (OrganizationUnit.PersonDetailHomepage) vrací i informace o fotce uživatele.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12571] ImportSFN: Opravena chyba v kontrole neexistence telefonního čísla v STS při importu dat z TM.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11916] Monitor: Doplněna monitorovací služba o další detekci vzájemně se blokujících procesů pro případné odhalování timeoutů a výpadků systému.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12811] Monitor: Upraveno monitorování běhu serveru - rozlišeno hlášení chyb a upozornění a příslušné zasílání zpráv dle nastavení.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12812] Monitor: Rozšířeno sledování systému o kontrolu aktualizace souborových logů, zda náhodou nevypadlo logování.
skautis/nove-verze/8-6.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)