Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-6

skautIS (verze 8.6.1)

do provozu nasazena: 9.4.2015 v 3.27
číslo verze: 8.6.1.31789

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR12123] Jednotky: Zobrazení obsazení funkcí u ústředí všem skautům (uživatelé skautISu, členové Junáka | jednotka > funkce) - Všichni uživatelé skautISu s platným řádným nebo čestným členstvím (bez omezení pracovní rolí) vidí obsazení funkcí ústředních orgánů Junáka včetně obsazení v historii.

[TR11354] Jednotky: Zpřístupnění hospodřáských výkazů pro čtení členům (uživatelé skautISu, členové Junáka | jednotky > hospodářské výkazy) - Všichni členové Junáka mají možnost číst detail hospodářského výkazu libovolné jednotky v Junáku.

[TR12578] Majetek: Použití interaktivního multiselectu ve filtru majetku (uživatelé modulu majetek | majetek) - V majetku jednotek přibyla u položek sklady, tagy a půjčování komponenta multiselect, tedy intuitivní možnost zaškrtnout vybrané položky.

[TR11220] Jednotky: Kontrola existence skupiny/sdíleného e-mailu při rušení jednotky (vedoucí oddílu/střediska | seznam členů) - Při rušení některé z jednotek skautIS upozorní uživatele ve chvíli, kdy existuje skupina nebo sdílený účet GA. - Upraven text upozornění. - Při slučování jednotky se všechny skupiny a sdílené účty sloučí s nástupnickou jednotkou. Při rušení jednotky se všechny skupiny a sdílené účty zruší.

[TR11193] Dotace VzA: Skutečné příjmy a náklady akce (vzdělavatelé | VzA > dotace > Vyúčtování) - Na záložce dotace přibyla nová tabulka skutečné příjmy a náklady pro zaznamenání skutečnosti hospodaření akce. - Přehled rovněž zobrazí výši vyčerpaných/nečerpaných zaslaných záloh.

[TR12615] Časopisy: Balíčky pro nováčky (vedoucí/administrátoři oddílů, středisek | seznam členů) - SkautIS automaticky přidá každému nováčkovi ve věku do 12 let obdrží zdarma jedno číslo časopisu dle jeho věkové kategorie - Vedoucí oddílů si mohou na kartě časopisy nastavit typ odebíraného balíčku pro nováčky nebo odběr zcela odmítnout. - Při generování zásilky časopisů je umožněno těmto časopisům pro nováčky přiřadit také brožuru pro rodiče.

[TR11189] VzA: Záložka vyúčtování dotace (vzdělavatelé, vedoucí OJ | detail VzA) - Založena nová záložka Vyúčtování vzdělávací akce. - Záložka obsahuje: Seznam dotovaných dokladů, Skutečný objem vyúčtované dotace, Skutečné příjmy a náklady akce, Seznam účastníků akce a přehled jejich účasti, Orientační maximální výše dotace.

[TR11193] Dotace VzA: Skutečné příjmy a náklady akce (vedoucí oddílu/střediska | VzA > Dotace > Vyúčtování) - Na záložce dotace přibyla nová tabulka skutečné příjmy a náklady pro zaznamenání skutečnosti hospodaření akce. - Přehled rovněž zobrazí výši vyčerpaných/nečerpaných zaslaných záloh.

[TR11190] Dotace VzA: Odevzdání, potvrzení a kontrola (vzdělvatalé, vedoucí OJ | VzA > Dotace > Odevzdání) - Tlačítko odevzdat: umožní odevzdat zadané vyúčtování. V tuto chvíli se uzavře vyúčtování pro další úpravy. - Tlačítko potvrdit: určeno pro vedoucího pořadatelské OJ pro definitivní odevzdání vyúčtování ústřednímu správci dotací. - Tlačítko vyjídření revizní komise: Určeno pro připojení vyjádření revizní komise k zadanému vyúčtování. - V případě nesrovnalostí umožněno vedoucímu akce, vedoucímu OJ, ale i ústřednímu správci dotací vyúčtování vrátit k přepracování.

[TR11192] Dotace VzA: Seznam dotovaných dokladů a skutečný objem vyúčtované dotace (vzdělavatelé, vedoucí OJ | VzA > dotace > Vyúčtování) - K dispozici je přehledná tabulka pro uvedení seznamu dotovaných dokladů a uvedení údajů o nich. - Pod tabulkou je k dispozici přehled Skutečný objem vyúčtované dotace (automatický výpočet). Zároveň dochází ke kontrole max 70% dotované částky z celkových nákladů akce.

[TR11760] Dotace: Přehled čerpání dotací na vzdělávací akce (ústřední správce dotací | Dotace > administrace > přehled čerpání dotací) - Pro ústředního správce dotací a jejich celkové nastavení je k dispozici základní přehled čerpání dotací. - Tabulka: Přehled čerpání dotací na vzdělávací akce obsahuje: Celkvá částka určená k dotacím, přehled rozdělených a nerozdělených prostředků, přehled záloh a další. - Tabulka: Čerpání dotací podle typů akcí nabízí přehled rozdělení dotací mezi jednotlivé typy akcí.

[TR12020] VzA: Mazání vzdělávacích akcí (správce VzA | VzA) - Při splnění určitých podmínek (nesmí být založeny žádné kurzy, kurzy nesmí mít účastníky, není požádáno o dotaci) je ústřední správce schopen smazat již zadanou VzA.

[TR12128] Role: Nová oprávnění pro zobrazování údajů osob a umožnění hledání spolupracovníků (uživatelé s rolí | Osoby) - Vytvořeny nová oprávnění pro vyhledávání a čtení údajů pro spolupracovníky ústředí. - Nová oprávnění umožňují zobrazit základní údaje mimo RČ, kontakty, Funkce, Kvalifikace, Členství.

[TR12555] Osoby: Omezení zakládání čestného členství (vedoucí oddílu/střediska | seznam členů) - Omezena možnost zakládat čestné členství. To je umožněno pouze ústředním rolím.

vylepšení:

[TR12442] VzA: Nově se ke všem VzA ukládá přimo ID_Dictrict, které umožní jendodušší vyhledávání mezi akcemi. Zároveň bylo toto ID přidáno ke všem již založeným akcím.

[TR12622] Osoby, členství: Zejména pro účely slovenské verze skautISu přibyla možnost deaktivovat omezení zadávání data vzniku členství osoby

[TR11690] Majetek: Dochází ke cachování ilustračních obrázků a rychlejšímu zobrazování ilustračních obrázků včetně zobrazení skutečné velikosti po kliknutí.

[TR11916] Administrace: Nasazena nová verze monitoru chyb skautISu.

[TR12129] Časopisy: Rozšířeny možnosti speciálních zásilek o výběr dle výchovné kategorie a počtu osob v nich.

[TR12580] VzA: Zpracován diagram evidence a správy VzA.

[TR12639] STS: Upraveno číslování faktur za STS.

[TR12652] Mobilní skautIS: Upravena login stránka skautISu.

[TR12686] VzA Dotace: Odstraněna provizorní žádost o dotaci.

[TR12736] Dotace VzA: Upraveny IZS zasílané u žádostí o dotaci.

[TR12652] LoginPage: Upravena a optimalizována mobilní přihlašovací stránka pro různé velikosti displejů (drží na středu a vhodně reaguje na šířku).

systémové úpravy:

[TR12738] DB: Upraven SQL skript kontroly konzistence dat v oblasti osob bez řádného/čestného členství.

[TR12314] Systém: Provedena analýza logů a navržen postup pro řešení a optimalizaci výkonu v dotčených místech.

[TR12787] WS: Po využití v mobilní aplikaci nově funkce webových služeb pro úvodní stránku uživatele (OrganizationUnit.PersonDetailHomepage) vrací i informace o fotce uživatele.

[TR12571] ImportSFN: Opravena chyba v kontrole neexistence telefonního čísla v STS při importu dat z TM.

[TR11916] Monitor: Doplněna monitorovací služba o další detekci vzájemně se blokujících procesů pro případné odhalování timeoutů a výpadků systému.

[TR12811] Monitor: Upraveno monitorování běhu serveru - rozlišeno hlášení chyb a upozornění a příslušné zasílání zpráv dle nastavení.

[TR12812] Monitor: Rozšířeno sledování systému o kontrolu aktualizace souborových logů, zda náhodou nevypadlo logování.

skautis/nove-verze/8-6.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)