Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-5-2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
skautis:nove-verze:8-5-2 [18.04.2018 12:07]
david322 vytvořeno
skautis:nove-verze:8-5-2 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== skautIS (verze 8.6.1) ====== ====== skautIS (verze 8.6.1) ======
-<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: ​9.4.2015 v 3.27 \\ +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: ​17.3.2015 v 13.41 \\ 
-<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.6.1.31789 **+<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.5.2.23564 (17.3.2015 - mimořádná verze)**
  
 === Význam ikon v change logu: === === Význam ikon v change logu: ===
  
 // <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) // // <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
- 
-====nové funkce:==== 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12123] Jednotky: Zobrazení obsazení funkcí u ústředí všem skautům 
- ​(uživatelé skautISu, členové Junáka | jednotka > funkce) 
- - Všichni uživatelé skautISu s platným řádným nebo čestným členstvím (bez omezení pracovní rolí) vidí obsazení funkcí ústředních orgánů Junáka včetně obsazení v historii. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11354] Jednotky: Zpřístupnění hospodřáských výkazů pro čtení členům 
- ​(uživatelé skautISu, členové Junáka | jednotky > hospodářské výkazy) 
- - Všichni členové Junáka mají možnost číst detail hospodářského výkazu libovolné jednotky v Junáku. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12578] Majetek: Použití interaktivního multiselectu ve filtru majetku 
- ​(uživatelé modulu majetek | majetek) 
- - V majetku jednotek přibyla u položek sklady, tagy a půjčování komponenta multiselect,​ tedy intuitivní možnost zaškrtnout vybrané položky. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11220] Jednotky: Kontrola existence skupiny/​sdíleného e-mailu při rušení jednotky 
- ​(vedoucí oddílu/​střediska | seznam členů) 
- - Při rušení některé z jednotek skautIS upozorní uživatele ve chvíli, kdy existuje skupina nebo sdílený účet GA. 
- - Upraven text upozornění. ​ 
- - Při slučování jednotky se všechny skupiny a sdílené účty sloučí s nástupnickou jednotkou. Při rušení jednotky se všechny skupiny a sdílené účty zruší. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11193] Dotace VzA: Skutečné příjmy a náklady akce 
- ​(vzdělavatelé | VzA > dotace > Vyúčtování) 
- - Na záložce dotace přibyla nová tabulka skutečné příjmy a náklady pro zaznamenání skutečnosti hospodaření akce. 
- - Přehled rovněž zobrazí výši vyčerpaných/​nečerpaných zaslaných záloh. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12615] Časopisy: Balíčky pro nováčky 
- ​(vedoucí/​administrátoři oddílů, středisek | seznam členů) 
- - SkautIS automaticky přidá každému nováčkovi ve věku do 12 let obdrží zdarma jedno číslo časopisu dle jeho věkové kategorie 
- - Vedoucí oddílů si mohou na kartě časopisy nastavit typ odebíraného balíčku pro nováčky nebo odběr zcela odmítnout. 
- - Při generování zásilky časopisů je umožněno těmto časopisům pro nováčky přiřadit také brožuru pro rodiče. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11189] VzA: Záložka vyúčtování dotace 
- ​(vzdělavatelé,​ vedoucí OJ | detail VzA) 
- - Založena nová záložka Vyúčtování vzdělávací akce. 
- - Záložka obsahuje: Seznam dotovaných dokladů, Skutečný objem vyúčtované dotace, Skutečné příjmy a náklady akce, Seznam účastníků akce a přehled jejich účasti, Orientační maximální výše dotace. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11193] Dotace VzA: Skutečné příjmy a náklady akce 
- ​(vedoucí oddílu/​střediska | VzA > Dotace > Vyúčtování) 
- - Na záložce dotace přibyla nová tabulka skutečné příjmy a náklady pro zaznamenání skutečnosti hospodaření akce. 
- - Přehled rovněž zobrazí výši vyčerpaných/​nečerpaných zaslaných záloh. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11190] Dotace VzA: Odevzdání,​ potvrzení a kontrola 
- ​(vzdělvatalé,​ vedoucí OJ | VzA > Dotace > Odevzdání) 
- - Tlačítko odevzdat: umožní odevzdat zadané vyúčtování. V tuto chvíli se uzavře vyúčtování pro další úpravy. 
- - Tlačítko potvrdit: určeno pro vedoucího pořadatelské OJ pro definitivní odevzdání vyúčtování ústřednímu správci dotací. 
- - Tlačítko vyjídření revizní komise: Určeno pro připojení vyjádření revizní komise k zadanému vyúčtování. 
- - V případě nesrovnalostí umožněno vedoucímu akce, vedoucímu OJ, ale i ústřednímu správci dotací vyúčtování vrátit k přepracování. ​ 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11192] Dotace VzA: Seznam dotovaných dokladů a skutečný objem vyúčtované dotace 
- ​(vzdělavatelé,​ vedoucí OJ | VzA > dotace > Vyúčtování) 
- - K dispozici je přehledná tabulka pro uvedení seznamu dotovaných dokladů a uvedení údajů o nich.  
- - Pod tabulkou je k dispozici přehled Skutečný objem vyúčtované dotace (automatický výpočet). Zároveň dochází ke kontrole max 70% dotované částky z celkových nákladů akce. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11760] Dotace: Přehled čerpání dotací na vzdělávací akce 
- ​(ústřední správce dotací | Dotace > administrace > přehled čerpání dotací) 
- - Pro ústředního správce dotací a jejich celkové nastavení je k dispozici základní přehled čerpání dotací. 
- - Tabulka: Přehled čerpání dotací na vzdělávací akce obsahuje: Celkvá částka určená k dotacím, přehled rozdělených a nerozdělených prostředků,​ přehled záloh a další. 
- - Tabulka: Čerpání dotací podle typů akcí nabízí přehled rozdělení dotací mezi jednotlivé typy akcí. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12020] VzA: Mazání vzdělávacích akcí 
- ​(správce VzA | VzA) 
- - Při splnění určitých podmínek (nesmí být založeny žádné kurzy, kurzy nesmí mít účastníky,​ není požádáno o dotaci) je ústřední správce schopen smazat již zadanou VzA. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12128] Role: Nová oprávnění pro zobrazování údajů osob a umožnění hledání spolupracovníků 
- ​(uživatelé s rolí | Osoby) 
- - Vytvořeny nová oprávnění pro vyhledávání a čtení údajů pro spolupracovníky ústředí. 
- - Nová oprávnění umožňují zobrazit základní údaje mimo RČ, kontakty, Funkce, Kvalifikace,​ Členství. 
- 
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12555] Osoby: Omezení zakládání čestného členství 
- ​(vedoucí oddílu/​střediska | seznam členů) 
- - Omezena možnost zakládat čestné členství. To je umožněno pouze ústředním rolím. ​ 
  
 ====vylepšení:​==== ====vylepšení:​====
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12442VzANově se ke všem VzA ukládá přimo ID_Dictrict,​ které umožní jendodušší vyhledávání mezi akcemi. Zároveň bylo toto ID přidáno ke všem již založeným akcím. +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12646Rejstřík OJDoplněny informační hlášky upozorňující na nutnost nahrávání souhlasu/​prohlášení k funkci s úředně ověřeným podpisem ​konvertovaným ​na Czech POINTu.
- +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12622] Osoby, členství: Zejména pro účely slovenské verze skautISu přibyla možnost deaktivovat omezení zadávání data vzniku členství osoby +
- +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11690] Majetek: Dochází ke cachování ilustračních obrázků a rychlejšímu zobrazování ilustračních obrázků včetně zobrazení skutečné velikosti po kliknutí.  +
- +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11916] Administrace:​ Nasazena nová verze monitoru chyb skautISu. +
- +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12129] Časopisy: Rozšířeny možnosti speciálních zásilek o výběr dle výchovné kategorie a počtu osob v nich. +
- +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12580] VzA: Zpracován diagram evidence a správy VzA. +
- +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12639] STS: Upraveno číslování faktur za STS. +
- +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12652] Mobilní skautIS: Upravena login stránka skautISu. +
- +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12686] VzA Dotace: Odstraněna provizorní žádost o dotaci. +
- +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12736] Dotace VzA: Upraveny IZS zasílané u žádostí o dotaci. +
- +
-<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12652] LoginPage: Upravena a optimalizována mobilní přihlašovací stránka pro různé velikosti displejů (drží na středu ​vhodně reaguje ​na šířku). +
- +
-====systémové úpravy:​==== +
-<faicon fa fa-cogs> [TR12738] DB: Upraven SQL skript kontroly konzistence dat v oblasti osob bez řádného/​čestného členství. +
- +
-<faicon fa fa-cogs> [TR12314] Systém: Provedena analýza logů a navržen postup pro řešení a optimalizaci výkonu v dotčených místech. +
- +
-<faicon fa fa-cogs> [TR12787] WS: Po využití v mobilní aplikaci nově funkce webových služeb pro úvodní stránku uživatele (OrganizationUnit.PersonDetailHomepage) vrací i informace o fotce uživatele. +
- +
-<faicon fa fa-cogs> [TR12571] ImportSFN: Opravena chyba v kontrole neexistence telefonního čísla v STS při importu dat z TM.+
  
-<faicon fa fa-cogs> [TR11916MonitorDoplněna monitorovací služba o další detekci vzájemně se blokujících procesů pro případné odhalování timeoutů a výpadků systému.+====opravy:​==== 
 +<faicon fa fa-bug> [TR12665, TR12695Registr OJOpraveno ověřování účtů uživatelů na základě formuláře s prohlášením/​souhlasem k funkci do spolkového rejstříku. (nasazeno: 19.3.2015)
  
-<faicon fa fa-cogs> [TR12811MonitorUpraveno monitorování běhu serveru - rozlišeno hlášení chyb a upozornění a íslušné zasílání ​zpráv ​dle nastavení.+<faicon fa fa-bug> [TR12658Registr OJOpraven problém s etypováním v zasílané ​zprávě k formuláři registru OJ.
  
-<faicon fa fa-cogs> [TR12812MonitorRozšířeno sledování systému o kontrolu aktualizace souborových logů, zda náhodou nevypadlo logování.+<faicon fa fa-bug> [TR12656VzAVyřešen problém se zobrazením přehledu stavu a zpracování VzA v ústřední agendě při duplicitách.
skautis/nove-verze/8-5-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)