Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-4

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:8-4 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 8.4.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 28.1.2015 v 01.07 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.4.0.30419**
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12096] WS: Funkce vyhledávající základny k půjčení
 + ​(programátoři | webové služby: OrganizationUnit => RealtyCollectionAllBorrowable)
 + - Byla vytvořena webová služba, která ve skautISu bude sloužit pro vyhledávání nemovitostí pro ústřední administrátory,​ ale také pro vyhledávání půjčitelných nemovitostí na webu.
 + - Pro využití ve skautISu se všemi podrobnostmi musí mít uživatel ústřední oprávnění admin ve své roli.
 + - Na webu je možné funkci volat i anonymně, pak vrací jen nemovitosti,​ které jsou nabízeny jako půjčitelné - tedy skautské základny. Vyhledávat lze podle mnoha parametrů a to i s částečnou shodou (např. City = "​Liberec"​ najde všechny půjčované základny v libovolné části Liberce)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12043] STS: Nové rozložení stránky s detailem čísla
 + ​(Uživatelé STS, pověřené osoby | Služby > STS: Moje služby > Telefonní čísla > detail čísla)
 + - Stránka zobrazující aktuální nastavení a informace o telefonním čísle byla přepracována tak, aby byla přehlednější.
 + - Běžný účastník ani pověřené osoba STS po aktivaci čísla už nevidí nepotřebné údaje související se vstupem/​převodem čísla (jsou dostupná už jen pro admina-STS).
 + - Všechny údaje byly rozčleneny do přehlednějších skupin, kdy v první skupině jsou základní informace o telefonním čísle, plátci a držiteli/​využití čísla; v další skupině jsou pak všechna nastavení tarifu a služeb; následují údaje pro vstup (u aktivních čísle skryté) a na konci jsou informace k posledním změnám a žádostem.
 + - Stejně tak zpráva s kompletní rekapitulací služeb u aktivních čísel už neobsahuje údaje spojené se vstupem/​převodem,​ které již nejsou později potřeba.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12017] VzA: Přehled maximální možné dotace
 + ​(Pořadatel VzA | Vzdělávací akce > záložka Rozpočet)
 + - Na stránce rozpočtu vzdělávací akce se dole zobrazuje přehled typů kurzů VzA s maximální částkou, kterou by bylo možné čerpat na dotaci.
 + - Částky se vypočítávají v závislosti na typu VzA a dalších pravidlech (např. počtu dnů) dle Směrnice k dotacím na VzA.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR12018] VzA: Nastavení částek dotace dle typu VzA
 + ​(Administrátor skautISu | Databáze - GR_GrantAmountDefault)
 + - Pro správnou funkčnost dotací na vzdělávací akcí byla vytvořena konfigurační tabulka, ve které se nastavují částky dotací pro jednotlivé typy VzA.
 + - Tabulka umožňuje nastavovat částky pro všechny typy VzA a varianty podmínek dané Směrnicí k dotacím na VzA (např. různé částky pro VK v návaznosti na délku kurzu).
 + - Částky lze konfigurovat i časově, tedy budou zaznamenány částky dotací pro jednotlivé roky, případně i jinak dlouhá období (pokud by bylo nutné v průběhu roku částky dotační podpory upravovat).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11929] Jednotky: DIČ u OJ
 + ​(Vedoucí OJ | Jednotka > základní údaje)
 + - Nově zavedeno sledování,​ zda je jednotka plátcem DPH. 
 + - V případě, že se stane jednotka plátcem DPH, vyžaduje skautIS zadání DIČ
 + - U všech OJ nastaven příznak neplátci DPH a nastaveno DIČ pro komunikaci s FÚ
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11722, 11723] Dotace: Rozhodnutí o přidělení dotace
 + ​(Vedoucí OJ, pořadatelé akcí | Dotace > Rozhodnutí o přidělení dotace)
 + - Na základě podání žádosti o dotaci na VzA a její schválení příslušnými osobami obdrží jednotka automaticky Rozhodnutí o přidělení dotace
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12017] VzA: Systém hlídá, aby vedoucí VzA nebyl zároveň i zástupcem.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12019] VzA: Pokud jsou na vzdělávací akci navázány nějaké kurzy a další informace, nelze již celá akce smazat a nedojde ani k zobrazení chyby při odstraňování.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12013] Dotace: Žádost o dotaci se nyní zadává pro celou vzdělávací akci, nikolik jednotlivé kurzy 
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12013] Dotace: VzA: NOvě lze založit VzA z agendy dotací
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12013] Dotace: Při založení žádosti o dotaci na VzA se defaultně nabízí zaslání zálohy dotace ve výši 80% 14 dnů před zajájením kurzu 
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12014] Dotace: Z přehledu dotací OJ lze rozkliknout detail konkrétní žádosti o dotaci. Detail se rovněž zobrazuje v hlášence VzA.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12017] VzA: Nově není možné založit VzA s tím, aby vedoucí akce a její zástupce byla stejná osoba.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12017] VzA: Umožněno editovat rozpočet VzA a doplněna kontrola maximální výše dotace, kterou je možné čerpat na VzA.  ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12188] VzA: Přehled "Moje akce" v agendě VzA zobrazuje nově i akce, které nemají zatím zadaný žádný kurz (typ akce). A bylo vylepšeno hledání, kdy dle roku je hledáno jak podle termínu přihlášek,​ tak termínů konání jednotlivých částí akce.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12094] Dotace: Potvrzení žádosti o dotaci je umožněno pouze vedoucímu OJ s ověřeným účtem.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11927] Jednotky: Skryta záložka Faktury u oddílů a družin.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR12127] Registrace: Změněna hláška na záložce Počty členů, aby zachycovala skutečnost. Výpočet počtu proběhne až 30 minut po přijetí registrace nadřízenou OJ.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR11715] Registrace: Vyřešen problém s null objektem v detailu zadávání hospodářského výkazu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12187] Registrace: Při zobrazování seznamu registrovaných osob se již zobrazují správně osoby včetně správných osob z podřízených družin.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12100] Nemovitosti:​ Při odstranění souboru nemovitosti se odstraní (zneaktivní) i všechny podřízené nemovitosti a nelze je pak už vyhledat k přidání do užívání.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12068] Kvalita: Opravena chyba v zakládání nových hodnocení kvality pro tábory/​vzdělávací akce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12042] STS: Při převodu (nejpozději s aktivací) čísla do STS se již dle globálního nastavení nastaví platnost závazku u TM.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12017] VzA: Opraven překlep v popisce "​tajemník"​ u zadávání nové VzA.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12095] VzA: Předseda OJ, která VzA pořádá, dostává už správně zprávu v okamžiku podání žádosti o dotaci a může ji potvrdit (má-li na to nastavená práva ve skautISu).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12048] VzA: Vyřešen problém s nemožností editovat rozpočet VzA (a vyplnit částku žádané dotace) pro osoby v roli "VzA: vedoucí akce", nyní to již bez problémů lze.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12033] Dotace: Opraveny chyba se žádostí o null objekt bez hodnoty na přehledu dotací pro ústředí.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12013] Dotace: Opraveno označování - číslování žádostí o dotace
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12013] Dotace: Žádost o dotaci se nyní zadává pro celou vzdělávací akci, nikolik jednotlivé kurzy 
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12014] Dotace: Dochází k rozlišení,​ zda zakládá dotaci vedoucí OJ nebo jiná osoba. V případě založení žádosti vedoucím OJ přechází žádost rovnoui do stavu nová a předává se ke schválení.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12014] Dotace: Po založení žádosti o dotaci na VzA se příslušným osobám zasílá informační zpráva a rovněž se zapisují úkoly do agedny moje úkoly.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12209] Dotace: Opraveno mnohonásobné zobrazení záznamů dotací v ústředním přehledu. (nasazeno: 30.1.2015)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12103] Sklady: Opraveno chybné přesměrování při založení skladu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12068] Hodnocení kvality: Obnovena možnost zakládat hodnocení kvality tábora.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12017] VzA: Opraveny některé překlepy v hlášence VzA.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR12048] VzA: Opravena možnost editace rozpočtu v hlášence VzA a opravena chyba při zakládání žádosti o dotaci na VzA.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12011] Systém: Serverové služby v případě chyby volání logují více informací (včetně IP adresy a browseru).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12034], [TR11712], [TR12031] WS: Vyřešena neznámá validační hláška v EventCongress_EnterEndDate,​ Tariff_FupDisabledIsForDataTariff a RegistrationCategory_EnterAmount.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11713] Kvalifikace:​ Opravena chyba s null referencí při úpravě žádosti o přidělení kvalifikace v ústřední agendě.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11470] Systém: Vyřešen problém se snahou o vložení null hodnoty do OU_UnitTree.ValidFrom.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11711] Databáze: Úprava OU_OccupationView,​ kam bylo zaneseno také OU_RealtyView. ​
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR12046] Systém: Rozšířena funkce WS PersonRegistrationAll aby na vyžádání uměla vrátit z úrovně střediska i členy registrované až v družinách.
skautis/nove-verze/8-4.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)