Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-3-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:8-3-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 8.3.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 7.1.2015 v 01.14 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.3.1.29646 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11894] VzA: Viditelnost údajů o účastnících a dalších osobách
 + ​(Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > Vzdělávací akce > konkrétní akce > rozkliknutí detailů osoby)
 + - Hospodáři a vedoucí (včetně zástupců a tajemníka) akcí mají nyní přístup k vybraným údajům všech osob, které s akcí nějak souvisejí (účastníci,​ členové týmu, členové komisí). ​
 + - V menším rozsahu mají přístup k vybraným údajů osob akce také členové pořadatelského týmu a členové komisí (jedná se hlavně o kontakty a údaje o členství a kvalifikacích).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11787] VzA: Zajištění ZZA kurzu "​dodavatelsky"​
 + ​(Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > konkrétní akce ZZA > upravit základní údaje)
 + - U zdravotnických kurzů a doškolovacích zdravotnických kurzů je možné označit, že je kurz realizován "​dodavatelsky"​ (ve smyslu Směrnice o zdravotnickém zabezpečení zotavovacích akcí Junáka, čl. 20) a uvést číslo akreditace realizátora kurzu (např. ČČK).
 + - Příznak dodavatelsky řešeného ZZA se zadává v základních údajích vzdělávací akce v tabulce u záznamu "​zdravotnický kurz".
 + - Pokud je kurz ZZA řešen dodavatelsky,​ není následně nutné zadávat garanta a zkušební komisi (uvedené osoby by stejně nebyly vedeny ve skautISu, neboť nejsou členy Junáka).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11721] Dotace: Označení žádostí
 + ​(Žadatelé o dotaci- vedení VzA, vedoucí OJ | Dotace)
 + - Každé žádosti o dotaci bude přiděleno jedinečné číslo ve tvaru př. 9200/​2014/​111.01/​001 nebo v případě změny v rozhodnutí o přidělení dotace s připojeným pořadovým číslem změny 9200/​2014/​111.01/​001-1.
 +
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11717] Dotace: Modul dotací
 + ​(Žadatelé o dotaci- vedení VzA, vedoucí OJ | Dotace)
 +- Založena nová položka hlavního menu „Dotace“ včetně struktury pro založení žádosti o dotace, sledování jejího stavu a vyúčtování. Pro úroveň ústředí připravena administrace dotační agendy ve skautISu.
 +- Doplněn číselník všech typů dotací, o které lze momentálně žádat.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11191] VzA: Rozpočet
 + ​(Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > vzdělávací akce> Moje akce > konkrétní akce > rozpočet)
 + - U vzdělávací akce je možné zadávat rozpočet včetně možnosti doplnit vlastní položky. Údaje z rozpočtu se pak využívají i v žádosti o dotace. ​
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11185] VzA: Žádost o dotaci
 +(Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > vzdělávací akce> Moje akce > konkrétní akce > dotace)
 +- Záložka dotoce v hlášence vzdělávací akce umožňuje podat žádost o dotaci na vzdělávací akci. 
 + - Obsahuje rozpočet akce, částku žádané dotace, informaci o podílu dotace na nákladech akce a maximální možnou částku, kterou je možné žádat a způsob vyplácení záloh.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11183] VzA: Záložka '​Dotace'​ u vzdělávací akce
 + (Pro koho | Kde)
 + - Přibyla záložka umožňující založit žádost o dotaci, editovat ji a odeslat ji ke zpracování na ústředí. Na záložce také jsou k dispozici informace o zpracování žádosti a zálohách. K dispozici je tlačítko pro vyúčtování dotace. ​
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11718] Dotace: Založení žádosti o dotaci
 + ​(Jednotky žádající o dotaci, Pořadatelé akci | Dotace)
 + - V rámci modulu dotací umožněno jednotkám a pořadatelům VzA podat žádost o dotaci (prozatím pouze pro dotace na vzdělávací akce). ​
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11788] VzA: Doplněno upozornění při pokusu přidat stálého instruktora vzdělávací akce ve chvíli, kdy nemá IK.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11788] VzA: Doplněna informace o používání rolích členů instruktorského týmu při zakládání vzdělávacích akcí.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11788] VzA: V hlášence vzdělávací akce se u všech jmen zobrazují rovněž přezdívky.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11788] VzA: Doplněna informační hláška při pokusu přidat účastníky vzdělávací akce.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11726] Dotace: Zavedena možnost zapnout/​vypnout modul dotací ve skautISu a vyřadit všechny položky z menu.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR11976] Registrace: Opraveny nadpisy sloupců v tabulce bankovních účtů v přehledu registračních odvodů jednotky.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11849] DB: Navrženo schéma a vytvořena nová část databáze řešící agendu dotací.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11845] Systém: Provedeny optimalizace v databázi a situacích vyvolávající blokující stav DB, stejně tak upraveno monitorování,​ aby v době automatického zálohování nevyhlašovalo falešné stavy.
  
skautis/nove-verze/8-3-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)