Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-3-1

skautIS (verze 8.3.1)

do provozu nasazena: 7.1.2015 v 01.14
číslo verze: 8.3.1.29646

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR11894] VzA: Viditelnost údajů o účastnících a dalších osobách (Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > Vzdělávací akce > konkrétní akce > rozkliknutí detailů osoby) - Hospodáři a vedoucí (včetně zástupců a tajemníka) akcí mají nyní přístup k vybraným údajům všech osob, které s akcí nějak souvisejí (účastníci, členové týmu, členové komisí). - V menším rozsahu mají přístup k vybraným údajů osob akce také členové pořadatelského týmu a členové komisí (jedná se hlavně o kontakty a údaje o členství a kvalifikacích).

[TR11787] VzA: Zajištění ZZA kurzu „dodavatelsky“ (Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > konkrétní akce ZZA > upravit základní údaje) - U zdravotnických kurzů a doškolovacích zdravotnických kurzů je možné označit, že je kurz realizován „dodavatelsky“ (ve smyslu Směrnice o zdravotnickém zabezpečení zotavovacích akcí Junáka, čl. 20) a uvést číslo akreditace realizátora kurzu (např. ČČK). - Příznak dodavatelsky řešeného ZZA se zadává v základních údajích vzdělávací akce v tabulce u záznamu „zdravotnický kurz“. - Pokud je kurz ZZA řešen dodavatelsky, není následně nutné zadávat garanta a zkušební komisi (uvedené osoby by stejně nebyly vedeny ve skautISu, neboť nejsou členy Junáka).

[TR11721] Dotace: Označení žádostí (Žadatelé o dotaci- vedení VzA, vedoucí OJ | Dotace) - Každé žádosti o dotaci bude přiděleno jedinečné číslo ve tvaru př. 9200/2014/111.01/001 nebo v případě změny v rozhodnutí o přidělení dotace s připojeným pořadovým číslem změny 9200/2014/111.01/001-1.

[TR11717] Dotace: Modul dotací (Žadatelé o dotaci- vedení VzA, vedoucí OJ | Dotace) - Založena nová položka hlavního menu „Dotace“ včetně struktury pro založení žádosti o dotace, sledování jejího stavu a vyúčtování. Pro úroveň ústředí připravena administrace dotační agendy ve skautISu. - Doplněn číselník všech typů dotací, o které lze momentálně žádat.

[TR11191] VzA: Rozpočet (Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > vzdělávací akce> Moje akce > konkrétní akce > rozpočet) - U vzdělávací akce je možné zadávat rozpočet včetně možnosti doplnit vlastní položky. Údaje z rozpočtu se pak využívají i v žádosti o dotace.

[TR11185] VzA: Žádost o dotaci (Pořadatelé vzdělávacích akcí | Akce > vzdělávací akce> Moje akce > konkrétní akce > dotace) - Záložka dotoce v hlášence vzdělávací akce umožňuje podat žádost o dotaci na vzdělávací akci. - Obsahuje rozpočet akce, částku žádané dotace, informaci o podílu dotace na nákladech akce a maximální možnou částku, kterou je možné žádat a způsob vyplácení záloh.

[TR11183] VzA: Záložka 'Dotace' u vzdělávací akce (Pro koho | Kde) - Přibyla záložka umožňující založit žádost o dotaci, editovat ji a odeslat ji ke zpracování na ústředí. Na záložce také jsou k dispozici informace o zpracování žádosti a zálohách. K dispozici je tlačítko pro vyúčtování dotace.

[TR11718] Dotace: Založení žádosti o dotaci (Jednotky žádající o dotaci, Pořadatelé akci | Dotace) - V rámci modulu dotací umožněno jednotkám a pořadatelům VzA podat žádost o dotaci (prozatím pouze pro dotace na vzdělávací akce).

vylepšení:

[TR11788] VzA: Doplněno upozornění při pokusu přidat stálého instruktora vzdělávací akce ve chvíli, kdy nemá IK.

[TR11788] VzA: Doplněna informace o používání rolích členů instruktorského týmu při zakládání vzdělávacích akcí.

[TR11788] VzA: V hlášence vzdělávací akce se u všech jmen zobrazují rovněž přezdívky.

[TR11788] VzA: Doplněna informační hláška při pokusu přidat účastníky vzdělávací akce.

[TR11726] Dotace: Zavedena možnost zapnout/vypnout modul dotací ve skautISu a vyřadit všechny položky z menu.

opravy:

[TR11976] Registrace: Opraveny nadpisy sloupců v tabulce bankovních účtů v přehledu registračních odvodů jednotky.

systémové úpravy:

[TR11849] DB: Navrženo schéma a vytvořena nová část databáze řešící agendu dotací.

[TR11845] Systém: Provedeny optimalizace v databázi a situacích vyvolávající blokující stav DB, stejně tak upraveno monitorování, aby v době automatického zálohování nevyhlašovalo falešné stavy.

skautis/nove-verze/8-3-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)