Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:8-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 8.1.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 20.11.2014 v 01.43 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.1.1.28680 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11521] Uživatelé:​ Informační zpráva o propojení účtu
 + ​(uživatelé | e-mail / zprávy skautISu při propojení účtu)
 + - V okamžiku, kdy je nějaké osobě (členovi) propojen jeho uživatelský účet s reálnými údaji jeho osoby ve skautISu, přijde mu o tom zpráva.
 + - Zpráva obsahuje informace o úspěšném propojení účtu a možnosti účet dále využívat ve skautISu i dalších webech, stejně tak obsahuje informaci o tom, kdo účet propojil.
 + - Informace přijde jak e-mailem, tak jako zpráva zobrazená ve skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11522] Jednotky: Změna sídla a souhlas majitele
 + ​(vedoucí/​admin OJ | jednotky > základní údaje OJ)
 + - Při editaci adresy sídla organizační jednotky je nově možné uvést, zda je sídlo v objektu vlastněné jednotkou nebo ne.
 + - V případě, že není sídlo v místě vlastněném jednotkou, tak je nutné pro změnu sídla nahrát scan souhlasu majitele s umístěním sídla na dané adrese.
 + - V editaci základních údajů organizační jednotky jsou pak ke stažení případně přiložený souhlas majitele.
 + - Agenda změny sídla zasílá na ústředí informační zprávu a v ústřední správě Registru OJ umožňuje zobrazit provedenou změnu sídla, stejně tak si stáhnout přiložený souhlas majitele.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11037] Základny: Přehled souborů nemovitostí jednotek
 + ​(vedoucí a aktivní činovníci jednotek | jednotka > záložka Soubory nemovitostí)
 + - Nově jsou ve skautISu evidovány nejen jednotlivé nemovitosti,​ ale i takzvané soubory nemovitostí. Tedy např. pozemek + budova jako jeden soubor a v rámci detailního záznamu nemovitosti jsou pak uváděny údaje zvlášť pro každou nemovitost.
 + - Zároveň jsou konečně uváděny vlastnická práva a oprávnění pro editaci daných souborů nemovitostí a nemovitostí,​ aby nedocházelo k opakování nemovitostí a nebyly údaje neoprávněným uživatelem měněny.
 + - Organizační jednotky mohou soubory nemovitostí vlastnit/​spravovat,​ u výchovných jednotek jsou pak už jen záznamy o užívání.
 + - Na záložce je přehled jak souborů nemovitostí,​ které jednotka "​spravuje",​ tak případně užívání těchto i dalších nemovitostí.
 + - V rámci převádění původních dat do nové podoby zatím nelze zakládat nové záznamy, to bude zpřístupněno uživatelům až v další verzi skautISu (po kontrole převedených dat).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11039] Základny: Detailní informace o souboru nemovitostí
 + ​(vedoucí a aktivní činovníci jednotek | jednotka > záložka Soubory nemovitostí > konkrétní soubor nemovitostí)
 + - V rámci detailních informací o souboru nemovitosti je vidět jak základní info, adresa, GPS, web apod., tak i jednotlivé nemovitosti,​ ze kterých se soubor skládá (například více objektů, pozemek apod.)
 + - Z této stránky je možné do souboru nemovitostí přidávat další jednotlivé nemovitosti.
 + - Na detailu souboru nemovitosti jsou také vidět správci daného souboru nemovitosti. Ti pak mohou spravovat daný soubor ve všech údajích.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11042], [TR11689] Základny: Detail nemovitosti
 + ​(vedoucí a aktivní činovníci jednotek | jednotka > záložka Soubory nemovitostí > konkrétní soubor nemovitostí > konkrétní nemovitost)
 + - V rámci stránky každé nemovitosti jsou vidět informace o dané nemovitosti,​ včetně vlastnění či nevlastnění Junákem.
 + - Na stránce je možné označit, zda nemovitost spadá či nespadá do Skautské energie, případně o vstup do SE požádat.
 + - V dolní části stránky jsou pak informace o nemovitosti v rámci Katastru nemovitostí (odkaz do nahlížení do katastru) + seznam přiložených dokumentů.
 + - Údaje o nemovitosti je také možné editovat a upravovat dle potřeby oprávněným uživatelem.
 + - Editace dokumentů a některých dalších údajů půjde až v dalších verzích (po kontrole všech převedených dat nemovitostí).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11041] Základny: Založení nové nemovitosti
 + ​(vedoucí a aktivní činovníci jednotek | jednotka > záložka Soubory nemovitostí > konkrétní soubor nemovitostí > Přidat nemovitost)
 + - V rámci stránky detailu souboru nemovitostí je možné přidávat do souboru další jednotlivé nemovitosti (budovy, parcely, ...)
 + - O každé jednotlivé nemovitosti je možné upravovat všechny údaje, které se následně v detailu nemovitosti zobrazují.
 + - Spravovat údaje nemovitostí může uživatel, který může spravovat/​editovat daný soubor nemovitostí.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10842], [TR11840] Majetek: Hledání a půjčování majetku
 + ​(členové | Služby > Majetek)
 + - V této agendě lze vyhledávat majetek, který je evidován u jednotek v e-skladech a zároveň je nabízen k půjčení.
 + - Na základě oprávnění uživatele je možné vyhledávat materiál/​majetek,​ který si lze půjčit (pro skauty, velké akce nebo komerčně). Vyhledávání je možné podle mnoha různých kritérií.
 + - V seznamu se zobrazuje jen ten majetek, který jeho správce pro půjčování nabídne. Vyhledaný materiál si lze zarezervovat a půjčit.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11492] Jednotky: Kontrola registrace
 + ​(vedoucí/​admin OJ | Jednotka > Registrace >​Kontrola registrace)
 + - Změna kontroly "​neregistrování se" - ukončena platnost kontroly s kódem 23301 a zavedena nová s kódem 231009 /chyba/: "​Osoba,​ která je členem této jednotky není pro tento rok registrována. Je nutné ji zaregistrovat ​ a uhradit členský příspěvek. Ukončit členství v souladu s článkem 15) písm. c) Stanov můžete pouze v případě, že jste osobu vyzvali k projevení vůle pokračovat v členství alespoň 14 dnů před tímto dnem a ona tak stále neučinila!" ​
 + - Úprava důvodů pro ukončení členství tak, aby jednotlivé možnosti odpovídaly novým stanovám. Doplněno: neprojevení vůle pokračovat v členství, pro vážné překážky v účasti člen mladšího 15 let, zánik jednotky, jíž je osoba řádným členem.
 + - Došlo ke skrytí registrace "po termínu",​ která se již nadále nebude využívat.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR11553] Zprávy: Změněn systém práce s procedurou pro čtení zpráv, aby nedocházelo k občasným timeoutům při hromadném zpracování.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR11732] Nábory: Opravena chyba znemožňující zobrazení záložek "​Nábory"​ a "​Náhled veřejných údajů"​ u jednotek. (nasazeno: 21.11.2014)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR11774] Jednotky: Vypnuta validační hláška při editaci údajů u družin a oddílů, která patří jen k organizačním jednotkám. (nasazeno: 26.11.2014)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11056] Oprávnění:​ V rámci agendy nemovitostí byla přidána nová oprávnění pro příslušné role (ADMIN-REALTY,​ READ-REALTY,​ EDIT-REALTY,​ READ-REALTY-RENTABLE)
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11055] Systém: Nové nastavení aktivace/​deaktivace modulu půjčování nemovitostí (UM_Settings:​ OccupationRentReservationEnabled).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11047] Databáze: Provedeny přesuny a úpravy formátů dat základen a nemovitostí.
  
skautis/nove-verze/8-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)