Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-1

skautIS (verze 8.1.0)

do provozu nasazena: 20.11.2014 v 01.43
číslo verze: 8.1.1.28680

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR11521] Uživatelé: Informační zpráva o propojení účtu (uživatelé | e-mail / zprávy skautISu při propojení účtu) - V okamžiku, kdy je nějaké osobě (členovi) propojen jeho uživatelský účet s reálnými údaji jeho osoby ve skautISu, přijde mu o tom zpráva. - Zpráva obsahuje informace o úspěšném propojení účtu a možnosti účet dále využívat ve skautISu i dalších webech, stejně tak obsahuje informaci o tom, kdo účet propojil. - Informace přijde jak e-mailem, tak jako zpráva zobrazená ve skautISu.

[TR11522] Jednotky: Změna sídla a souhlas majitele (vedoucí/admin OJ | jednotky > základní údaje OJ) - Při editaci adresy sídla organizační jednotky je nově možné uvést, zda je sídlo v objektu vlastněné jednotkou nebo ne. - V případě, že není sídlo v místě vlastněném jednotkou, tak je nutné pro změnu sídla nahrát scan souhlasu majitele s umístěním sídla na dané adrese. - V editaci základních údajů organizační jednotky jsou pak ke stažení případně přiložený souhlas majitele. - Agenda změny sídla zasílá na ústředí informační zprávu a v ústřední správě Registru OJ umožňuje zobrazit provedenou změnu sídla, stejně tak si stáhnout přiložený souhlas majitele.

[TR11037] Základny: Přehled souborů nemovitostí jednotek (vedoucí a aktivní činovníci jednotek | jednotka > záložka Soubory nemovitostí) - Nově jsou ve skautISu evidovány nejen jednotlivé nemovitosti, ale i takzvané soubory nemovitostí. Tedy např. pozemek + budova jako jeden soubor a v rámci detailního záznamu nemovitosti jsou pak uváděny údaje zvlášť pro každou nemovitost. - Zároveň jsou konečně uváděny vlastnická práva a oprávnění pro editaci daných souborů nemovitostí a nemovitostí, aby nedocházelo k opakování nemovitostí a nebyly údaje neoprávněným uživatelem měněny. - Organizační jednotky mohou soubory nemovitostí vlastnit/spravovat, u výchovných jednotek jsou pak už jen záznamy o užívání. - Na záložce je přehled jak souborů nemovitostí, které jednotka „spravuje“, tak případně užívání těchto i dalších nemovitostí. - V rámci převádění původních dat do nové podoby zatím nelze zakládat nové záznamy, to bude zpřístupněno uživatelům až v další verzi skautISu (po kontrole převedených dat).

[TR11039] Základny: Detailní informace o souboru nemovitostí (vedoucí a aktivní činovníci jednotek | jednotka > záložka Soubory nemovitostí > konkrétní soubor nemovitostí) - V rámci detailních informací o souboru nemovitosti je vidět jak základní info, adresa, GPS, web apod., tak i jednotlivé nemovitosti, ze kterých se soubor skládá (například více objektů, pozemek apod.) - Z této stránky je možné do souboru nemovitostí přidávat další jednotlivé nemovitosti. - Na detailu souboru nemovitosti jsou také vidět správci daného souboru nemovitosti. Ti pak mohou spravovat daný soubor ve všech údajích.

[TR11042], [TR11689] Základny: Detail nemovitosti (vedoucí a aktivní činovníci jednotek | jednotka > záložka Soubory nemovitostí > konkrétní soubor nemovitostí > konkrétní nemovitost) - V rámci stránky každé nemovitosti jsou vidět informace o dané nemovitosti, včetně vlastnění či nevlastnění Junákem. - Na stránce je možné označit, zda nemovitost spadá či nespadá do Skautské energie, případně o vstup do SE požádat. - V dolní části stránky jsou pak informace o nemovitosti v rámci Katastru nemovitostí (odkaz do nahlížení do katastru) + seznam přiložených dokumentů. - Údaje o nemovitosti je také možné editovat a upravovat dle potřeby oprávněným uživatelem. - Editace dokumentů a některých dalších údajů půjde až v dalších verzích (po kontrole všech převedených dat nemovitostí).

[TR11041] Základny: Založení nové nemovitosti (vedoucí a aktivní činovníci jednotek | jednotka > záložka Soubory nemovitostí > konkrétní soubor nemovitostí > Přidat nemovitost) - V rámci stránky detailu souboru nemovitostí je možné přidávat do souboru další jednotlivé nemovitosti (budovy, parcely, …) - O každé jednotlivé nemovitosti je možné upravovat všechny údaje, které se následně v detailu nemovitosti zobrazují. - Spravovat údaje nemovitostí může uživatel, který může spravovat/editovat daný soubor nemovitostí.

[TR10842], [TR11840] Majetek: Hledání a půjčování majetku (členové | Služby > Majetek) - V této agendě lze vyhledávat majetek, který je evidován u jednotek v e-skladech a zároveň je nabízen k půjčení. - Na základě oprávnění uživatele je možné vyhledávat materiál/majetek, který si lze půjčit (pro skauty, velké akce nebo komerčně). Vyhledávání je možné podle mnoha různých kritérií. - V seznamu se zobrazuje jen ten majetek, který jeho správce pro půjčování nabídne. Vyhledaný materiál si lze zarezervovat a půjčit.

[TR11492] Jednotky: Kontrola registrace (vedoucí/admin OJ | Jednotka > Registrace >Kontrola registrace) - Změna kontroly „neregistrování se“ - ukončena platnost kontroly s kódem 23301 a zavedena nová s kódem 231009 /chyba/: „Osoba, která je členem této jednotky není pro tento rok registrována. Je nutné ji zaregistrovat a uhradit členský příspěvek. Ukončit členství v souladu s článkem 15) písm. c) Stanov můžete pouze v případě, že jste osobu vyzvali k projevení vůle pokračovat v členství alespoň 14 dnů před tímto dnem a ona tak stále neučinila!“ - Úprava důvodů pro ukončení členství tak, aby jednotlivé možnosti odpovídaly novým stanovám. Doplněno: neprojevení vůle pokračovat v členství, pro vážné překážky v účasti člen mladšího 15 let, zánik jednotky, jíž je osoba řádným členem. - Došlo ke skrytí registrace „po termínu“, která se již nadále nebude využívat.

opravy:

[TR11553] Zprávy: Změněn systém práce s procedurou pro čtení zpráv, aby nedocházelo k občasným timeoutům při hromadném zpracování.

[TR11732] Nábory: Opravena chyba znemožňující zobrazení záložek „Nábory“ a „Náhled veřejných údajů“ u jednotek. (nasazeno: 21.11.2014)

[TR11774] Jednotky: Vypnuta validační hláška při editaci údajů u družin a oddílů, která patří jen k organizačním jednotkám. (nasazeno: 26.11.2014)

systémové úpravy:

[TR11056] Oprávnění: V rámci agendy nemovitostí byla přidána nová oprávnění pro příslušné role (ADMIN-REALTY, READ-REALTY, EDIT-REALTY, READ-REALTY-RENTABLE)

[TR11055] Systém: Nové nastavení aktivace/deaktivace modulu půjčování nemovitostí (UM_Settings: OccupationRentReservationEnabled).

[TR11047] Databáze: Provedeny přesuny a úpravy formátů dat základen a nemovitostí.

skautis/nove-verze/8-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)