Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-0

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:8-0 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 8.0.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 21.10.2014 v 1.51 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 8.0.0.19289 **
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11398] Jednotky: Změna názvu Junáka a výroba razítek
 + ​(vedoucí/​admin OJ | jednotka > Změna názvu a razítka)
 + - V rámci přípravy na změnu názvu organizace je dostupná u každé organizační jednotky záložka s informací o podobě nového názvu a razítkách,​ které jednotka obdrží.
 + - Pokud jednotce nestačí automaticky prováděná změna názvu, může ručně zasáhnout do jeho podoby a provést (se souhlasem rady OJ) změnu ve vlastní části názvu.
 + - Kromě změny názvu je na záložce informace o razítkách,​ které jednotka zdarma obdrží od ústředí + možnost si doobjednat další razítka navíc.
 + - U doobjednávky razítek je na hranatých razítkách možné navíc zvolit i připojení e-mailové či webové adresy.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10833] Majetek: Přehled vydaných a půjčených položek
 + ​(vedoucí/​admin OJ, skladník | Jednotka > Majetek > tlačítko Přehled vydaných a půjčených položek)
 + - Založeny nové tabulky: Přehled rezervovaných a vydaných položek ze skladu a Vypůjčeno do našeho skladu. ​
 + - V přehledu (možnost zobrazení pouze aktuálních položek nebo také všech položek včetně historických) se zobrazí konkrétní položka skladu včetně datech o vypůjčení a navrácení položky a kontakt na osobu, která si položku vypůjčila. ​
 + - U položek přijatých může příjemce označit již navrácené položky.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10835] Majetek: Zánik jednotky s majetkem
 + ​(vedoucí/​admin OJ, skladník | jednotka > majetek)
 + - Při zániku jednotky je možné převést majetek do jiného vybraného skladu, nebo bude automaticky převeden do skladu nadřízené OJ s příslušným tagem.
 + - Zároveň při zrušení jednotky přijde dotčenému vedoucímu nadřízené jednotky informační e-mail o tom, co se se skladem zrušené jednotky stalo.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11195] VzA: Projekt a hlášení akce
 + ​(pořadatelé VzA | Vzdělávací akce > záložka Projekt)
 + - Na záložce Projekt u VzA je pomocí tlačítek možné zadat projekt vzdělávací akce (nutné pro lesní akce apod., ostatní dobrovolné),​ stejně tak nakonec možnost vložit závěrečnou zprávu VzA.
 + - Přidání projektu či závěrečné zprávy je na záložce vidět a lze ji kdykoli stáhnout k pročtení.
 + - VzA je možné také nahlásit na ústředí - zde v budoucnu budou probíhat i všechny kontroly úplnosti vyplnění údajů (zatím je zde jen obecná informace o náležitostech akce).
 + - Ústředí bude později moci akce schvalovat (přijímat hlášení) a to včetně schvalování vodních akcí HKVS.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11178] Úkoly: Název nové funkce
 + ​(uživatelé skautISu | Moje > Moje úkoly)
 + - Nová agenda evidující úkoly osob ve skautISu - úkol vznikne na základě nějaké akce ve skautISu a je přidělen osobě k řešení, pokud daná osoba úkol vyřeší, úkol se automaticky označí jako splněný.
 + - Přehled úkolů má každý uživatel v menu Moje úkoly. Úkoly se dají filtrovat dle agend (nyní vzdělávací akce a dotace) a stavu úkolu.
 + - První úkoly budou souviset s agendou vzdělávacích akcí a s nimi souvisejícími dotacemi. Běžný uživatel skautISu v podstatě úkoly dostávat nebude.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR10633] Registrace: Při zakládání registrace jednotky jsou již nabízeny v přehledu jen registrace nové, které ještě nebyly danou jednotkou zpracovány.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8743] Kvalita: Vylepšena podoba Excelového formuláře hodnocení kvality (neobsahuje částečné rámečky, odpovědi jsou vždy v jedné buňce).
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR11431] UX: Opraveno chování přepínání záložek v nastavování a administraci skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR11729] VzA: Vyřešena chyba v hierarchii práv, kdy uživatel s rolí vedoucí/​admin u ZvOJ neviděl VzA, která náleží pod jeho jednotku.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11178] WS: Nová webová služba Task.aspmx pro práci s úkoly.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR10034] Systém: Provedeny výkonností optimalizace databáze a procedur EV_EventCongress_REPORT_Participant a EV_EventCongress_DETAIL_Statistics a nových indexů.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11069] Systém: Vytvořen nový plugin do serverové služby, který provádí údržbu databáze a systému, výsledek údržby je zasílán na zadané maily administrátorů. Nastavení provádění údržby je v MaintranceDate a MaintranceEmail.
skautis/nove-verze/8-0.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)