Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:8-0

skautIS (verze 8.0.0)

do provozu nasazena: 21.10.2014 v 1.51
číslo verze: 8.0.0.19289

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR11398] Jednotky: Změna názvu Junáka a výroba razítek (vedoucí/admin OJ | jednotka > Změna názvu a razítka) - V rámci přípravy na změnu názvu organizace je dostupná u každé organizační jednotky záložka s informací o podobě nového názvu a razítkách, které jednotka obdrží. - Pokud jednotce nestačí automaticky prováděná změna názvu, může ručně zasáhnout do jeho podoby a provést (se souhlasem rady OJ) změnu ve vlastní části názvu. - Kromě změny názvu je na záložce informace o razítkách, které jednotka zdarma obdrží od ústředí + možnost si doobjednat další razítka navíc. - U doobjednávky razítek je na hranatých razítkách možné navíc zvolit i připojení e-mailové či webové adresy.

[TR10833] Majetek: Přehled vydaných a půjčených položek (vedoucí/admin OJ, skladník | Jednotka > Majetek > tlačítko Přehled vydaných a půjčených položek) - Založeny nové tabulky: Přehled rezervovaných a vydaných položek ze skladu a Vypůjčeno do našeho skladu. - V přehledu (možnost zobrazení pouze aktuálních položek nebo také všech položek včetně historických) se zobrazí konkrétní položka skladu včetně datech o vypůjčení a navrácení položky a kontakt na osobu, která si položku vypůjčila. - U položek přijatých může příjemce označit již navrácené položky.

[TR10835] Majetek: Zánik jednotky s majetkem (vedoucí/admin OJ, skladník | jednotka > majetek) - Při zániku jednotky je možné převést majetek do jiného vybraného skladu, nebo bude automaticky převeden do skladu nadřízené OJ s příslušným tagem. - Zároveň při zrušení jednotky přijde dotčenému vedoucímu nadřízené jednotky informační e-mail o tom, co se se skladem zrušené jednotky stalo.

[TR11195] VzA: Projekt a hlášení akce (pořadatelé VzA | Vzdělávací akce > záložka Projekt) - Na záložce Projekt u VzA je pomocí tlačítek možné zadat projekt vzdělávací akce (nutné pro lesní akce apod., ostatní dobrovolné), stejně tak nakonec možnost vložit závěrečnou zprávu VzA. - Přidání projektu či závěrečné zprávy je na záložce vidět a lze ji kdykoli stáhnout k pročtení. - VzA je možné také nahlásit na ústředí - zde v budoucnu budou probíhat i všechny kontroly úplnosti vyplnění údajů (zatím je zde jen obecná informace o náležitostech akce). - Ústředí bude později moci akce schvalovat (přijímat hlášení) a to včetně schvalování vodních akcí HKVS.

[TR11178] Úkoly: Název nové funkce (uživatelé skautISu | Moje > Moje úkoly) - Nová agenda evidující úkoly osob ve skautISu - úkol vznikne na základě nějaké akce ve skautISu a je přidělen osobě k řešení, pokud daná osoba úkol vyřeší, úkol se automaticky označí jako splněný. - Přehled úkolů má každý uživatel v menu Moje úkoly. Úkoly se dají filtrovat dle agend (nyní vzdělávací akce a dotace) a stavu úkolu. - První úkoly budou souviset s agendou vzdělávacích akcí a s nimi souvisejícími dotacemi. Běžný uživatel skautISu v podstatě úkoly dostávat nebude.

vylepšení:

[TR10633] Registrace: Při zakládání registrace jednotky jsou již nabízeny v přehledu jen registrace nové, které ještě nebyly danou jednotkou zpracovány.

[TR8743] Kvalita: Vylepšena podoba Excelového formuláře hodnocení kvality (neobsahuje částečné rámečky, odpovědi jsou vždy v jedné buňce).

opravy:

[TR11431] UX: Opraveno chování přepínání záložek v nastavování a administraci skautISu.

[TR11729] VzA: Vyřešena chyba v hierarchii práv, kdy uživatel s rolí vedoucí/admin u ZvOJ neviděl VzA, která náleží pod jeho jednotku.

systémové úpravy:

[TR11178] WS: Nová webová služba Task.aspmx pro práci s úkoly.

[TR10034] Systém: Provedeny výkonností optimalizace databáze a procedur EV_EventCongress_REPORT_Participant a EV_EventCongress_DETAIL_Statistics a nových indexů.

[TR11069] Systém: Vytvořen nový plugin do serverové služby, který provádí údržbu databáze a systému, výsledek údržby je zasílán na zadané maily administrátorů. Nastavení provádění údržby je v MaintranceDate a MaintranceEmail.

skautis/nove-verze/8-0.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)