Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-9-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:7-9-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 7.9.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 10.10.2014 v 0.56\\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 7.9.1.22447 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11197] Kvalifikace:​ Upozornění na blížící se vypršení kvalifikace
 + ​(členové | zpráva skautISu / e-mail)
 + - V případě, že se blíží konec platnosti kvalifikace,​ přijde danému uživateli zpráva IZS, která na to upozornění.
 + - Přibližně 6 měsíců před koncem kvalifikace přijde zpráva a také 6 měsíců před poslední možností obnovení vypršelé kvalifikace.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11169] UB: Rozšířené možnosti cílení uvítacích balíčků
 + ​(správci UB | Ústředí > UB: Admin)
 + - V rámci správy uvítacích balíčků je nově možné jeden typ balíčku zasílat několika různým typům funkcí (např. vedoucímu i jeho zástupci).
 + - Přehled existujících balíčků dále obsahuje všechny funkce, kterým je posílán (ať už je jedna, nebo jich je více).
 + - U jednotek se na kartě Uvítacích balíčků nově zobrazují osoby, které jsou alespoň v jedné z vybraných funkcí. A osoby, které již v dané funkci nejsou se v seznamu dále nezobrazují.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11171] VzA: Export účastníků vzdělávací akce
 + ​(vedení VzA | Vzdělávací akce > záložka Účastníci > tlačítko Export účastníků)
 + - Pořadatelé každé vzdělávací akce si mohou vyexportovat seznam účastníků do Excelu.
 + - Přehled obsahuje základní údaje o účastnících včetně kontaktů, členství v středisku/​oddílu,​ ale také informace o nesplněných požadavcích pro účasti na VzA.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10824] VzA: Zkoušky - Zkušební komise
 + ​(vedení VzA | Vzdělávací akce > záložka Zkoušky > podzáložka Zkušební komise)
 + - Pořadatel akce může zadat složení zkušební komise. Vybírá jednotlivé členy a ti se zobrazují v seznamu členů komise.
 + - Jednoho člena lze označit za předsedu komise.
 + - Systém dle příslušného typu zkoušky kontroluje, zda jsou splněny všechny potřebné požadavky na kvalifikace komise (např. kontroly IK, OČK apod.)
 + - Pokud nejsou splněny nějaké podmínky člena komise, jsou zobrazeny informační výpisy příslušných nedostatků komise a je uveden i seznam osob, které nesplňují potřebné kvalifikace. Nesplnění podmínek však nezablokuje další práci, ale má informativní charakter. O schválení komise rozhodne ústředí (zpravodajka/​OVČIN) v souladu s řádem.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10825] VzA: Zkoušky - Schválení předsedy zkušební komise
 + ​(vedení VzA | Vzdělávací akce > záložka Zkoušky > podzáložka Zkušební komise > tlačítka pro jmenování/​schvalování)
 + - Pořadatel VzA může kliknutím na tlačítko požádat o jmenování předsedy zkušební komise. Toho jmenuje vedoucí organizační jednotky, která akci pořádá.
 + - Při schválení či zamítnutí jmenování se dá uvést důvod a příslušné osoby jsou informováni i zprávou skautISu.
 + - Jakmile je předseda komise jmenován pořadatelem,​ je možné požádat o schválení předsedy komise ústředím (OVČINem).
 + - V okamžiku, kdy ústředí předsedu schválí, je tento stav vidět u příslušného složení zkušební komise. Stejně tak jsou i ostatní stavy zpracování u komise zobrazovány.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10826] VzA: Zkoušky - Účastníci a výsledky zkoušek
 + ​(vedení VzA | Vzdělávací akce > záložka Zkoušky > podzáložka Účastníci a výsledky)
 + - Ke zkoušce lze přihlásit jen účastníky dané vzdělávací akce. Pomocí tlačítka "​Přidat"​ tedy pořadatel vybírá jednotlivé účastníky akce a "​přihlašuje je na zkoušku"​.
 + - V seznamu přihlášených osob na zkoušku je pak v režimu úprav možné uvést datum (případně i čas) skládání zkoušky.
 + - Tento seznam slouží i k požádání o vystavení dekretů potvrzujících složení dané kvalifikace. O dekret lze požádat jen u osob, které splnili vstupní podmínky na danou vzdělávací akci.
 + - Po složení zkoušky je možné zadat i datum vydání vystaveného dekretu. Pro některé typy zkoušek jsou automaticky přidělována čísla dekretů (např. čekatelská zkouška), u ostatních typů kvalifikací jsou přidělována hromadně ústředím v rámci speciální agendy. Pořadatel pak ale vidí, jaká čísla dekretů byla komu vystavena a může je úspěšným absolventům vydat.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR11292], [TR11293] VzA: Role a oprávnění k vzdělávacím akcím
 + ​(členové VzA | systém skautISu a role)
 + - V rámci agendy VzA vzniklo několik nových oprávnění umožňující práci s agendou vzdělávacích akcí. Tato práva se promítla jak do existujících rolí v systému, tak přibyly i nové.
 + - Pro potřeby VzA byly vytvořeny nové role Vedoucí akce, Hospodář akce, Člen týmu akce, Člen komise akce a Účastník akce. Tyto role se uživatelům přidělují přímo systémem na základě zařazení osoby do příslušné funkce u VzA.
 + - Účastníci VzA zatím žádnou roli nedostávají,​ neboť ještě nemají možnost se sami na akci přihlásit a vše realizují v systému pořadatelé.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11289] STS: Nastavením datového balíčku lze ovlivnit, zda je u něj možné či nemožné navyšovat FUP limit.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11282] STS: Při zadávání žádosti o změnu pověřené osoby se zobrazuje informační hláška, komu byla žádost poslána dále ke zpracování.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR11423], [TR11439] Role: Upraveny názvy rolí ve skautISu a rozšířeny jejich názvy ve vztahu k VzA. (nasazeno: 15.10.2014)
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR11341] LoginPage: Opraven vzhled stránky pro změnu zapomenutého hesla (v IE10 a vyšším).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10817] Časopisy: Vyřešena oprava v datech kdy časopis dostala osoba, která ho neměla už z registrace mít.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10349] Systém: Byly doplněny a opraveny některé validační hlášky v systému.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR10351] Systém: Ošetřeno zobrazování null reference na domovské stránce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR11201] Akce: Opravena chyba znemožňující odstranit z účastníků akce tzv. zjednodušenou osobu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR11356] STS: Vyřešena nemožnost úpravy popisky držitele čísla vedeného na ústředí.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9301] IZS: Provedena optimalizace výkonu procedury ME_Message_UPDATE_Read.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9635] IZS: Provedena optimalizace výkonu procedury ME_MessageAttachment_ALL_Message.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9300] Tábory: Provedena optimalizace výkonu procedury EV_EventCamp_REPORT_Real.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11201] WS: Upraveny funkce webových služeb, aby vracely více údajů (ParticipantGeneralDetail),​ případně bylo možné editovat i bez vyplnění kompletní sady údajů (PersonUpdateBasic).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11067] WS: Provedeny analýzy výkonu procedur a databáze a provedy úpravy v ME_Message_All. ​
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR11292] Práva: V systému byla vytvořena nová práva ADMIN-EDUCATION a ..EDUCATION.. pro přiřazování do rolí týkajících se VzA.
  
skautis/nove-verze/7-9-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)