Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-9-1

skautIS (verze 7.9.1)

do provozu nasazena: 10.10.2014 v 0.56
číslo verze: 7.9.1.22447

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR11197] Kvalifikace: Upozornění na blížící se vypršení kvalifikace (členové | zpráva skautISu / e-mail) - V případě, že se blíží konec platnosti kvalifikace, přijde danému uživateli zpráva IZS, která na to upozornění. - Přibližně 6 měsíců před koncem kvalifikace přijde zpráva a také 6 měsíců před poslední možností obnovení vypršelé kvalifikace.

[TR11169] UB: Rozšířené možnosti cílení uvítacích balíčků (správci UB | Ústředí > UB: Admin) - V rámci správy uvítacích balíčků je nově možné jeden typ balíčku zasílat několika různým typům funkcí (např. vedoucímu i jeho zástupci). - Přehled existujících balíčků dále obsahuje všechny funkce, kterým je posílán (ať už je jedna, nebo jich je více). - U jednotek se na kartě Uvítacích balíčků nově zobrazují osoby, které jsou alespoň v jedné z vybraných funkcí. A osoby, které již v dané funkci nejsou se v seznamu dále nezobrazují.

[TR11171] VzA: Export účastníků vzdělávací akce (vedení VzA | Vzdělávací akce > záložka Účastníci > tlačítko Export účastníků) - Pořadatelé každé vzdělávací akce si mohou vyexportovat seznam účastníků do Excelu. - Přehled obsahuje základní údaje o účastnících včetně kontaktů, členství v středisku/oddílu, ale také informace o nesplněných požadavcích pro účasti na VzA.

[TR10824] VzA: Zkoušky - Zkušební komise (vedení VzA | Vzdělávací akce > záložka Zkoušky > podzáložka Zkušební komise) - Pořadatel akce může zadat složení zkušební komise. Vybírá jednotlivé členy a ti se zobrazují v seznamu členů komise. - Jednoho člena lze označit za předsedu komise. - Systém dle příslušného typu zkoušky kontroluje, zda jsou splněny všechny potřebné požadavky na kvalifikace komise (např. kontroly IK, OČK apod.) - Pokud nejsou splněny nějaké podmínky člena komise, jsou zobrazeny informační výpisy příslušných nedostatků komise a je uveden i seznam osob, které nesplňují potřebné kvalifikace. Nesplnění podmínek však nezablokuje další práci, ale má informativní charakter. O schválení komise rozhodne ústředí (zpravodajka/OVČIN) v souladu s řádem.

[TR10825] VzA: Zkoušky - Schválení předsedy zkušební komise (vedení VzA | Vzdělávací akce > záložka Zkoušky > podzáložka Zkušební komise > tlačítka pro jmenování/schvalování) - Pořadatel VzA může kliknutím na tlačítko požádat o jmenování předsedy zkušební komise. Toho jmenuje vedoucí organizační jednotky, která akci pořádá. - Při schválení či zamítnutí jmenování se dá uvést důvod a příslušné osoby jsou informováni i zprávou skautISu. - Jakmile je předseda komise jmenován pořadatelem, je možné požádat o schválení předsedy komise ústředím (OVČINem). - V okamžiku, kdy ústředí předsedu schválí, je tento stav vidět u příslušného složení zkušební komise. Stejně tak jsou i ostatní stavy zpracování u komise zobrazovány.

[TR10826] VzA: Zkoušky - Účastníci a výsledky zkoušek (vedení VzA | Vzdělávací akce > záložka Zkoušky > podzáložka Účastníci a výsledky) - Ke zkoušce lze přihlásit jen účastníky dané vzdělávací akce. Pomocí tlačítka „Přidat“ tedy pořadatel vybírá jednotlivé účastníky akce a „přihlašuje je na zkoušku“. - V seznamu přihlášených osob na zkoušku je pak v režimu úprav možné uvést datum (případně i čas) skládání zkoušky. - Tento seznam slouží i k požádání o vystavení dekretů potvrzujících složení dané kvalifikace. O dekret lze požádat jen u osob, které splnili vstupní podmínky na danou vzdělávací akci. - Po složení zkoušky je možné zadat i datum vydání vystaveného dekretu. Pro některé typy zkoušek jsou automaticky přidělována čísla dekretů (např. čekatelská zkouška), u ostatních typů kvalifikací jsou přidělována hromadně ústředím v rámci speciální agendy. Pořadatel pak ale vidí, jaká čísla dekretů byla komu vystavena a může je úspěšným absolventům vydat.

[TR11292], [TR11293] VzA: Role a oprávnění k vzdělávacím akcím (členové VzA | systém skautISu a role) - V rámci agendy VzA vzniklo několik nových oprávnění umožňující práci s agendou vzdělávacích akcí. Tato práva se promítla jak do existujících rolí v systému, tak přibyly i nové. - Pro potřeby VzA byly vytvořeny nové role Vedoucí akce, Hospodář akce, Člen týmu akce, Člen komise akce a Účastník akce. Tyto role se uživatelům přidělují přímo systémem na základě zařazení osoby do příslušné funkce u VzA. - Účastníci VzA zatím žádnou roli nedostávají, neboť ještě nemají možnost se sami na akci přihlásit a vše realizují v systému pořadatelé.

vylepšení:

[TR11289] STS: Nastavením datového balíčku lze ovlivnit, zda je u něj možné či nemožné navyšovat FUP limit.

[TR11282] STS: Při zadávání žádosti o změnu pověřené osoby se zobrazuje informační hláška, komu byla žádost poslána dále ke zpracování.

[TR11423], [TR11439] Role: Upraveny názvy rolí ve skautISu a rozšířeny jejich názvy ve vztahu k VzA. (nasazeno: 15.10.2014)

opravy:

[TR11341] LoginPage: Opraven vzhled stránky pro změnu zapomenutého hesla (v IE10 a vyšším).

[TR10817] Časopisy: Vyřešena oprava v datech kdy časopis dostala osoba, která ho neměla už z registrace mít.

[TR10349] Systém: Byly doplněny a opraveny některé validační hlášky v systému.

[TR10351] Systém: Ošetřeno zobrazování null reference na domovské stránce.

[TR11201] Akce: Opravena chyba znemožňující odstranit z účastníků akce tzv. zjednodušenou osobu.

[TR11356] STS: Vyřešena nemožnost úpravy popisky držitele čísla vedeného na ústředí.

systémové úpravy:

[TR9301] IZS: Provedena optimalizace výkonu procedury ME_Message_UPDATE_Read.

[TR9635] IZS: Provedena optimalizace výkonu procedury ME_MessageAttachment_ALL_Message.

[TR9300] Tábory: Provedena optimalizace výkonu procedury EV_EventCamp_REPORT_Real.

[TR11201] WS: Upraveny funkce webových služeb, aby vracely více údajů (ParticipantGeneralDetail), případně bylo možné editovat i bez vyplnění kompletní sady údajů (PersonUpdateBasic).

[TR11067] WS: Provedeny analýzy výkonu procedur a databáze a provedy úpravy v ME_Message_All.

[TR11292] Práva: V systému byla vytvořena nová práva ADMIN-EDUCATION a ..EDUCATION.. pro přiřazování do rolí týkajících se VzA.

skautis/nove-verze/7-9-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)