Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-8-2

skautIS (verze 7.8.2)

do provozu nasazena: 18.9.2014 v 0.01
číslo verze: 7.8.2.30476

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR10740] Karty: Přehled členských karet v rámci jednotky (vedoucí jednotek | jednotka > záložka Členské karty) - U každého střediska, oddílu i družiny nalezne vedoucí nově záložku obsahující přehled členských karet, které jsou v rámci jednotky vydány. - Seznam poskytuje snadný přehled o kartách a je možné se z něj dostat na detailovou záložku s informacemi ke kartám dané osoby. - Přehled umí zobrazit jak karty vydané čistě v dané jednotce, tak i v podřízených (např. středisko se může podívat na kompletní seznam karet všech svých členů bez ohledu na oddíly či družiny)

[TR11005] Osoby: Chybějící e-mailová adresa osoby (uživatelé skautISu | Osoba > Kontakty) - Pokud má osoba vytvořena ve skautISu účet, musí mít uvedenou hlavní e-mailovou adresu. V případě, že se tento kontakt pokusí odstranit, systém upozorní, že to není možné, neboť by přestal fungovat uživatelský účet. Adresu je možné změnit, ale ne odstranit. - Jestliže z minulosti existuje nějaká osoba, která nemá hlavní e-mail, ale přesto má uživatelský účet, zobrazuje se u jejich kontaktů varování, že je e-mail nutné doplnit. - Při manipulaci s hlavním e-mailem osoby přibyly další kontroly a upozornění např. pro členy STS, správce Google Apps, domén apod., aby nedošlo k nechtěnému odstranení kontaktu.

[TR11058] Osoby: Evidence přihlášek členů a souhlasů (Uživatelé a vedoucí oddílů | Osoba > Členství a registrace nebo Jednotka > Členové > Přidat nového) - Nově je u všech členů možné ukládat scan papírové přihlášky s příslušnými podpisy. To lze udělat jak u nového člena při jeho zadávání do skautISu, tak u osob již ve skautISu delší dobu evidovaných. - Kromě toho vedoucí může v případě prokazatelného odvolání souhlasu se zpracováním dílčí části údajů, tuto skutečnost ve skautISu zaznamenat. - Každý dospělý člen, který má účet ve skautISu může vyjádřit souhlas s podmínkami členství v organizaci. Díky tomu to již nemusí dodatečně vyjadřovat papírovým poučením. (V budoucnu bude tato funkce k dispozici i rodičům pro jejich děti.)

[TR11059] Exporty: Doplnění nových údajů v exportu osob (Uživatelé skautISu | Exporty > Osoby) - V rámci agendy exportů údajů o osobách byly přidány nové možnosti a údaje, které lze exportovat. - Nové položky k exportu: zda je k osobě vložen scan přihlášky, informace o souhlasech k přihlášce, výchovné kategorie členů - Kromě toho byl vylepšen a upraven systém exportu kvalifikací, které mají omezenou platnost. Díky tomu bude možné vždy bezproblémově vyexportovat osoby, které mají platné ZZA apod. (nebudou chybět ani přebývat osoby v návaznosti na už neplatné kvalifikace)

[TR10413] VzA: Exporty vzdělávacích akcí (Členové a pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Hledání) - Exportuje excelovou tabulku s akcemi, termíny a kontakty. Vhodné pro přehled a třídění. - Exportuje PDF dokument, na každé stránce je jedna akce (pokud jedna zahrnuje například VLK a ČLK, má každá tato část svoji stránku). Vhodné na nástěnky, prezentace, pro výchovné zpravodaje atp.

[TR10823], [TR10825] VzA: Zkoušky (Pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Zkoušky) - Podle typu vzdělávací akce (případně i více kurzů/typů) automaticky zakládá příslušné zkoušky. - Umožňuje založit další zkoušky podle požadavků uživatele a k nim pak dále přidávat komise, předsedy, účastníky a další informace.

[TR10802] VzA: Instruktoři a tým (Pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Instruktoři a tým) - Umožňuje zadávat členy týmu v následujcích rolích: stálý instruktor, instruktor elév, externista, servis tým, ostatní, garant kurzu ZZA a zase je mazat. - Stránka poskytuje kompletní přehled o zadaných členech týmu. - Pro VzA, které to určují zobrazuje informace o potřebném množství členů týmu a naplnění těchto podmínek (dle podmínek z ŘVČČJ).

[TR10808] VzA: Instruktoři a tým - kontroly lesních akcí (Pořadatel VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Instruktoři a tým) - U lesních akcí kontroluje počty stálých instruktorů a členů instruktorského sboru, informuje kolik je podle řádu potřeba a kolik ještě chybí zadat. Poradí si i s požadavky na více akcí konaných společně. - Informace o potřebném počtu osob s určitou rolí v týmu akce se zobrazuje nad seznamem osob ve tvaru „Stálí instruktoři: potřeba dle řádu /zadáno / chybí: 3 / 1 / 2“ apod. - Okamžitě při zadávání osoby je kontrolováno, zda splňuje potřebnou kvalifikaci (např. instruktorská zkouška atd.)

[TR10809] VzA: Instruktoři a tým - kontroly ZZA (Pořadatel VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Instruktoři a tým) - Pokud akce musí mít garanta kurzu ZZA, kontroluje se, že garant je na této stránce vložený a označený jako garant. Pokud není, akce nejde zveřejnit. - Aby osoba mohla být označena za garanta ZZA musí splňovat příslušné kvalifikační požadavky (dle ŘVČČJ a směrnice) - „OČK zdravověda, které má datum „platnost od“ maximálně 4 roky před datem zkoušek nebo OČK zdravověda + Osvědčení o doškolení garanta zdravotnických kurzů, které má „platnost do“ alespoň do data zkoušek nebo později.“

[TR10819], [TR10820] VzA: Účastníci (Pořadatel VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Účastníci) - Umožňuje zadat účastníky vzdělávací akce a tam kde jsou stanové vstupní podmínky kontroluje a umožňuje evidovat jejich naplnění. - Účastníci jsou děleni do kategorií přihlášených a odhlášených účastníků. - Seznam účastníků lze exportovat do Excelu. - V rámci hromadné úpravy tabulky účastníků lze doplňovat poznámky, označovat účastníky za přihlášené, náhradníky, odhlašovat, ale také označit, zda splnili dodatečné vstupní podmínky. - Systém sám kontroluje základní vstupní podmínky pro účastníky jednotlivých vzdělávacích akcí. Pokud účastník nějakou podmínku nesplňuje, zobrazí se daná skutečnost v popisce (tooltipu) při najetí myší na políčko „Podmínky“ u dané osoby.

vylepšení:

[TR10827] GA: Rozdělení označení typu v přehledu emailů a skupin na doméně na „Alias - skupina“ a „Alias - email“.

[TR11261] VzA: K základním údajům vzdělávacích akcí přibylo logo a textové informace o možnosti přihlašování účastníků.

[TR11182] Časopisy: Rozesílka speciálních zásilek časopisů umožňuje zasílání příloh i osobám dle jejich výchovné kategorie.

[TR11199] SLSK: Byla rozšířena lokalizace do slovenštiny pro část Hodnocení kvality.

[TR9017] Uživatelé: Došlo k optimalizaci propojování osob s uživatelskými účty - aktivita je indikována pohyblivou ikonou a odstraňování nepotřebných údajů se děje asynchronně na pozadí.

opravy:

[TR11168] Jednotky: Opravena chyba znemožňující změnit číslo jednotky, přestože na to daná uživatelská role poskytuje oprávnění.

[TR10954] UX: Vyřešen problém s zobrazením chybného odpočítávání do automatického odhlášení, které se někdy zobrazilo ihned po přihlášení do systému.

[TR10827] GA: Oprava zobrazení typu emailu na přehledu emailů a skupin na doméně.

[TR10829] Materiál: Atribut oplachtění se zobrazuje jen pokud je vyplněn a nelze ho ve skautisu editovat. Editace probíhá jen v db na žádost HKVS.

[TR11248] STS: Při zakládání žádosti o převod čísla do STS od jiného operátora již není chybně vyžadováno datum převodu, které se zde ale nevyplňuje.

[TR11258] Kvalifikace: Už se nezobrazuje chybně hláška o zamítnutém přístupu po schválení žádosti o přidělení kvalifikace z pohledu ústředí.

[TR11272] Exporty: Vyřešen problém se vstupem do editace nastavení vlastních šablon. (nasazeno: 2.10.2014)

systémové úpravy:

[TR11271] Navigace: Opraveny procedura zajišťující navigaci v aplikaci, která v některých místech zobrazovala chybně hlášku „Přístup zamítnut“.

[TR10364] LoginPage: Ošetřen html obsah v parametru externí aplikace při přihlašování uživatele. V tu chvíli se nejen chyba zaloguje, ale zobrazí se i rozumné chybové hlášení uživateli. * Databáze: Nastaveny klíče identifikující různé typy kvalifikací (pro kontroly dle ŘVČČJ)

skautis/nove-verze/7-8-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)