Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-7

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:7-7 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 7.7.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 25.8.2014 v 23.04 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 7.7.0.1718 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10906] STS: Zobrazení objemu dat a volných minut v hlasových tarifech
 + ​(uživatelé STS | detail telefonního čísla > změna služeb nebo objednávka nového čísla)
 + - V tabulce hlasových tarifů se nově u tarifů hlas+data rovnou zobrazuje sloupec s informací o objemu dat v rámci tarifu.
 + - Tabulka s tarify již zobrazuje jen jediný údaj o volných minutách, aby byl přehled jednodušší a srozumitelnější.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10830] Materiál: Založení skladu jednotky
 + ​(správci majetku | Jednotka > Majetek)
 + - Možnost založit sklad jednotky. Při zakládání skladů oddílů a družin se dozaloží sklady nadřízených jednotek až po středisko, pokud již neexistují.
 + - Adresa a GPS skladu budou využívané pro hledání majetku v dané oblasti.
 + - Sklad lze označit jako výchozí, čímž zajistíme, aby se nám nabízel jako první.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10832] Modul: Sklad jednotky
 + ​(správci majetku | Jednotka > Majetek)
 + - Lze zde spravovat sklady a tagy, které slouží pro lepší orientaci v materiálu.
 + - Položky lze vyhledávat i v podřízených skladech a podle různých filtrů. Pro označení více položek ve výběrovém poli stačí podržet tlačítko CTRL a k tomu klikat na vybrané položky.
 + - Pro hledání podle inventární čísla, lze hledat i jen podle částečné shody, kde neurčenou část nahradíme znakem %.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10837] Materiál: položky ve skladech
 + ​(správci majetku | Jednotka > Majetek > detail položky)
 + - Do skladů lze zakládat položky a evidovat údaje pro jejich správu.
 + - U položky se evidují její jednotlivé inventarizace.
 + - Položky lze označovat jako vydané ze skladu, pro lepší přehled o reálném stavu dané položky. Po navrácení do skladu stačí jen položku označit jako vrácenou do skladu.
 + - Položkám jde přidávat rezervace s kontaktními údaji na půjčujícího.
 + - Položky lze vyřazovat z evidence. Případně je zpět do evidence obnovit.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10836] Majetek: Editovatelná tabulka
 + ​(správci majetku | Jednotka > Majetek)
 + - Vznikla nová komponenta Editovatelná tabulka, díky které lze nyní editovat záznamy přímo v zobrazení tabulky.
 + - U tabulky lze dynamicky měnit zobrazené sloupce.
 + - Nad zobrazenými záznamy lze provádět hromadné akce.
 + - Komponenta je využitelná i v jiných částech skautisu s jinými daty.
 + - Lze měnit počet zobrazených záznamů i zobrazit všechny záznamy.
 + - Řazení podle libobolného sloupce.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10834] Majetek: Správa skladů
 + ​(správci majetku | Jednotka > Majetek > Správa skladů a tagů)
 + - Lze přidávat nové sklady, které jsou hierarchicky uspořádané.
 + - Při přidávání tagů se kontroluje, zda název tohoto tagu už není pro danou org. jednotku použit.
 + - Měnit tagy můžou jen org. jednotky, protože pro oddíly a družiny se použijí tagy od střediska.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10919] VzA: Hledání vzdělávacích akcí
 + ​(Uživatelé/​členové | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce)
 + - Umožňuje vyhledávat skautům zveřejněné vzdělávací akce.
 + - Tato databáze čerpá z VzA, které jsou označeny ke zveřejnění + v budoucnu bude propojeno i s Křižovatkou,​ kde bude možné také vyhledávat.
 + - Aby se akce zobrazovala v hledání vzdělávacích akcí, musí být pořadatelem označena jako "​zveřejněná"​ a také musí mít uveden datum uzávěrky přihlášek.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10921] VzA: Nová vzdělávací akce
 + ​(Pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Nová vzdělávací akce)
 + - Pořadatelé vzdělávacích akcí mohou zakládat nové vzdělávací akce.
 + - Systém umožňuje vybrat typ akce z nabídky, vyhledat a zadat pořádající jednotku (podle evidenčního čísla nebo názvu nebo místa působení),​ název akce a poznámku.
 + - Je možné zadat vedoucího, hospodáře a tajemníka akce. Hledání je možné podle jména, podle začátku rodného čísla nebo podle celého rodného čísla. Podle celého rodného čísla je možné najít všechny osoby, nejen ty z jednotek, ke kterým mám práva.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10921] VzA: Přidávání termínu a místa
 + ​(Pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Základní a veřejné údaje)
 + - Umožňuje přidávat, editovat a mazat záznamy o termínu/​místě vzdělávací akce a to pro jednotlivé části kurzu. Termín a místo se vždy zadává společně.
 + - K termínu je možné zadat datum začátku, datum konce a poznámku.
 + - K umístění je možné zadat název, kraj, ulici a číslo, PSČ a město a GPS souřadnice. Ty je možné zadat číselně nebo kliknutím na mapu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10798] VzA: Vedení akce
 + ​(Pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Vedení akce)
 + - Je možné zadat vedoucího, hospodáře a tajemníka akce. Hledání je možné podle jména, podle začátku rodného čísla nebo podle celého rodného čísla. Podle celého rodného čísla je možné najít všechny osoby, nejen ty z jednotek, ke kterým mám práva. ​
 + - Je možné zadat libovolný počet zástupců vedoucího akce. Hledání funguje stejně.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR10920] VzA: Přehled mých vzdělávacích akcí
 + ​(Účastníci a pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce)
 + - Umožňuje založit novou vzdělávací akci.
 + - Zobrazuje vzdělávací akce a umožňuje je filtrovat podle termínu, názvu, typu, stavu a pořádající jednotky.
 + - Po kliknutí na název akce otevírá detail akce, kde je možné akci editovat.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR9979] Lokalizace: Opravena chyba práce s jazykovým slovníkem v SK verzi v hodnocení kvality, při duplicitním vložení klíče překladu ve slovníku.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR10843] Práva: Vytvořena nová práva pro práci se sklady materiálu. Tato práva lze přidávat do potřebných rolí uživatelů. READ-WAREHOUSE-UNIT,​ EDIT-WAREHOUSE-UNIT,​ READ-WAREHOUSE-EVENT,​ EDIT-WAREHOUSE-EVENT,​ ADMIN-WAREHOUSE
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR10821] Kvalifikace:​ Číselník kvalifikací umožňuje nastavit dobu platnosti a dobu do kdy je možné platnost prodloužit (typicky například pro kvalifikaci ZZA)
  
skautis/nove-verze/7-7.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)