Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-7

skautIS (verze 7.7.0)

do provozu nasazena: 25.8.2014 v 23.04
číslo verze: 7.7.0.1718

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR10906] STS: Zobrazení objemu dat a volných minut v hlasových tarifech (uživatelé STS | detail telefonního čísla > změna služeb nebo objednávka nového čísla) - V tabulce hlasových tarifů se nově u tarifů hlas+data rovnou zobrazuje sloupec s informací o objemu dat v rámci tarifu. - Tabulka s tarify již zobrazuje jen jediný údaj o volných minutách, aby byl přehled jednodušší a srozumitelnější.

[TR10830] Materiál: Založení skladu jednotky (správci majetku | Jednotka > Majetek) - Možnost založit sklad jednotky. Při zakládání skladů oddílů a družin se dozaloží sklady nadřízených jednotek až po středisko, pokud již neexistují. - Adresa a GPS skladu budou využívané pro hledání majetku v dané oblasti. - Sklad lze označit jako výchozí, čímž zajistíme, aby se nám nabízel jako první.

[TR10832] Modul: Sklad jednotky (správci majetku | Jednotka > Majetek) - Lze zde spravovat sklady a tagy, které slouží pro lepší orientaci v materiálu. - Položky lze vyhledávat i v podřízených skladech a podle různých filtrů. Pro označení více položek ve výběrovém poli stačí podržet tlačítko CTRL a k tomu klikat na vybrané položky. - Pro hledání podle inventární čísla, lze hledat i jen podle částečné shody, kde neurčenou část nahradíme znakem %.

[TR10837] Materiál: položky ve skladech (správci majetku | Jednotka > Majetek > detail položky) - Do skladů lze zakládat položky a evidovat údaje pro jejich správu. - U položky se evidují její jednotlivé inventarizace. - Položky lze označovat jako vydané ze skladu, pro lepší přehled o reálném stavu dané položky. Po navrácení do skladu stačí jen položku označit jako vrácenou do skladu. - Položkám jde přidávat rezervace s kontaktními údaji na půjčujícího. - Položky lze vyřazovat z evidence. Případně je zpět do evidence obnovit.

[TR10836] Majetek: Editovatelná tabulka (správci majetku | Jednotka > Majetek) - Vznikla nová komponenta Editovatelná tabulka, díky které lze nyní editovat záznamy přímo v zobrazení tabulky. - U tabulky lze dynamicky měnit zobrazené sloupce. - Nad zobrazenými záznamy lze provádět hromadné akce. - Komponenta je využitelná i v jiných částech skautisu s jinými daty. - Lze měnit počet zobrazených záznamů i zobrazit všechny záznamy. - Řazení podle libobolného sloupce.

[TR10834] Majetek: Správa skladů (správci majetku | Jednotka > Majetek > Správa skladů a tagů) - Lze přidávat nové sklady, které jsou hierarchicky uspořádané. - Při přidávání tagů se kontroluje, zda název tohoto tagu už není pro danou org. jednotku použit. - Měnit tagy můžou jen org. jednotky, protože pro oddíly a družiny se použijí tagy od střediska.

[TR10919] VzA: Hledání vzdělávacích akcí (Uživatelé/členové | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce) - Umožňuje vyhledávat skautům zveřejněné vzdělávací akce. - Tato databáze čerpá z VzA, které jsou označeny ke zveřejnění + v budoucnu bude propojeno i s Křižovatkou, kde bude možné také vyhledávat. - Aby se akce zobrazovala v hledání vzdělávacích akcí, musí být pořadatelem označena jako „zveřejněná“ a také musí mít uveden datum uzávěrky přihlášek.

[TR10921] VzA: Nová vzdělávací akce (Pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Nová vzdělávací akce) - Pořadatelé vzdělávacích akcí mohou zakládat nové vzdělávací akce. - Systém umožňuje vybrat typ akce z nabídky, vyhledat a zadat pořádající jednotku (podle evidenčního čísla nebo názvu nebo místa působení), název akce a poznámku. - Je možné zadat vedoucího, hospodáře a tajemníka akce. Hledání je možné podle jména, podle začátku rodného čísla nebo podle celého rodného čísla. Podle celého rodného čísla je možné najít všechny osoby, nejen ty z jednotek, ke kterým mám práva.

[TR10921] VzA: Přidávání termínu a místa (Pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Základní a veřejné údaje) - Umožňuje přidávat, editovat a mazat záznamy o termínu/místě vzdělávací akce a to pro jednotlivé části kurzu. Termín a místo se vždy zadává společně. - K termínu je možné zadat datum začátku, datum konce a poznámku. - K umístění je možné zadat název, kraj, ulici a číslo, PSČ a město a GPS souřadnice. Ty je možné zadat číselně nebo kliknutím na mapu.

[TR10798] VzA: Vedení akce (Pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce > Konkrétní akce > Vedení akce) - Je možné zadat vedoucího, hospodáře a tajemníka akce. Hledání je možné podle jména, podle začátku rodného čísla nebo podle celého rodného čísla. Podle celého rodného čísla je možné najít všechny osoby, nejen ty z jednotek, ke kterým mám práva. - Je možné zadat libovolný počet zástupců vedoucího akce. Hledání funguje stejně.

[TR10920] VzA: Přehled mých vzdělávacích akcí (Účastníci a pořadatelé VzA | Akce > Vzdělávací akce > Moje akce) - Umožňuje založit novou vzdělávací akci. - Zobrazuje vzdělávací akce a umožňuje je filtrovat podle termínu, názvu, typu, stavu a pořádající jednotky. - Po kliknutí na název akce otevírá detail akce, kde je možné akci editovat.

opravy:

[TR9979] Lokalizace: Opravena chyba práce s jazykovým slovníkem v SK verzi v hodnocení kvality, při duplicitním vložení klíče překladu ve slovníku.

systémové úpravy:

[TR10843] Práva: Vytvořena nová práva pro práci se sklady materiálu. Tato práva lze přidávat do potřebných rolí uživatelů. READ-WAREHOUSE-UNIT, EDIT-WAREHOUSE-UNIT, READ-WAREHOUSE-EVENT, EDIT-WAREHOUSE-EVENT, ADMIN-WAREHOUSE

[TR10821] Kvalifikace: Číselník kvalifikací umožňuje nastavit dobu platnosti a dobu do kdy je možné platnost prodloužit (typicky například pro kvalifikaci ZZA)

skautis/nove-verze/7-7.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)