Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-3-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:7-3-1 [02.05.2018 14:53]
skautis:nove-verze:7-3-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 7.3.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 12.3.2014 v 01.47 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 7.3.1.38374 **
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9736] STS: Archivace a mazání starých detailních výpisů
 + ​(uživatelé STS | Moje STS > Faktury > zvolené telefonní číslo > zobrazit vyúčtování)
 + - Detailní výpisy hovorů z vyúčtování jsou nejprve 3 měsíce zobrazovány klasicky a je umožněno i jejich stažení v PDF či Excelu.
 + - Následně jsou detailní výpisy 3 měsíce archivovány (stále dostupné, ale časová náročnost přístupu k nim je vyšší)
 + - Po 6 měsících jsou detailní výpisy volání ze skautISu zcela a nenávratně mazány.
 + - skautIS na tuto časovou souslednost a odstraňování detailních výpisů upozorňuje na stránce výpisu. Základní výpis volání a faktury jsou ve skautISu dostupné vždy a natrvalo.
 + - Funkce poprvé smaže staré detailní výpisy volání 1. dubna 2014 (do té doby je možné si detailní výpisy ze skautISu stáhnout v PDF či Excelu).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8871] Domény: Možnost založit subdomény a založení přesměrování domény
 + ​(Vedoucí/​admin jednotky a Správce domén | Moje > Moje jednotka > Domény a Google Apps)
 + - V systému se nově eviduje širší přehled o doménách, které lze využívat i pro další skautské služby.
 + - Doménu lze přesměrovat na jinou. Také lze zakládat i subdomény.
 + - Nově musí mít každá doména přiděleného správce. Správce musí být aspoň jeden, ale může jich být i více. Každý správce musí mít vyplněný hlavní email a hlavní telefon.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9778] Adresy: Napovídání a vyplňování adres dle databáze ČR
 + ​(Uživatelé skautISu | Editace adres u osob, jednotek a nemovitostí)
 + - Při vyplňování adres (sídel, bydlišť, korespondenčních) u osob, jednotek i nemovistostí skautIS našeptává adresy dle jejich libovolné části.
 + - Systém je spojen s databází adres ČR a dokáže tak po zadání několika znaků nabídnout správnou a úplnou podobu adresy.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9739] Uživatelé:​ Ověřené účty ve skautISu
 + ​(Statutární orgány, případně jakýkoli uživatel | Moje osoba > Účet a role ve skautISu > Žádost o ověření)
 + - Nově skautIS podporuje nový stupeň ověření uživatelského účtu, které zaručuje, že daný uživatel je opravdu daná reálná osoba a to i pro potřeby agend dotací apod.
 + - Ověřený účet lze ve skautISu získat buď na základě ověření pomocí občanského průkazu (osoba s ověřeným účtem fyzicky zkontroluje údaje z OP a zadá do skautISu + systém ověří v registru občanů, že jsou údaje platné), nebo pomocí vygenerované zprávy, kterou uživatel pošle na ústředí přes datovou schránku (přes Czech Point)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9739] Uživatelé:​ Ověření účtu osobě ve skautISu
 + ​(Vedoucí/​administrátor nebo KÚJ | Moje osoba > Účet a role ve skautISu > Žádost o ověření)
 + - Ověřit účet může jen uživatel, který již sám má ověřený účet.
 + - Běžně uživatel může ověřovat jen pomocí občanského průkazu, který fyzicky od dané osoby bude mít v ruce a údaje zkontroluje. Následně ještě systém ověří, že číslo OP je platné a nebylo u osoby v minulosti už použito.
 + - Oprávněný uživatel v KÚJ může navíc provádět ověření účtu pomocí formulářů poslaných datovou zprávou přes Czech Point. Tato cesta je vhodná především pro statutární orgány OJ, neboť tím zároveň potvrzují souhlas s výkonem funkce a uvedením do spolkového rejstříku.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9741] Uživatelé:​ Vygenerování formuláře pro ověření účtu
 + ​(Statutární orgány, případně jakýkoli uživatel | Moje osoba > Účet a role ve skautISu > Žádost o ověření)
 + - Pro některé agendy skautISu (především dotace) bude možné využívat tzv. "​ověřený účet"​. Aby ho uživatel získal, může si ve skautISu vygenerovat speciální formulář, který následně na jakémkoli Czech Pointu ověřeně podepíše a nechá datovou schránkou poslat na ústředí.
 + - Využití funkce je hlavně pro statutární orgány jednotek a zároveň slouží i jako vyjádření souhlasu se zveřejněním ve veřejném rejstříku spolků. Využít ho může ale libovolný uživatel skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9740] Osoby: Změna údajů osoby s ověřeným účtem
 + ​(Uživatelé měnící údaje osob | Osoba > Základní údaje > Editace)
 + - Pokud má osoba ve skautISu nejen propojený, ale i ověřený účet, pak již nelze jednoduše měnit základní údaje osoby jako jsou jméno, příjmení,​ datum narození a rodné číslo.
 + - Jestliže se někdo pokusí tyto údaje u takové osoby změnit, zobrazí se nejprve informační hláška, že se snaží změnit údaje ověřené osoby a následně je vidět z jakých údajů na jaké se pokouší udělat změnu.
 + - Uživatel má na výběr, zda změnu provede a tím zruší platnost ověření účtu, nebo změnu neprovede a účet osoby zůstane i nadále ověřen.
 +
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9626] GA: U skupin smazaných pouze ve webovém rozhraní Google Skupin se zobrazuje upozornění a informace, že mají kontaktovat podporu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8872] GA: V pohledu ústředí na domény přibyl nový stav neaktivní Google Apps na doméně a sloupec s přesměrováním domény.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8876] GA: Při ukončování členství osoby, která je zároveň správcem domény se zobrazí upozornění na tuto skutečnost.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8872] GA: Podoba ústřední správy domén byla upravena, aby odpovídala chystanému novému použití i pro správu DNS a hostingů.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9785] Adresy: V adresách je při vyplňování údajů předvyplněna Česká republika a zároveň tento údaj byl "​normalizován"​ do všech dnes evidovaných adres, které stát měli zapsaný v jiné podobě (např. ČR, apod.)
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9807] IZS: Systém nově cachuje počet přečtených a nepřečtených zpráv, což výrazně zrychluje načítání stránky "Můj skautIS"​. Při manipulaci se zprávami se jen in/​dekrementuje počet zpráv osoby.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9941] Kvalita: Délka textu v popisu posunu může být výrazně delší (cca až tisíc znaků). ​
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR9896] Členství: Při přesunu osoby do jiné jednotky se již správně kontroluje povinné vyplnění všech potřebných údajů - formulář nelze odeslat bez vyplnění údajů.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9874] Kvalita: Dodatečná editace vah a textů kritérií již proběhne bez chyby a uloží se.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9753] Registrace: Opraveno chybné zobrazení jednoho "​hosta"​ na ústředí.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9973] Časopisy: Vystavenou fakturu je již možné znovu odeslat i opakovaně.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9789] Zprávy: Opraveno zobrazování počtu zpráv na "Můj skautIS"​.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8661] Akce: Opravena chyba v řazení kvalifikací na stránce založení kandidátky na sněm.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9974] STS: Do PDF formuláře objednávky služeb T-Mobile se vkládá aktuální datum generování / stažení formuláře. (nasazeno: 5.3.2014)
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9764] GA: Zobrazení tlačítka "​Nastavit nové heslo" u e-mailů jednotek pro roli vedoucí/​administrátor.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9778] Adresy: Pokud je adresa vyplněna pomocí našeptávání SmartForm.cz,​ pak je nastaven v DB příznak IsAddressAuthenticated nebo IsPostalAuthenticated (např. v OU_Person).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9720] Systém: skautIS nastaven v konfiguraci tak, aby odpovídal vždy čas zobrazovaný do vypršení přihlášení.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9944] LoginPage: Při volání odhlašovací stránky skautISu z externí aplikace je možné v GET použít parametr ReturnUrl obdobně jako při volání přihlašovací stránky.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9943] LoginPage: Přihlašovací stránka lze volat s rozšiřujícím parametrem TryAutoLogin=1,​ což umožňuje vyzkoušet trvalé přihlášení. Pokud se automaticky nepřihlásí,​ vrátí uživatele na ReturnUrl (takže se nezasekne na přihlašovací stránce volané "jen na pozadí"​).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9304], [TR8664], [TR9784] Fotky: Upraven způsob práce s fotkami (zobrazování,​ mazání), aby aplikace nekončila chybou při využívání fotky jiným procesem a ani zbytečně nezůstávala odstraněná fotka v úložišti.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9739] Uživatelé:​ Pokud se někdo pokusí ověřit účet na základě čísla OP, které již bylo použito, je okamžitě na pozadí odeslána upozorňující IZS zpráva administrátorům skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR10007] STS: Objednávky nového datového čísla generují formuláře s hlavičkou KÚJ, pokud je tak nastaveno příznakem v konfiguraci.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR10010] STS: Zprávy o změně tarifu při přechodu z hlasového na datové číslo se odesílají na speciální e-mailovou adresu zadanou v konfiguraci skautISu.
skautis/nove-verze/7-3-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)