Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-3-1

skautIS (verze 7.3.1)

do provozu nasazena: 12.3.2014 v 01.47
číslo verze: 7.3.1.38374

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR9736] STS: Archivace a mazání starých detailních výpisů (uživatelé STS | Moje STS > Faktury > zvolené telefonní číslo > zobrazit vyúčtování) - Detailní výpisy hovorů z vyúčtování jsou nejprve 3 měsíce zobrazovány klasicky a je umožněno i jejich stažení v PDF či Excelu. - Následně jsou detailní výpisy 3 měsíce archivovány (stále dostupné, ale časová náročnost přístupu k nim je vyšší) - Po 6 měsících jsou detailní výpisy volání ze skautISu zcela a nenávratně mazány. - skautIS na tuto časovou souslednost a odstraňování detailních výpisů upozorňuje na stránce výpisu. Základní výpis volání a faktury jsou ve skautISu dostupné vždy a natrvalo. - Funkce poprvé smaže staré detailní výpisy volání 1. dubna 2014 (do té doby je možné si detailní výpisy ze skautISu stáhnout v PDF či Excelu).

[TR8871] Domény: Možnost založit subdomény a založení přesměrování domény (Vedoucí/admin jednotky a Správce domén | Moje > Moje jednotka > Domény a Google Apps) - V systému se nově eviduje širší přehled o doménách, které lze využívat i pro další skautské služby. - Doménu lze přesměrovat na jinou. Také lze zakládat i subdomény. - Nově musí mít každá doména přiděleného správce. Správce musí být aspoň jeden, ale může jich být i více. Každý správce musí mít vyplněný hlavní email a hlavní telefon.

[TR9778] Adresy: Napovídání a vyplňování adres dle databáze ČR (Uživatelé skautISu | Editace adres u osob, jednotek a nemovitostí) - Při vyplňování adres (sídel, bydlišť, korespondenčních) u osob, jednotek i nemovistostí skautIS našeptává adresy dle jejich libovolné části. - Systém je spojen s databází adres ČR a dokáže tak po zadání několika znaků nabídnout správnou a úplnou podobu adresy.

[TR9739] Uživatelé: Ověřené účty ve skautISu (Statutární orgány, případně jakýkoli uživatel | Moje osoba > Účet a role ve skautISu > Žádost o ověření) - Nově skautIS podporuje nový stupeň ověření uživatelského účtu, které zaručuje, že daný uživatel je opravdu daná reálná osoba a to i pro potřeby agend dotací apod. - Ověřený účet lze ve skautISu získat buď na základě ověření pomocí občanského průkazu (osoba s ověřeným účtem fyzicky zkontroluje údaje z OP a zadá do skautISu + systém ověří v registru občanů, že jsou údaje platné), nebo pomocí vygenerované zprávy, kterou uživatel pošle na ústředí přes datovou schránku (přes Czech Point)

[TR9739] Uživatelé: Ověření účtu osobě ve skautISu (Vedoucí/administrátor nebo KÚJ | Moje osoba > Účet a role ve skautISu > Žádost o ověření) - Ověřit účet může jen uživatel, který již sám má ověřený účet. - Běžně uživatel může ověřovat jen pomocí občanského průkazu, který fyzicky od dané osoby bude mít v ruce a údaje zkontroluje. Následně ještě systém ověří, že číslo OP je platné a nebylo u osoby v minulosti už použito. - Oprávněný uživatel v KÚJ může navíc provádět ověření účtu pomocí formulářů poslaných datovou zprávou přes Czech Point. Tato cesta je vhodná především pro statutární orgány OJ, neboť tím zároveň potvrzují souhlas s výkonem funkce a uvedením do spolkového rejstříku.

[TR9741] Uživatelé: Vygenerování formuláře pro ověření účtu (Statutární orgány, případně jakýkoli uživatel | Moje osoba > Účet a role ve skautISu > Žádost o ověření) - Pro některé agendy skautISu (především dotace) bude možné využívat tzv. „ověřený účet“. Aby ho uživatel získal, může si ve skautISu vygenerovat speciální formulář, který následně na jakémkoli Czech Pointu ověřeně podepíše a nechá datovou schránkou poslat na ústředí. - Využití funkce je hlavně pro statutární orgány jednotek a zároveň slouží i jako vyjádření souhlasu se zveřejněním ve veřejném rejstříku spolků. Využít ho může ale libovolný uživatel skautISu.

[TR9740] Osoby: Změna údajů osoby s ověřeným účtem (Uživatelé měnící údaje osob | Osoba > Základní údaje > Editace) - Pokud má osoba ve skautISu nejen propojený, ale i ověřený účet, pak již nelze jednoduše měnit základní údaje osoby jako jsou jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo. - Jestliže se někdo pokusí tyto údaje u takové osoby změnit, zobrazí se nejprve informační hláška, že se snaží změnit údaje ověřené osoby a následně je vidět z jakých údajů na jaké se pokouší udělat změnu. - Uživatel má na výběr, zda změnu provede a tím zruší platnost ověření účtu, nebo změnu neprovede a účet osoby zůstane i nadále ověřen.

vylepšení:

[TR9626] GA: U skupin smazaných pouze ve webovém rozhraní Google Skupin se zobrazuje upozornění a informace, že mají kontaktovat podporu.

[TR8872] GA: V pohledu ústředí na domény přibyl nový stav neaktivní Google Apps na doméně a sloupec s přesměrováním domény.

[TR8876] GA: Při ukončování členství osoby, která je zároveň správcem domény se zobrazí upozornění na tuto skutečnost.

[TR8872] GA: Podoba ústřední správy domén byla upravena, aby odpovídala chystanému novému použití i pro správu DNS a hostingů.

[TR9785] Adresy: V adresách je při vyplňování údajů předvyplněna Česká republika a zároveň tento údaj byl „normalizován“ do všech dnes evidovaných adres, které stát měli zapsaný v jiné podobě (např. ČR, apod.)

[TR9807] IZS: Systém nově cachuje počet přečtených a nepřečtených zpráv, což výrazně zrychluje načítání stránky „Můj skautIS“. Při manipulaci se zprávami se jen in/dekrementuje počet zpráv osoby.

[TR9941] Kvalita: Délka textu v popisu posunu může být výrazně delší (cca až tisíc znaků).

opravy:

[TR9896] Členství: Při přesunu osoby do jiné jednotky se již správně kontroluje povinné vyplnění všech potřebných údajů - formulář nelze odeslat bez vyplnění údajů.

[TR9874] Kvalita: Dodatečná editace vah a textů kritérií již proběhne bez chyby a uloží se.

[TR9753] Registrace: Opraveno chybné zobrazení jednoho „hosta“ na ústředí.

[TR9973] Časopisy: Vystavenou fakturu je již možné znovu odeslat i opakovaně.

[TR9789] Zprávy: Opraveno zobrazování počtu zpráv na „Můj skautIS“.

[TR8661] Akce: Opravena chyba v řazení kvalifikací na stránce založení kandidátky na sněm.

systémové úpravy:

[TR9974] STS: Do PDF formuláře objednávky služeb T-Mobile se vkládá aktuální datum generování / stažení formuláře. (nasazeno: 5.3.2014)

[TR9764] GA: Zobrazení tlačítka „Nastavit nové heslo“ u e-mailů jednotek pro roli vedoucí/administrátor.

[TR9778] Adresy: Pokud je adresa vyplněna pomocí našeptávání SmartForm.cz, pak je nastaven v DB příznak IsAddressAuthenticated nebo IsPostalAuthenticated (např. v OU_Person).

[TR9720] Systém: skautIS nastaven v konfiguraci tak, aby odpovídal vždy čas zobrazovaný do vypršení přihlášení.

[TR9944] LoginPage: Při volání odhlašovací stránky skautISu z externí aplikace je možné v GET použít parametr ReturnUrl obdobně jako při volání přihlašovací stránky.

[TR9943] LoginPage: Přihlašovací stránka lze volat s rozšiřujícím parametrem TryAutoLogin=1, což umožňuje vyzkoušet trvalé přihlášení. Pokud se automaticky nepřihlásí, vrátí uživatele na ReturnUrl (takže se nezasekne na přihlašovací stránce volané „jen na pozadí“).

[TR9304], [TR8664], [TR9784] Fotky: Upraven způsob práce s fotkami (zobrazování, mazání), aby aplikace nekončila chybou při využívání fotky jiným procesem a ani zbytečně nezůstávala odstraněná fotka v úložišti.

[TR9739] Uživatelé: Pokud se někdo pokusí ověřit účet na základě čísla OP, které již bylo použito, je okamžitě na pozadí odeslána upozorňující IZS zpráva administrátorům skautISu.

[TR10007] STS: Objednávky nového datového čísla generují formuláře s hlavičkou KÚJ, pokud je tak nastaveno příznakem v konfiguraci.

[TR10010] STS: Zprávy o změně tarifu při přechodu z hlasového na datové číslo se odesílají na speciální e-mailovou adresu zadanou v konfiguraci skautISu.

skautis/nove-verze/7-3-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)