Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:7-2 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 7.2.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 10.11.2013 v 17.51 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.9.3.31244 **
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9490] Registrace: Nová připomenutí o zveřejnění údajů
 + ​(zpracovatel registrace | Registrace jednotky > Základní údaje > Kontrola registrace)
 + - Při kontrole registrace se nově zobrazuje u oddílů a středisek nová kontrola č. 271002 typu "​připomenutí",​ která upozorňuje na některé nezveřejněné či nezadané údaje.
 + - U středisek i oddílů je upozorňováno,​ pokud jednotka nemá zveřejněný web, e-mail či telefonní kontakt na jednotku. U oddílů se pak navíc ještě upozorňuje na nezveřejnění klubovny, která se tak nemůže zobrazovat na veřejných mapách (užitečné pro nováčky - zájemce o vstup do oddílu).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8923] Přihlašování:​ Evidence i neúspěšných přihlášení uživatele
 + ​(uživatelé skautISu | Moje > Můj skautIS > Historie přihlašování - odkaz u textu o termínu posledního přihlášení)
 + - Nově je možné se ve skautISu podívat na historii přihlašování uživatele do skautISu i všech ostatních aplikací a to nejen těch úspěšných,​ ale i neúspěšných.
 + - Neúspěšná přihlášení jsou odlišena červenou ikonou.
 + - Přehled uživateli pomůže si kdykoli zkonotrolovat,​ odkud se kdy do skautISu, webů či mobilní aplikace přihlašoval. Případně ověření, že se nesnaží jeho jménem přihlásit někdo jiný (z jiného počítače,​ než se přihlašuje uživatel apod.)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8842] Sněmy: Přidávání účastníků VSJ ústředím
 + ​(správci VSJ / zaměstnanci KÚJ | Sněmy > VSJ > záložka Všichni účastníci)
 + - V rámci správy všech účastníků VSJ je nově zpracován formulář přidávání speciálních účastníků (návštěvy,​ členové komisí, ...) s určením povinných polí, nového významu poznámky k účasti apod.
 + - K jednotlivým účastníkům VSJ (všech typů) je možné přidávat poznámku k účasti.
 + - Poznámka k účasti se exportuje i do CSV a XLSX přehledů ústředí k VSJ.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8845] Sněmy: Kapacity jídel/​ubytování pro VSJ a jejich burza
 + ​(delegáti / účastníci VSJ | Sněmy > VSJ > Moje účast)
 + - V rámci nastavování preferencí delegátů VSJ ve vztahu k ubytování a volení jídla je možné nově nejen říct, že jídlo či ubytování chci, ale také ho aktivně odmítnout (volba "​žádné"​).
 + - V první fázi výběru je možné libovolně vybírat jídlo i ubytování. Později je ústředním doplněna kapacita, a pak už možné měnit preference jen v rámci daných kapacit.
 + - Jakmile má jídlo nebo ubytování nastaveno kapacitu, delegátům se ve výběru zobrazují jen položky, které jsou dostupné (mají ještě volnou kapacitu).
 + - Ústřední správci VSJ v nastavování jídla a ubytování vidí, kolik lidí si zvolilo příslušnou volbu a podle toho mohou upravovat kapacitu, aby byla dostatečná a funkce mohla případně fungovat jako burza.
 + - Některá ubytování vyžadují zadat číslo občanského průkazu (z důvodu ověření totožnosti u vstupu), na což typ ubytování upozorňuje,​ a pak je nutné zadat číslo OP do poznámky vedle pole s výběrem ubytování.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9468] Jednotka: V seznamu osob s nějakou rolí v dané jednotce (Jednotka > Pozice a role ve skautISu) jsou v tabulce jména osob nově jako odkazy vedoucí na dané osoby. Je tedy možné se snadno proklikávat k detailu osoby, která má v jednotce příslušnou roli.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9469] Design a UX: Seznam oblíbených stránek je nově možné libovolně řadit pomocí "​šipek nahoru/​dolů"​. Tato funkce je k dispozici v seznamu všech oblíbených stránek, které si uživatel sám do seznamu přidal. Funkce rozšiřuje již dříve existující možnosti přejmenování a smazání. ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9467] STS: Pověřená osoba na stránce s přehledem faktur v dané OJ v základním pohledu vidí ihned všechny neuhrazené faktury. Teprve následně si s využitím filtru může zobrazit jakékoli jiné faktury. Ale základní pohled jsou ty neuhrazené (jak vystavené osobám, tak případně přímo jednotce). ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9329] STS: V ústřední správě fakturace STS se nově XML soubory pro export faktur do Money generují po dávkách (jednotlivé XML soubory zabalené do jednotho ZIP archivu). Velikost dávky se mění v nastavení skautISu pod klíčem STSInvoiceSummaryBatch.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR9095] Jednotky: Kontrola názvu středisek již při kontrole formátu názvu OJ správně připouští alternativu v podobě "​přístav"​. ​
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8843] Sněmy: Ve správě všech účastníků VSJ již mohou správci skautISu a zaměstnanci KÚJ mazat "nově založené"​ účastníky sněmu (např. návštěvy,​ hosty, ...)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8951] Karty: Výrazným způsobem přepracována ústřední správa a vydávání členských karet (přehled počtu, podkladová data, data platnosti, generování tiskových dat, aktivace karet). Systém již neobsahuje chybu a je schopen generovat jak karty pro výrobu v rámci registrace, tak doobjednávky v průběhu roku a to v podobě vhodné pro okamžitý tisk jednotlivých karet.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9586] Tábory: Opravena chyba, která v některých případech znemožňovala úplně smazat tábor. (nasazeno: 18.1.2014)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9591] Systém: Provedy úpravy a výrazné optimalizace v indexech zpráv, čímž došlo ke zrychlení načítání stránek se zprávami. (nasazeno: 18.1.2014)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR9484] STS: Do PDF formuláře "​Objednávky"​ se vkládá do poznámky text "Doba určitá do {datum}",​ kde datum je přebírán z nastavení skautISu (STSRenewalValidTo).
skautis/nove-verze/7-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)