Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-2

skautIS (verze 7.2.0)

do provozu nasazena: 10.11.2013 v 17.51
číslo verze: 6.9.3.31244

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR9490] Registrace: Nová připomenutí o zveřejnění údajů (zpracovatel registrace | Registrace jednotky > Základní údaje > Kontrola registrace) - Při kontrole registrace se nově zobrazuje u oddílů a středisek nová kontrola č. 271002 typu „připomenutí“, která upozorňuje na některé nezveřejněné či nezadané údaje. - U středisek i oddílů je upozorňováno, pokud jednotka nemá zveřejněný web, e-mail či telefonní kontakt na jednotku. U oddílů se pak navíc ještě upozorňuje na nezveřejnění klubovny, která se tak nemůže zobrazovat na veřejných mapách (užitečné pro nováčky - zájemce o vstup do oddílu).

[TR8923] Přihlašování: Evidence i neúspěšných přihlášení uživatele (uživatelé skautISu | Moje > Můj skautIS > Historie přihlašování - odkaz u textu o termínu posledního přihlášení) - Nově je možné se ve skautISu podívat na historii přihlašování uživatele do skautISu i všech ostatních aplikací a to nejen těch úspěšných, ale i neúspěšných. - Neúspěšná přihlášení jsou odlišena červenou ikonou. - Přehled uživateli pomůže si kdykoli zkonotrolovat, odkud se kdy do skautISu, webů či mobilní aplikace přihlašoval. Případně ověření, že se nesnaží jeho jménem přihlásit někdo jiný (z jiného počítače, než se přihlašuje uživatel apod.)

[TR8842] Sněmy: Přidávání účastníků VSJ ústředím (správci VSJ / zaměstnanci KÚJ | Sněmy > VSJ > záložka Všichni účastníci) - V rámci správy všech účastníků VSJ je nově zpracován formulář přidávání speciálních účastníků (návštěvy, členové komisí, …) s určením povinných polí, nového významu poznámky k účasti apod. - K jednotlivým účastníkům VSJ (všech typů) je možné přidávat poznámku k účasti. - Poznámka k účasti se exportuje i do CSV a XLSX přehledů ústředí k VSJ.

[TR8845] Sněmy: Kapacity jídel/ubytování pro VSJ a jejich burza (delegáti / účastníci VSJ | Sněmy > VSJ > Moje účast) - V rámci nastavování preferencí delegátů VSJ ve vztahu k ubytování a volení jídla je možné nově nejen říct, že jídlo či ubytování chci, ale také ho aktivně odmítnout (volba „žádné“). - V první fázi výběru je možné libovolně vybírat jídlo i ubytování. Později je ústředním doplněna kapacita, a pak už možné měnit preference jen v rámci daných kapacit. - Jakmile má jídlo nebo ubytování nastaveno kapacitu, delegátům se ve výběru zobrazují jen položky, které jsou dostupné (mají ještě volnou kapacitu). - Ústřední správci VSJ v nastavování jídla a ubytování vidí, kolik lidí si zvolilo příslušnou volbu a podle toho mohou upravovat kapacitu, aby byla dostatečná a funkce mohla případně fungovat jako burza. - Některá ubytování vyžadují zadat číslo občanského průkazu (z důvodu ověření totožnosti u vstupu), na což typ ubytování upozorňuje, a pak je nutné zadat číslo OP do poznámky vedle pole s výběrem ubytování.

vylepšení:

[TR9468] Jednotka: V seznamu osob s nějakou rolí v dané jednotce (Jednotka > Pozice a role ve skautISu) jsou v tabulce jména osob nově jako odkazy vedoucí na dané osoby. Je tedy možné se snadno proklikávat k detailu osoby, která má v jednotce příslušnou roli.

[TR9469] Design a UX: Seznam oblíbených stránek je nově možné libovolně řadit pomocí „šipek nahoru/dolů“. Tato funkce je k dispozici v seznamu všech oblíbených stránek, které si uživatel sám do seznamu přidal. Funkce rozšiřuje již dříve existující možnosti přejmenování a smazání.

[TR9467] STS: Pověřená osoba na stránce s přehledem faktur v dané OJ v základním pohledu vidí ihned všechny neuhrazené faktury. Teprve následně si s využitím filtru může zobrazit jakékoli jiné faktury. Ale základní pohled jsou ty neuhrazené (jak vystavené osobám, tak případně přímo jednotce).

[TR9329] STS: V ústřední správě fakturace STS se nově XML soubory pro export faktur do Money generují po dávkách (jednotlivé XML soubory zabalené do jednotho ZIP archivu). Velikost dávky se mění v nastavení skautISu pod klíčem STSInvoiceSummaryBatch.

opravy:

[TR9095] Jednotky: Kontrola názvu středisek již při kontrole formátu názvu OJ správně připouští alternativu v podobě „přístav“.

[TR8843] Sněmy: Ve správě všech účastníků VSJ již mohou správci skautISu a zaměstnanci KÚJ mazat „nově založené“ účastníky sněmu (např. návštěvy, hosty, …)

[TR8951] Karty: Výrazným způsobem přepracována ústřední správa a vydávání členských karet (přehled počtu, podkladová data, data platnosti, generování tiskových dat, aktivace karet). Systém již neobsahuje chybu a je schopen generovat jak karty pro výrobu v rámci registrace, tak doobjednávky v průběhu roku a to v podobě vhodné pro okamžitý tisk jednotlivých karet.

[TR9586] Tábory: Opravena chyba, která v některých případech znemožňovala úplně smazat tábor. (nasazeno: 18.1.2014)

[TR9591] Systém: Provedy úpravy a výrazné optimalizace v indexech zpráv, čímž došlo ke zrychlení načítání stránek se zprávami. (nasazeno: 18.1.2014)

systémové úpravy:

[TR9484] STS: Do PDF formuláře „Objednávky“ se vkládá do poznámky text „Doba určitá do {datum}“, kde datum je přebírán z nastavení skautISu (STSRenewalValidTo).

skautis/nove-verze/7-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)