Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-1-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:7-1-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 7.1.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 31.12.2013 v 01.45 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 7.1.1.23919 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9331] Členská karta: Podoba karty pro rok 2014
 + ​(Členové s objednanou kartou | detail osoby > záložka Členská karta)
 + - Každý člen, který má ve skautISu fotografii si může objednat členskou kartu (v rámci registrace za zvýhodněnou cenu) a nově již karta zobrazuje grafickou podobu pro karty vydávané pro rok 2014. 
 + - Karty mají odlišnou grafiku a barevnost pro jednotlivé typy karet (Standard, EYCA, EYCA Student)
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9260] Sněmy: Zobrazení usnesení všech nadřízených sněmů členům
 + ​(Členové organizace | Akce > Sněmy > nadřízený sněm > záložka Usnesení)
 + - Nově všichni řádní/​čestní členové mohou v modulu sněmů zobrazovat usnesení týkající se jejich sněmu a také všech sněmů v nadřízené linii (odpovídající okres, kraj a VSJ).
 + - Nečlenové k těmto usnesením nemají přístup.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8967] Design a UX: Zobrazování času do odhlášení uživatele
 + ​(Uživatelé skautISu | Nahoře na každé stránce skautISu)
 + - Nově ve skautISu zobrazujeme odpočítávání času do automatického odhlášení. To je vidět u horního okraje každé stránky.
 + - Pokud se blíží čas odhlášení (poslední minuta) změní se barva a začne viditelné odpočítávání po jedné sekundě.
 + - V případě že dojde opravdu k dlouhé nečinnosti,​ tak je uživateli zobrazena hláška, že každý jeho další krok povede k automatickému odhlášení.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9004] Nápověda: Inteligentní zobrazování nápovědy na stránkách
 + ​(Uživatelé skautISu | Ikona "​Nápověda"​ v pravém horním horu stránky)
 + - Ikona nápovědy se nově ve skautISu zobrazuje jen pokud k dané stránce existuje na webu nápovědy nějaký konkrétní článek popisující příslušnou agendu (krok za krokem). V případě, že nápověda neexistuje, ikona je skryta.
 + - Nově je také možné na libovolné stránce skautISu zobrazit místní nápovědu - taková nápověda se zobrazí nahoře na stránce v informačním boxu. Tato textová nápověda slouží k mimořádným upozorněním. Uživatel si ji může skrýt, pokud ji nechce zobrazovat.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9005], [TR9438] Design a UX: Oblíbené stránky
 + ​(Uživatelé skautISu | Vpravo nahoře na stránce)
 + - Většinu stránek ve skautISu si uživatel může zařadit mezi své oblíbené. Díky tomu se mu na úvodní stránce skautISu pak zobrazí přehled jeho oblíbených stránek.
 + - Stránku do oblíbených uživatel zařadí prostým kliknutím na symbol hvězdičky. Pokud už stránku v oblíbených nechce, stačí znovu na hvězdičku kliknout a ta se zneaktivní a ze seznamu vypadne.
 + - Na úvodní stránce "Můj skautIS"​ se v základu zobrazuje 5 oblíbených stránek. Kliknutím na odkaz "​všechny"​ lze získat kompletní seznam všech oblíbených stránek daného uživatele skautISu.
 + - Po kliknutí na zobrazení všech oblíbených stránek se zobrazí tabulka, kde je navíc možné odkazy odstraňovat a také přejmenovávat dle libosti a vlastní potřeby.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9007] Design a UX: Nová úvodní stránka "Můj skautIS"​
 + ​(Uživatelé skautISu | Úvodní stránka uživatele = Moje > Můj skautIS)
 + - Přestože zatím nedochází ke změně designu skautISu jako takového, přinášíme nové funkce, které zpřehlední a zpříjemní práci se systémem. Součástí těchto úprav je i úplně nová úvodní stránka přihlášeného uživatele.
 + - Na úvodní stránce nazvané "Můj skautIS"​ najdete kromě informace o přihlášeném uživateli také seznam oblíbených stránek daného uživatele, přehled nejnovějších nepřečtených zpráv a také seznam doporučených odkazů.
 + - Nová úvodní stránka tedy kombinuje automaticky generované informace (zprávy ze systému), doporučované odkazy (seznam důležitých odkazů a agend na základě role, ve které uživatel pracuje) a zcela individuální odkazy (oblíbené odkazy, které si každý uživatel nastavuje dle vlastní potřeby).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR9006] Design a UX: Odkazy doporučené dle role uživatele
 + ​(Uživatelé skautISu | Úvodní stránka uživatele = Moje > Můj skautIS)
 + - Dle role, ve které uživatel pracuje, se může nabízet sada několika odkazů, které jsou systémem doporučeny jako ty nejdůležitější pro práci ve skautISu.
 + - Díky tomu například vedoucí oddílu mají přístup k agendám registrace, správy členů, hodnocení kvality apod. A ve chvíli kdy se přepnou do jiné role, jsou jim nabízeny jiné vhodné odkazy související s výkonem dané role.
 + - Některé odkazy jsou nabízeny všem uživatelům skautISu, bez ohledu na přiřazení či nepřiřazení nějaké role.
 + - Odkazy jsou také omezovány na odkazy určené členům a nečlenům organizace.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8545] GA: Mailové aliasy konferencí / google skupin
 + ​(Správci google skupin / OJ | Jednotka > Domény a Google Apps > Google skupiny jednotky > záložka Aliasy)
 + - Nově detailní stránka správy Google skupin (konference) ve skautISu obsahuje záložky "​Členové"​ (základní nastavení) a novou "​Aliasy).
 + - Na nové záložce je možné skupinám přidávat mailové alisy - na takovou adresu je pak možné zasílat poštu a chodí do základní skupiny.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8914] GA: Lepší dohledávání adres a možnosti odstranění účtů
 + ​(Uživatelé Google Apps | Jednotka > Domény a Google Apps > Google skupiny jednotky)
 + - V seznamu členů konferencí se lépe dohledávají jména osob, pokud takový e-mail někdo ve skautISu má zadaný. Zároveň pokud má adresu více osob, objeví se to v popisce.
 + - V tabulce s přehledem skupin přibyla popiska vysvětlující počet členů a to, že údaj může být časově opožděn vůči realitě v detailu.
 + - Realizována vylepšení a drobné úpravy v zakládání nové konference.
 + - Oprávněným uživatelům bylo umožněno úplně odstraňovat osobní i sdílené e-mailové schránky, stejně tak je možné odstraňovat nepotřebné konference.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8946] Karty: V ústřední správě členských karet došlo k přejmenování sloupců tabulky počtů a doplnění vysvětlivek významu čísel a sloupců.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9196] STS: U nastavení dat v zahraničí se zobrazuje lepší a pochopitelnější popiska týkající se neaktivovaných dat v roamingu.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9153] STS: Při převodu čísel do STS se umožňuje zadávat jen datum převodu v pracovní den (reflektují se víkendy a také všechny svátky - UM_Holiday; Velikonoce zadány až do roku 2020) 
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9333] Energie: Upraveny formuláře plné moci i proces vstupu do projektu Skautské energie, aby lépe vyhovoval potřebám projektu a byly automaticky vybrány všechny společnosti. Zároveň je on-line formulář doplněn o další informační texty a vysvětlivky. ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9324] GA: Při přidávání domény do Google Apps dochází k validaci doménového jména, aby nebylo vloženo nesmyslné, které jako doména nelze použít. ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR9008] GA: Vylepšeno cachování a vypočítávání počtu členů Google skupin, takže příslušná stránka se seznamem skupin se načítá rychleji. ​
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR9255] Kvalifikace:​ Upraveno nastavení menu "​Ústředí",​ aby se zobrazovalo i v případě, že uživatel má v roli jen právo ADMIN-QUALIFICATION a žádné jiné zpřístupňující toto menu.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9309] STS: Opraven výkonnostní problém s načítáním detailních výpisů v STS. Výpisy je již opět možné zobrazovat i stahovat jako dokumenty. ​
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9308] Systém: Opraven problém s načítáním logu skautISu v případě, že obsahuje záznam nestandardní znaky či prázdný text.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR9458] Systém: Vyřešena chyba blokující rozesílání mailů serverové služby skautISu z důvodu prázdného seznamu HIT k prodloužení. (nasazeno: 2.1.2014)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8903] Systém: Správa nastavení skautISu je nově dělena do skupin, dle typu nastavení (např. Moduly, Exporty, Členské karty, ...)
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8899] Časopisy: V nastavení modulů je možné pro jednotlivé instance skautISu zapínat/​vypínat používání funkcí Roverského začátku, automatické změny časopisů dle věku a používání magazínu pro rodiče.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8967] Systém: Funkce pro přihlášení a prodloužení tokenu přihlášeného uživatele nově vrací i datum/čas kdy dojde k automatickému odhlášení.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8545] GA: Nasazeno úplně nové API pro Google Apps (využívá certifikáty a registrace GA aplikací přistupujících k API).
  
skautis/nove-verze/7-1-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)