Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:7-1-1

skautIS (verze 7.1.1)

do provozu nasazena: 31.12.2013 v 01.45
číslo verze: 7.1.1.23919

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR9331] Členská karta: Podoba karty pro rok 2014 (Členové s objednanou kartou | detail osoby > záložka Členská karta) - Každý člen, který má ve skautISu fotografii si může objednat členskou kartu (v rámci registrace za zvýhodněnou cenu) a nově již karta zobrazuje grafickou podobu pro karty vydávané pro rok 2014. - Karty mají odlišnou grafiku a barevnost pro jednotlivé typy karet (Standard, EYCA, EYCA Student)

[TR9260] Sněmy: Zobrazení usnesení všech nadřízených sněmů členům (Členové organizace | Akce > Sněmy > nadřízený sněm > záložka Usnesení) - Nově všichni řádní/čestní členové mohou v modulu sněmů zobrazovat usnesení týkající se jejich sněmu a také všech sněmů v nadřízené linii (odpovídající okres, kraj a VSJ). - Nečlenové k těmto usnesením nemají přístup.

[TR8967] Design a UX: Zobrazování času do odhlášení uživatele (Uživatelé skautISu | Nahoře na každé stránce skautISu) - Nově ve skautISu zobrazujeme odpočítávání času do automatického odhlášení. To je vidět u horního okraje každé stránky. - Pokud se blíží čas odhlášení (poslední minuta) změní se barva a začne viditelné odpočítávání po jedné sekundě. - V případě že dojde opravdu k dlouhé nečinnosti, tak je uživateli zobrazena hláška, že každý jeho další krok povede k automatickému odhlášení.

[TR9004] Nápověda: Inteligentní zobrazování nápovědy na stránkách (Uživatelé skautISu | Ikona „Nápověda“ v pravém horním horu stránky) - Ikona nápovědy se nově ve skautISu zobrazuje jen pokud k dané stránce existuje na webu nápovědy nějaký konkrétní článek popisující příslušnou agendu (krok za krokem). V případě, že nápověda neexistuje, ikona je skryta. - Nově je také možné na libovolné stránce skautISu zobrazit místní nápovědu - taková nápověda se zobrazí nahoře na stránce v informačním boxu. Tato textová nápověda slouží k mimořádným upozorněním. Uživatel si ji může skrýt, pokud ji nechce zobrazovat.

[TR9005], [TR9438] Design a UX: Oblíbené stránky (Uživatelé skautISu | Vpravo nahoře na stránce) - Většinu stránek ve skautISu si uživatel může zařadit mezi své oblíbené. Díky tomu se mu na úvodní stránce skautISu pak zobrazí přehled jeho oblíbených stránek. - Stránku do oblíbených uživatel zařadí prostým kliknutím na symbol hvězdičky. Pokud už stránku v oblíbených nechce, stačí znovu na hvězdičku kliknout a ta se zneaktivní a ze seznamu vypadne. - Na úvodní stránce „Můj skautIS“ se v základu zobrazuje 5 oblíbených stránek. Kliknutím na odkaz „všechny“ lze získat kompletní seznam všech oblíbených stránek daného uživatele skautISu. - Po kliknutí na zobrazení všech oblíbených stránek se zobrazí tabulka, kde je navíc možné odkazy odstraňovat a také přejmenovávat dle libosti a vlastní potřeby.

[TR9007] Design a UX: Nová úvodní stránka „Můj skautIS“ (Uživatelé skautISu | Úvodní stránka uživatele = Moje > Můj skautIS) - Přestože zatím nedochází ke změně designu skautISu jako takového, přinášíme nové funkce, které zpřehlední a zpříjemní práci se systémem. Součástí těchto úprav je i úplně nová úvodní stránka přihlášeného uživatele. - Na úvodní stránce nazvané „Můj skautIS“ najdete kromě informace o přihlášeném uživateli také seznam oblíbených stránek daného uživatele, přehled nejnovějších nepřečtených zpráv a také seznam doporučených odkazů. - Nová úvodní stránka tedy kombinuje automaticky generované informace (zprávy ze systému), doporučované odkazy (seznam důležitých odkazů a agend na základě role, ve které uživatel pracuje) a zcela individuální odkazy (oblíbené odkazy, které si každý uživatel nastavuje dle vlastní potřeby).

[TR9006] Design a UX: Odkazy doporučené dle role uživatele (Uživatelé skautISu | Úvodní stránka uživatele = Moje > Můj skautIS) - Dle role, ve které uživatel pracuje, se může nabízet sada několika odkazů, které jsou systémem doporučeny jako ty nejdůležitější pro práci ve skautISu. - Díky tomu například vedoucí oddílu mají přístup k agendám registrace, správy členů, hodnocení kvality apod. A ve chvíli kdy se přepnou do jiné role, jsou jim nabízeny jiné vhodné odkazy související s výkonem dané role. - Některé odkazy jsou nabízeny všem uživatelům skautISu, bez ohledu na přiřazení či nepřiřazení nějaké role. - Odkazy jsou také omezovány na odkazy určené členům a nečlenům organizace.

[TR8545] GA: Mailové aliasy konferencí / google skupin (Správci google skupin / OJ | Jednotka > Domény a Google Apps > Google skupiny jednotky > záložka Aliasy) - Nově detailní stránka správy Google skupin (konference) ve skautISu obsahuje záložky „Členové“ (základní nastavení) a novou „Aliasy). - Na nové záložce je možné skupinám přidávat mailové alisy - na takovou adresu je pak možné zasílat poštu a chodí do základní skupiny.

[TR8914] GA: Lepší dohledávání adres a možnosti odstranění účtů (Uživatelé Google Apps | Jednotka > Domény a Google Apps > Google skupiny jednotky) - V seznamu členů konferencí se lépe dohledávají jména osob, pokud takový e-mail někdo ve skautISu má zadaný. Zároveň pokud má adresu více osob, objeví se to v popisce. - V tabulce s přehledem skupin přibyla popiska vysvětlující počet členů a to, že údaj může být časově opožděn vůči realitě v detailu. - Realizována vylepšení a drobné úpravy v zakládání nové konference. - Oprávněným uživatelům bylo umožněno úplně odstraňovat osobní i sdílené e-mailové schránky, stejně tak je možné odstraňovat nepotřebné konference.

vylepšení:

[TR8946] Karty: V ústřední správě členských karet došlo k přejmenování sloupců tabulky počtů a doplnění vysvětlivek významu čísel a sloupců.

[TR9196] STS: U nastavení dat v zahraničí se zobrazuje lepší a pochopitelnější popiska týkající se neaktivovaných dat v roamingu.

[TR9153] STS: Při převodu čísel do STS se umožňuje zadávat jen datum převodu v pracovní den (reflektují se víkendy a také všechny svátky - UM_Holiday; Velikonoce zadány až do roku 2020)

[TR9333] Energie: Upraveny formuláře plné moci i proces vstupu do projektu Skautské energie, aby lépe vyhovoval potřebám projektu a byly automaticky vybrány všechny společnosti. Zároveň je on-line formulář doplněn o další informační texty a vysvětlivky.

[TR9324] GA: Při přidávání domény do Google Apps dochází k validaci doménového jména, aby nebylo vloženo nesmyslné, které jako doména nelze použít.

[TR9008] GA: Vylepšeno cachování a vypočítávání počtu členů Google skupin, takže příslušná stránka se seznamem skupin se načítá rychleji.

opravy:

[TR9255] Kvalifikace: Upraveno nastavení menu „Ústředí“, aby se zobrazovalo i v případě, že uživatel má v roli jen právo ADMIN-QUALIFICATION a žádné jiné zpřístupňující toto menu.

[TR9309] STS: Opraven výkonnostní problém s načítáním detailních výpisů v STS. Výpisy je již opět možné zobrazovat i stahovat jako dokumenty.

[TR9308] Systém: Opraven problém s načítáním logu skautISu v případě, že obsahuje záznam nestandardní znaky či prázdný text.

[TR9458] Systém: Vyřešena chyba blokující rozesílání mailů serverové služby skautISu z důvodu prázdného seznamu HIT k prodloužení. (nasazeno: 2.1.2014)

systémové úpravy:

[TR8903] Systém: Správa nastavení skautISu je nově dělena do skupin, dle typu nastavení (např. Moduly, Exporty, Členské karty, …)

[TR8899] Časopisy: V nastavení modulů je možné pro jednotlivé instance skautISu zapínat/vypínat používání funkcí Roverského začátku, automatické změny časopisů dle věku a používání magazínu pro rodiče.

[TR8967] Systém: Funkce pro přihlášení a prodloužení tokenu přihlášeného uživatele nově vrací i datum/čas kdy dojde k automatickému odhlášení.

[TR8545] GA: Nasazeno úplně nové API pro Google Apps (využívá certifikáty a registrace GA aplikací přistupujících k API).

skautis/nove-verze/7-1-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)