Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-8-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:6-8-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 6.8.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 14.10.2013 v 21.57 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.8.1.22715 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8544] GA: Google skupiny a konference
 + ​(Vedoucí/​admin jednotek | Jednotka > Domény a Google Apps)
 + - Nově mohou oprávnění uživatelé (správci jednotek) kromě sdílených e-mailů zakládat i klasické Google skupiny a ty používat jako konference.
 + - Ve skautISu je možné Google skupinu založit, editovat, spravovat její členy a nastavovat správce.
 + - Velkou výhodou správy ve skautISu je identifikace osob dle e-mailu, přidávání členů skupin dle seznamu členů oddílů/​středisek a přidávání hledáním osoby ve skautISu. Správa členů je tak výrazně pohodlnější a není nutné si pamatovat, čí je jaká e-mailová adresa.
 + - Tuto funkci navíc doporučujeme všem jednotkám, které dosud používaly konference na Pandora.cz, jako mnohem lepší náhradu.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8521] Jednotky: Obsazení funkcí v jednotce je nově v základním zobrazení řazeno dle "​významu funkce"​ (např. vedoucí střediska je první, zástupce druhý, ...). Zároveň je toto možné administrátory skautISu v případě potřeby upravit v administraci na jiné pořadí.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8522] Osoby: Nově je možné do seznamu vzdělání zadávat i více škol stejného typu (lze využít např. k tomu, aby bylo zadáno dosažení Bc. i Ing. titulu, přestože oboje je vysokoškolské vzdělání).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8596] Časopisy: Ve zprávách i na stránce pro nastavování objednávky "​Roverského začátku"​ se objevuje cena výtisku (z nastavení skautISu).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8665] STS: Převod čísel od jiných operátorů pomocí ČVOP kódu kontroluje jak datum v tomto kódu, tak skutečnost,​ že převod nebude dříve jak za 8 pracovních dnů (což T-Mobile vyžaduje). ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8736] Kvalita: Odstraněno tlačítko pro přechod na "​posuny"​ z detailního dotazníku - zde mátlo a přístup je už jen z tabulky seznamu hodnocení.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8737] Kvalita: Upraveny odkazy a sloupce v tabulce se seznamem "Moje výsledky"​ tak, aby lépe vyjadřovaly daný význam a byly pochopitelnější.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8519] GA: Při zakládání e-mailové schvánky osoby nebo jednotky dochází předem k validaci a vhodnosti hesla a teprve pokud je v pořádku, schránka se založí.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR8367] Sněmy: Opraveno nevhodné slučování buněk v exportu delegátů sněmů OJ a všech účastníků VSJ.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8620] Tábory: Opravena podoba táborové hlášenky, aby měla dostatečně široké sloupce a "​nedeformovala"​ data.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8551] Hospodářské výkazy: Vyřešen problém s některými chybějícími řádky v exportu do Excelu - již se zobrazuje vše.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8746] Osoby: Při řazení vyhledaných osob se již nevhodně nezobrazuje prázdný sloupec rodného příjmení,​ vidět je jen, když je potřeba.
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8596] Časopisy: V nastavení skautISu je možné zadat cenu výtisku "​Roverského začátku"​ a na konci roku se odeslané výtisky započtou do běžných faktur za časopisy navíc.
  
skautis/nove-verze/6-8-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)