Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-7

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:6-7 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 6.7.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 11.9.2013 v 23.20 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.7.0.27108 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8568] STS: Změna procesu převodu čísel do STS od jiných operátorů než TM
 + ​(zájemci o STS | Moje STS > Žádost o nové číslo)
 + - S ohledem na změnu způsobu převádění čísel mezi jednotlivými mobilními operátory skautIS tento systém také zavádí.
 + - V případě převodu čísla do STS od jiného operátora než STS je po zadání a schválení žádosti pověřenou osobou, nutné podat výpověď u svého operátora a následně do skautISu zadat kód ČVOP. Teprve po zadání tohoto čísla a požadovaného data převodu bude číslo do STS od původního operátora převedeno. ​
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8358] STS: Informace o navyšování FUP
 + ​(uživatelé STS | Detail telefonního čísla > tlačítko Navýšit FUP)
 + - Nově skautIS podporuje dva režimy navyšování FUP (v závislosti na podmínkách daných operátorem) - bezplatné navyšování a placené s určeným vyšším navýšením.
 + - Při kliknutí na tlačítko pro navýšení je uživatel informován o bezplatnosti/​zpoplatnění navýšení a také velikosti, o kterou bude nově FUP navýšen.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8353] Sněmy: Evidence usnesení ze sněmů
 + ​(správci sněmů | příslušný sněm > Usnesení)
 + - Nově mohou všechny sněmy zadávat na záložce "​Usnesení"​ zadávat usnesení, která na sněmu byla přijata a jsou určena nadřízeným sněmům.
 + - Zároveň na této záložce je dostupný seznam všech usnesení určených danému sněmu (např. krajský sněm vidí všechna usnesení od podřízených sněmů, která se vztahují ke krajskému sněmu).
 + - Jednotky mají povinnost usnesení pro vyšší sněmy (tedy i VSJ) zadávat takto do skautISu, aby zde byla evidována a dala se zpracovat na vyšších sněmech.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8369] Sněmy: Filtrování v delegátech sněmu
 + ​(správci sněmů OJ / správci VSJ - KÚJ | Sněm > Delegáti / Sněmy > VSJ > Delegáti)
 + - Správci sněmů OJ / VSJ (vedoucí/​admin atd.) mohou nově filtrovat v seznamech delegátů daného sněmu (funkce má význam především na sněmech VOJ).
 + - Filtrovat lze dle typu delegáta, jména delegáta, jednotky, kterou na sněmu delegát zastupuje
 + - V seznamech náhradníků a odhlášených lze filtrovat dle libovolné části jména osoby.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8368] VSJ: Hledání a filtrování v seznamu všech účastníků
 + ​(správci VSJ - KÚJ | Sněmy > VSJ > Všichni účastníci)
 + - V rámci správy VSJ ve skautISu mohou oprávnění uživatelé nově filtrovat v seznamu všech účastníků VSJ.
 + - Filtrování seznamu je možné dle typu účastníka,​ (ne)zadaných preferencí a jména účastníka.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8370] VSJ: Statistika s přehledem účastníků a jejich voleb
 + ​(správci VSJ - KÚJ | Sněmy > VSJ > Statistika)
 + - Nová záložka "​Statistika"​ u Valného sněmu zobrazuje nejrůznější přehledy a počty s informacemi o účastnících.
 + - Počty osob dle typů účastníků na sněmu, počty jídel, ubytování,​ osob se zadanými preferencemi apod.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8417] Časopisy: Roverský začátek
 + ​(vedoucí s rovery v oddíle | Příslušný oddíl > Časopisy > Roverský začátek)
 + - Jednou ročně přijde vedoucím oddílů, kteří mají mezi svými členy rovery (ve věku kolem 15 let) nabídka zaslání Roverského začátku spolu s časopisem.
 + - Hromadně/​jednotlivě lze osobám nastavit, zda Roverský začátek letos chtějí zaslat, nechtějí, nebo to odloží na příští rok.
 + - Na provedení změny nastavení zaslání jednotlivým osobám má vedoucí oddílu cca 14 dní od rozeslání informačního e-mailu.
 + - Roverský začátek pak osobám přijde spolu s časopisem a středisku bude na základě volby vedoucího oddílu účtován na konci roku spolu s časopisy objednanými navíc za peníze nad rámec registrace.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8418], [TR8416] Časopisy: Možnost speciální zásilky pro rovery
 + ​(ústřední admini časopisů | Časopisy > Správa rozesílek)
 + - V rámci možností rozesílky časopisů je možné volit speciální parametr zaslání pouze roverům, kterým vedoucím oddílu objednali Roverský začátek.
 + - Příznak lze kombinovat i s ostatními možnostmi speciálních rozesílek. ​
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8520] GA: Při zakládání primární mailové adresy či sdíleného mailu jednotky dochází nejprve k validaci účtu a hesla, a teprve později se účet zakládá a dotazuje zda to má být hlavní kontakt.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8493] GA: Opraven název sloupce "​Adresa"​ v seznamu sdílených e-mailových adres jednotky.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8415] Systém: Při nahrávání jakéhokoli souboru do skautISu je v případě snahy o nahrání příliš velikého souboru uživatel informován hláškou, že je soubor příliš veliký. Hláška je funkční napříč celým skautISem jako samostatná informační stránka.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8458] Systém: Pokud je uživateli zobrazena hláška, že daná stránka není dostupná s ohledem na nedostatečná oprávnění a uživatel se následně přepne do role, která zobrazení umožňuje, automaticky se zobrazí žádaná stránka a ne jen stále původní hláška s upozorněním.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8515] Časopisy: Upravena hláška a možnost nastavování odmítnutí automatické změny časopisů dle věku - formulář a texty nastavení jsou nyní srozumitelnější.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR8365] SLSK: Slovenská verze již nevaliduje názvy OJ dle stejných pravidel jako u českých jednotek (nevnucuje slovo "​středisko"​ nebo "​přístav"​).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8367] Sněmy: Opraveno chybné slučování sloupců a řádků v přehledech a prezenčních listinách delegátů sněmů OJ i VSJ (delegáti i všichni účastníci VSJ).
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8667] STS: Optimalizace procedur pro import dat ze SFN do skautISu (v aplikaci ImportSFN).
  
skautis/nove-verze/6-7.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)