Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-7

skautIS (verze 6.7.0)

do provozu nasazena: 11.9.2013 v 23.20
číslo verze: 6.7.0.27108

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR8568] STS: Změna procesu převodu čísel do STS od jiných operátorů než TM (zájemci o STS | Moje STS > Žádost o nové číslo) - S ohledem na změnu způsobu převádění čísel mezi jednotlivými mobilními operátory skautIS tento systém také zavádí. - V případě převodu čísla do STS od jiného operátora než STS je po zadání a schválení žádosti pověřenou osobou, nutné podat výpověď u svého operátora a následně do skautISu zadat kód ČVOP. Teprve po zadání tohoto čísla a požadovaného data převodu bude číslo do STS od původního operátora převedeno.

[TR8358] STS: Informace o navyšování FUP (uživatelé STS | Detail telefonního čísla > tlačítko Navýšit FUP) - Nově skautIS podporuje dva režimy navyšování FUP (v závislosti na podmínkách daných operátorem) - bezplatné navyšování a placené s určeným vyšším navýšením. - Při kliknutí na tlačítko pro navýšení je uživatel informován o bezplatnosti/zpoplatnění navýšení a také velikosti, o kterou bude nově FUP navýšen.

[TR8353] Sněmy: Evidence usnesení ze sněmů (správci sněmů | příslušný sněm > Usnesení) - Nově mohou všechny sněmy zadávat na záložce „Usnesení“ zadávat usnesení, která na sněmu byla přijata a jsou určena nadřízeným sněmům. - Zároveň na této záložce je dostupný seznam všech usnesení určených danému sněmu (např. krajský sněm vidí všechna usnesení od podřízených sněmů, která se vztahují ke krajskému sněmu). - Jednotky mají povinnost usnesení pro vyšší sněmy (tedy i VSJ) zadávat takto do skautISu, aby zde byla evidována a dala se zpracovat na vyšších sněmech.

[TR8369] Sněmy: Filtrování v delegátech sněmu (správci sněmů OJ / správci VSJ - KÚJ | Sněm > Delegáti / Sněmy > VSJ > Delegáti) - Správci sněmů OJ / VSJ (vedoucí/admin atd.) mohou nově filtrovat v seznamech delegátů daného sněmu (funkce má význam především na sněmech VOJ). - Filtrovat lze dle typu delegáta, jména delegáta, jednotky, kterou na sněmu delegát zastupuje - V seznamech náhradníků a odhlášených lze filtrovat dle libovolné části jména osoby.

[TR8368] VSJ: Hledání a filtrování v seznamu všech účastníků (správci VSJ - KÚJ | Sněmy > VSJ > Všichni účastníci) - V rámci správy VSJ ve skautISu mohou oprávnění uživatelé nově filtrovat v seznamu všech účastníků VSJ. - Filtrování seznamu je možné dle typu účastníka, (ne)zadaných preferencí a jména účastníka.

[TR8370] VSJ: Statistika s přehledem účastníků a jejich voleb (správci VSJ - KÚJ | Sněmy > VSJ > Statistika) - Nová záložka „Statistika“ u Valného sněmu zobrazuje nejrůznější přehledy a počty s informacemi o účastnících. - Počty osob dle typů účastníků na sněmu, počty jídel, ubytování, osob se zadanými preferencemi apod.

[TR8417] Časopisy: Roverský začátek (vedoucí s rovery v oddíle | Příslušný oddíl > Časopisy > Roverský začátek) - Jednou ročně přijde vedoucím oddílů, kteří mají mezi svými členy rovery (ve věku kolem 15 let) nabídka zaslání Roverského začátku spolu s časopisem. - Hromadně/jednotlivě lze osobám nastavit, zda Roverský začátek letos chtějí zaslat, nechtějí, nebo to odloží na příští rok. - Na provedení změny nastavení zaslání jednotlivým osobám má vedoucí oddílu cca 14 dní od rozeslání informačního e-mailu. - Roverský začátek pak osobám přijde spolu s časopisem a středisku bude na základě volby vedoucího oddílu účtován na konci roku spolu s časopisy objednanými navíc za peníze nad rámec registrace.

[TR8418], [TR8416] Časopisy: Možnost speciální zásilky pro rovery (ústřední admini časopisů | Časopisy > Správa rozesílek) - V rámci možností rozesílky časopisů je možné volit speciální parametr zaslání pouze roverům, kterým vedoucím oddílu objednali Roverský začátek. - Příznak lze kombinovat i s ostatními možnostmi speciálních rozesílek.

vylepšení:

[TR8520] GA: Při zakládání primární mailové adresy či sdíleného mailu jednotky dochází nejprve k validaci účtu a hesla, a teprve později se účet zakládá a dotazuje zda to má být hlavní kontakt.

[TR8493] GA: Opraven název sloupce „Adresa“ v seznamu sdílených e-mailových adres jednotky.

[TR8415] Systém: Při nahrávání jakéhokoli souboru do skautISu je v případě snahy o nahrání příliš velikého souboru uživatel informován hláškou, že je soubor příliš veliký. Hláška je funkční napříč celým skautISem jako samostatná informační stránka.

[TR8458] Systém: Pokud je uživateli zobrazena hláška, že daná stránka není dostupná s ohledem na nedostatečná oprávnění a uživatel se následně přepne do role, která zobrazení umožňuje, automaticky se zobrazí žádaná stránka a ne jen stále původní hláška s upozorněním.

[TR8515] Časopisy: Upravena hláška a možnost nastavování odmítnutí automatické změny časopisů dle věku - formulář a texty nastavení jsou nyní srozumitelnější.

opravy:

[TR8365] SLSK: Slovenská verze již nevaliduje názvy OJ dle stejných pravidel jako u českých jednotek (nevnucuje slovo „středisko“ nebo „přístav“).

[TR8367] Sněmy: Opraveno chybné slučování sloupců a řádků v přehledech a prezenčních listinách delegátů sněmů OJ i VSJ (delegáti i všichni účastníci VSJ).

systémové úpravy:

[TR8667] STS: Optimalizace procedur pro import dat ze SFN do skautISu (v aplikaci ImportSFN).

skautis/nove-verze/6-7.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)