Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-6-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:6-6-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 6.6.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 23.8.2013 v 22.31 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.6.1.29902 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8224] LoginPage: Automatické/​trvalé přihlášení do aplikací
 + ​(uživatelé skautISu | přihlašovací stránka vybraných aplikací)
 + - Pro některé externí aplikace používající přihlašování přes skautIS si může uživatel na přihlašovací stránce zaškrtnout,​ že má být "​trvale přihlášen"​.
 + - Funkce je dostupná jen pro některé aplikace (primárně pro nové skautské weby a mobilní aplikace skautISu) a vyžaduje zapnuté cookie v prohlížeči.
 + - Pro správnou funkčnost musí být správně upravena i externí aplikace používající toto přihlašování přes skautIS.
 + - Doba platnosti trvalého přihlášení je nastavena na 14 dnů a prodlužuje se s každým "​automatickým přihlášením"​. Možnost trvalého přihlášení lze individuálně povolovat v administraci externích aplikací skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8119] Karty: Náhled skutečné členské karty
 + ​(údaje osob členů | příslušná osoba > záložka Členská karta)
 + - Každý kdo má zadané potřebné údaje pro vytvoření členské karty, vidí její náhled přímo ve skautISu - náhled ukazuje reálnou podobu karty pro daný rok.
 + - Díky náhledu je možné upravit v případě potřeby např. název školy tak, aby se správně údaj vešel do kolonky školy apod.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8120, TR8121] Karty: Správa a generování členských karet
 + ​(ústřední správci karet | Ústředí > Členské karty)
 + - V rámci ústředních agend je nově k dispozici správa členských karet a jejich výroba.
 + - Agenda umožňuje přidělovat čísla novým kartám, získávat podklady pro výrobu v XLSX i přímo PDF pro tisk karet, aktivace vydaných karet, zrušení platnosti "​zablokovaných"​ karet a zobrazování statistiky počtu vyrobených karet
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8167] Tábory (MHMP): Export hlášenek táborů pro MHMP v ZFO formátu
 + ​(tábory Prahy | tábor > hlášenka pro MHPM)
 + - Rozšířená táborová agenda táborů pro Prahu umožňuje nově exportovat hlášenku pro MHPM i ve formátu ZFO, který magistrát používá.
 + - V rámci doplnění bylo na záložku doplněno několik údajů pro potřeby ZFO formulářů (číslo projektu, obec, kraj, typ tábora, ...).
 + - Hlášenka v ZFO se spolu s PDF automaticky také posílá e-mailem na magistrát.
 + - Součástí skautISu je i aplikace/​nástroj,​ který umí ze ZFO souboru do databáze skautISu načíst potřebné číselníky v aktuální používané podobě a ty v případě potřeby i v budoucnu aktualizovat.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8346] Sněmy: Viditelnost údajů osob delegáty a ostatními účastníky sněmů
 + ​(účastníci sněmů a uživatelé | Akce > Sněmy > konkrétní sněm)
 + - Bylo změněno nastavení viditelnosti údajů sněmů tak, aby lépe vyhovovalo potřebám sněmů a skautské legislativě.
 + - Pokud je uživatel delegátem sněmu, může zobrazovat údaje o kandidátech a základní údaje + kontakt (mail) na ostatní delegáty; ostatní uživatelé vidí jen základní údaje sněmu, na jaké funkce lze kandidovat + podání kandidátky,​ vidí pouze základní seznam schválených kandidátů.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8357] STS: Tabulka tarifů umí zobrazovat slovní informaci "​zdarma"​ a "​neomezeno"​.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8359] STS: V případě zneaktivnění všech typů roamingových zvýhodnění zcela zmizí tato volba i zobrazení v náhledu a je k dispozici jen informace o aktivaci/​deaktivaci služby roamingu jako takového.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8384] Osoby: Na stránce hledání osob (i v ústředním HD hledání osob) přibyla možnost hledání osob podle města bydliště osoby (stačí zadávat část názvu města).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8348] Sněmy: Po uzavření sněmu již se nemůže delegát odhlásit ze sněmu a v případě VSJ ani měnit své preference.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8389] Sněmy: Ve výsledcích voleb lze označovat, zda byl kandidát zvolen (= zastává funkci) nebo nikoli. Využitelné např. pro volené členy rady, členy revizních komisí apod., kde jsou možné různé počty osob. U statutárních zástupců, delegátů vyšších sněmů atd. systém vyhodnocuje i nadále zvolení na základě počtu členů a pořadí.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR8355] Osoby: Při nahrávání fotky je kontrolován minimální rozměr dle nastavení skautISu a také došlo ke skrytí tlačítka pro výřez, když ho nemá uživatel mít právo zobrazit.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8225] Sněmy: Opravena chyba, kdy se mezi delegáty za určitých podmínek dostali i bývalí činovníci.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8492] Osoby: Správné (ne)zobrazování tlačítka u osob, které (ne)mají nahranou fotku.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8517] Karty: Vyřešen problém s nemožností autorizovat doobjednané karty. (nasazeno: 1.9.2013)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8318] JunakServer:​ Opraven problém v noční archivaci, aby to nezastavilo serverovou službu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8320] Osoby: Uživatelé s právem ADMIN či HELPDESK mají možnost dodatečně upravovat údaje bývalých členů (základní údaje, tituly, další údaje a kontakty).
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8382] Karty: Pro potřeby členských karet nově skautIS generuje a ukládá velikost profilové fotky "​medium",​ která se používá v tiskových sestavách členských karet.
  
skautis/nove-verze/6-6-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)