Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-4

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:6-4 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 6.4.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 3.6.2013 v 23.27 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.4.0.31610 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8118] Karta: Doobjednávka a autorizace karty
 + ​(člen,​ vedoucí/​admin | záložka "​Členská karta" u příslušných osob)
 + - Každý člen si může doobjednat nebo znovu objednat členskou kartu.
 + - Aby byla karta vyrobena (zařazena do některého kola výroby v průběhu roku) je nutné doobjednanou kartu autorizovat z úrovně střediska ("​vedoucí/​administrátor střediska"​). O nutnosti autorizace karet objednaných mimo registraci jsou příslušné osoby informovány zprávou skautISu.
 + - Členská karta je vyrobena až po autorizaci a na konci roku je středisku dána k úhradě na základě vystavené faktury.
 + - Jakmile je karta střediskem autorizována je o tom osoba i zodpovědní uživatelé ve středisku taktéž informováni zprávou skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR5646] Zprávy: Bounce e-mail management
 + ​(všichni uživatelé | všude ve skautISu)
 + - V rámci obrany proti nefunkčním,​ přeplněným a podobným e-mailovým adresám skautIS zavádí systém pro automatickou identifikaci nedoručitelnosti zpráv do mailových schránek.
 + - Při prvním vráceném emailu se odesílá uživateli IZS zpráva upozorňující na neplatný e-mail (pouze webově pro zobrazení ve skautISu), aby mohl zřídit nápravu a uvedení funkčního e-mailu.
 + - Pokud je podruhé na danou adresu odeslán e-mail a ten stále nefunguje, je e-mailová adresa jako kontakt ve skautISu zneplatněn (označen typem "​E-mail (neplatný)"​) a uživateli na něj dále nejsou zasílány žádné zprávy. K zneplatnění e-mailu dojde nejdříve 7 dní po prvním pokusu o odeslání (tedy více zpráv ze skautISu zaslaných např. v jednom dni nezpůsobí blokaci, aby např. kvůli dočasnému výpadku mailserveru nedošlo k znefunkčnění mailu).
 + - Všechny e-maily odeslané ze skautISu, které se vrací jako nedoručitelné jsou skautISem zpětně vyhodnocovány a případně zneplatňovány. Pokud má uživatel ve skautISu uveden kontakt typu "​E-mail (neplatný)",​ je potřeba, aby ho co nejdříve upravil na fungující adresu a změnil jeho typ na "​E-mail (hlavní)"​ nebo "​E-mail (další)"​ - dle skutečného využití.
 +
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR8017] STS: Nový způsob připomínání možností prodloužení smluv HIT
 + ​(uživatelé STS | zprávy skautISu)
 + - Protože pro různé tarify jsou odlišné podmínky s možnostmi prodlužování a získání zvýhodnění HIT před termínem konce smluvního závazku, skautIS na to nově reaguje a rozesílá různé typy upozornění v závislosti na tarifu a času.
 + - Pro tarify Txx bez zvýhodnění HIT přijde prvně 6 měsíců před koncem smluvního závazku informace o tom, že je možné zřídit zvýhodnění HIT (spolu se smluvním závazkem).
 + - Následně pro všechny tarify Txx s/bez HIT a také pro tarify PNMx přijde možnost zřízení/​prodloužení smluvního závazku se zvýhodněním HIT.
 + - Zprávami jsou informováni příslušní účastníci STS a jejich pověřená osoba organizační jednotky.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8163] Lokalizace: Provedena rozšířená lokalizace nových funkcí skautISu do slovenštiny.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR8001] Administrace:​ Administrace funkcí Junáka ve skautISu pro ústřední úrovně obsahuje informaci o jaký ústřední orgán jde (jeho zkratku).
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR8075] STS / ImportSFN: Opraveny problémy s importy dat fakturací STS z T-Mobile.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7730] STS: Vyřešeno správné zobrazování loga STS v Exelovských přehledech vyúčtování.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8074] STS: Opraven problém s nemožností změny služeb ADMINem-STS u ADSL čísla. (nasazeno: 4.6.2013)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8177] STS: Zapnuto zobrazování a správy tarifů administrátorem STS na ústřední úrovni. (nasazeno: 4.6.2013)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR8195] GA: Opraven problém s nemožností založit sdílené GA účty jednotek u středisek a oddílů. (nasazeno: 7.6.2013)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR8003] Karty: Vytvořena nová funkce webových služeb (OrganizationUnit.MemberCardDetailValid),​ která umožňuje externím aplikacím ověřovat platnost libovolných členských a EYCA karet vydaných v České republice (nejen skautských).
  
skautis/nove-verze/6-4.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)