Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-0-7

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:6-0-7 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 6.0.7) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 11.1.2013 v 22.33 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.0.7.32321 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7300] GA: Rozšířené žádosti o zavedení domény do Google Apps Junáka
 + ​(Vedoucí/​admin jednotky | Jednotka > záložka Domény a Google Apps > založení nové domény)
 + - Byly rozšířeny informace zobrazované ve formuláři pro žádost o zavedení domény do Google Apps Junáka.
 + - V okamžiku odeslání připravené žádosti adminům na ústředí, odchází i informační zpráva skautISu příslušnému žadateli s příslušnými pokyny.
 + - Do informačních zpráv o procesu převodu domény jsou vkládány všechny potřebné informace o doméně, včetně informací o žadatele.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7345] Lokalizace: Provedena velká lokalizace do slovenštiny (dle stavu textů ve verzi 5.9.3)
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7291] Karta: Doplněny přesnější informační boxy k fotografii osoby a potvrzení o studiu vkládanému k členské kartě.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7289] GA: Výrazně vylepšeny validace zakládáných e-mailových adres v rámci osobních účtů Google Apps Junáka.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7290] GA: Doplněny nové informační texty na záložku pro zakládání osobních účtů GA. V případě, že není dostupná uživateli možnost založit si žádnou adresu, zobrazí se příslušná informační hláška.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR7261] Karta: Již lze smazat chybné potvrzení o studiu i u vlastní osoby.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6125] Tábory: Opravena chyba, která se občas vyskytla při zakládání nového účastníka tábora (mimo členy Junáka).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7019] Windows 8: Vyřešen problém znemožňující hledání jednotek ve Windows 8 v IE10 (Metro/​Desktop) pomocí hledacích polí, které končilo vždy chybou.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7294] STS: Opraveno zobrazování správné poslední faktury osoby na jeho záložce "​STS"​.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7293] STS: Vyřešeno skládání fakturační adresy pro STS v případě použití "​prvního řádku"​.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7296] Jednotky: Při změně čísla oddílu se již správně automaticky změní i odpovídajícím způsobem čísla družin.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7368] Registrace: Vyřešen problém ve validaci RČ, které mělo v měsíci uvedenou nulu. V takovém chybném RČ již kontrola registrace nezpůsobí systémovou chybu skuatISu, ale pouze se správně zobrazí, že RČ má špatný formát. (nasazeno: 16.1.2013)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7367] Registrace: Opravena chyba vyhodnocování platnosti objednávky členské karty, která v určitých případech znemožňovala odevzdání registrace. (nasazeno: 17.1.2013)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7366] Registrace: V seznamu registrovaných osob, které v jednotce jen hostují se již nezobrazuje nerelevantní částka za členskou kartu, kterou má osoba objednanou ve své domovské jednotce. Chyba byla jen věcí zobrazování a je již vyřešena a částka se zobrazuje už jen v jednotce, kde je čestné/​řádné členství. (nasazeno: 17.1.2013)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7417] Registrace: Opravena chyba, která v některých případech znemožňovala dopsat komentáře k registračním vadám nadřízenou jednotkou (nasazeno: 30.1.2013)
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7416] Registrace: Vyřešena chyba znemožňující zobrazení komentářů kvůli novým registračních vadám a komentářům,​ delším 255 znaků (nasazeno: 30.1.2013)
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7304] Vyřešeny problémy s timeouty a pomalostí systému. Provedena archivace některých historických záznamů, které zbytečně zatěžovaly systém. (nasazeno: 15.1.2013)
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7371] Provedena další optimalizace výkonu, aby ani v případě odevzdávání registrace se složitým vyhodnocováním časopisů nedocházelo k timeoutům a akce probíhaly téměř okamžitě. (nasazeno. 17.1.2013)
  
skautis/nove-verze/6-0-7.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)