Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-0-5

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:6-0-5 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 6.0.5) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazena: 24.12.2012 v 0.21 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 6.0.5.32857 **
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====certifikát serveru:​====
 +  * pro server skautISu (https://​is.skaut.cz) byl nasazen nový certifikát pro SSL komunikaci s platností od 23.12.2012 do 24.12.2014.
 +
 +====nové funkce:====
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7186] '''​Karta:​ Záložka pro správu členské karty u každé osoby'''​
 + ​(osoby a vedoucí/​admini jednotek | Zvolená osoba > záložka Členská karta)
 + - U každé osoby je nově k dispozici záložka "​Členská karta",​ která umožňuje nahrát fotografii a v případě osob do 30 let věku i potvrzení o studiu.
 + - Z této záložky je také možné rovnou si kartu objednat. V době registrace je pak karta objednána přímo v registraci, pokud je to až po registraci, bude (po autorizaci střediskem) karta za poplatek vystavena a rozeslána přibližně jednou za čtvrt roku. 
 + - Při nahrávání fotografií se kontrolují rozměry fotografií a v případě, že nesplňují požadované parametry je na to uživatel upozorněn, případně dojde k automatickému oříznutí fotografie na požadovaný rozměr.
 + - Záložka dále obsahuje seznam s historií v minulosti objednaných členských karet (čísla karet a platnosti jsou doplňovány až po jejím skutečném vytisknutí a rozeslání). Systém je tedy podobný jako u doobjednávek časopisů a jejich sledování v historii.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7236] '''​Časopisy:​ Hromadný přehled o provedených změnách v časopisech při registraci'''​
 + ​(vedení jednotky / registrátor | zpráva skautISu)
 + - Nově byl kompletně přepracován systém vyhodnocování nároku na časopisy zdarma a jejich změny v době odevzdávání registrace. Již se při odevzdání/​zrušení registrace neposílají jednotlivé zprávy všem osobám, ale generuje se souhrnný přehled.
 + - Vedení jednotky, tiskový zpravodaj a registrátor jednotky při úspěšném odevzdání registrace obdrží souhrnnou zprávu, kde je uvedeno, kterým osobám byl časopis ukončen (protože již nejsou členy), kterým byl časopis převeden na zdarma (protože mají registraci s nárokem na časopis), kterým byl ukončen (protože již nejsou registrovány s nárokem na časopis) a kterým osobám byl automaticky časopis přidán (např. nováčkům s nárokem na časopis, ale bez jeho ručního vybrání).
 + - V přehledu jsou vidět jak jména osob, tak časopisy, které jim byly nastaveny. Zpráva také obsahuje informaci o tom, kdo registraci zpracoval a tedy tyto kroky vyvolal.
 + - Při případném vrácení registrace k přepracování nadřízenou jednotkou již nedochází k automatickým změnám, vyhodnocení časopisů se provádí vždy jen při odevzdávání registrace (a ne při jejím vracení).
 + - Všechny tyto úpravy by měly vést k zpřehlednění a zjednodušení situace a informování kolem časopisů při zpracovávání registrace.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7178] '''​Registrace:​ Možnost reakce na registrační vady nadřízenou jednotkou'''​
 + ​(registrátor nadřízené jednotky | Registrace jednotky > záložka Komentáře)
 + - Nově může nadřízená jednotka reagovat na všechny komentáře uvedené k registračním vadám. U každé takové položky může doplnit vlastní vyjádření.
 + - V případě, že je následně registrace jednotky vrácena k přepracování,​ v informační zprávě odchází podřízené jednotce i přehled všech těchto vyjádření k uvedeným vadám.
 + - Přehled komentářů nadřízené jednotky se ve zprávě pro jednotku zobrazí i v případě pozitivního převzetí registrace (pokud nějaké existují), aby se s nimi mohla seznámit a řídit se tím třeba pro příští roky.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7190] '''​Registrace:​ Přehled složek odvodů z doplňkových služeb'''​
 + ​(registrátoři jednotek | Odevzdaná registrace jednotky > záložka Členské odvody)
 + - Po odevzdání registrace jednotky se na kartě s přehledem členských odvodů zobrazí i odstave "​Přehled odváděných částek za doplňkové služby registrace",​ ve kterém je tabulka s rozpočítáním jednotlivých doplňkových služeb v jednotce.
 + - Přehled nabízí pohled na to, kolik osob má objednáno členskou kartu, kolik STS (a s kolika čísly) a jaké tomu odpovídají částky.
 + - Jde jen o doplňující informační přehled, který nemá vliv na to, kolik jednotka má odvádět na registraci nadřízené jednotce - tato částka je na stránce stále uvedena samostatně jako cílová částka k odvodu na nadřízenou jednotku.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR7086] '''​STS:​ Vícenásobná možnost navyšování STS v měsíci'''​
 + ​(uživatelé STS | Detail telefonního čísla > tlačítko Navýšit FUP)
 + - V případě, že osoba na telefonním čísle s datovým tarifem / internetovým zvýhodněním vyčerpá měsíční limit, může pomocí tlačítka požádat o bezplatné navýšení.
 + - O navýšení lze požádat i opakovaně v průběhu jediného měsíce. Ale je to nutné dělat až v okamžiku blížícího se vyčerpání (operátor informuje při stavu 80% a 100% vyčerpání). Kdy naposled bylo v tomto měsíci o navýšení FUP požádáno skautIS zobrazuje vedle příslušného tlačítka.
 + - Žádost odchází okamžitě na T-Mobile (v pracovní dny) nebo na ústřední administrátory STS (o víkendech).
 +
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7262] Tábory: K účastníkům tábora se nově dá psát libovolná poznámka (ke každé osobě v seznamu).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7078] SpV: Číselník sledovaných znevýhodnění u oddílu je řazen dle interního čísla a položka "​jiné"​ byla přemístěna na konec.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7077] Jednoty: Vylepšeno zobrazování položek o práci s věkovými kategoriemi v oddíle. ​
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7261] Karta: V agendě úpravy údajů členské karty i z registrace je možné v případě potřeby smazat nahrané potvrzení o studiu (pokud by bylo špatné či neplatné).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR7083] STS: V případě, že je ukončeno členství osobě, která má aktivní STS, tak je o tom i tato osoba informována pomocí zprávy IZS, aby na to mohla případně reagovat. Již dříve odcházely a stále odchází zprávy PO jednotky STS a ústřednímu adminu STS.
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR7077] Jednotky: Necitlivé údaje jednotky ze záložky "​Další údaje"​ se již správně zobrazuje i bez nutnosti mít oprávnění RSD/ESD pro čtení/​úpravu citlivých údajů. ​
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7263] Akce: Opravena chyba špatného vyhodnocování plnoletosti vedení obecné akce.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7256] STS: Vyřešena chyba v nezobrazování předvybraného placení STS v rámci registrace v registraci osob do kategorií.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR7258] STT: Opraveny názvy položek ve filtru pro zobrazení faktur STS v rámci jednotky (pověřenou osobou STS).
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7078] Práva: Oprávnění ESD bylo přejmenováno do standardní podoby plného názvu "​Upravovat citlivé údaje jednotky"​.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7086] STS: Nová systémová nastavení, kdy se zprávy pro zasílání FUP zasílají přímo na TM a kdy ne (mimo pracovní dobu): MultiIncreaseFup,​ WorkWeekStart,​ WorkWeekStartTime,​ WorkWeekEnd,​ WorkWeekEndTime,​ STSFupWeekendEmail + dle období se posílají jiný text zprávy dle samostatné šablony IZS.
skautis/nove-verze/6-0-5.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)