Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:6-0-5

skautIS (verze 6.0.5)

do provozu nasazena: 24.12.2012 v 0.21
číslo verze: 6.0.5.32857

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

certifikát serveru:

  • pro server skautISu (https://is.skaut.cz) byl nasazen nový certifikát pro SSL komunikaci s platností od 23.12.2012 do 24.12.2014.

nové funkce:

[TR7186] 'Karta: Záložka pro správu členské karty u každé osoby' (osoby a vedoucí/admini jednotek | Zvolená osoba > záložka Členská karta) - U každé osoby je nově k dispozici záložka „Členská karta“, která umožňuje nahrát fotografii a v případě osob do 30 let věku i potvrzení o studiu. - Z této záložky je také možné rovnou si kartu objednat. V době registrace je pak karta objednána přímo v registraci, pokud je to až po registraci, bude (po autorizaci střediskem) karta za poplatek vystavena a rozeslána přibližně jednou za čtvrt roku. - Při nahrávání fotografií se kontrolují rozměry fotografií a v případě, že nesplňují požadované parametry je na to uživatel upozorněn, případně dojde k automatickému oříznutí fotografie na požadovaný rozměr. - Záložka dále obsahuje seznam s historií v minulosti objednaných členských karet (čísla karet a platnosti jsou doplňovány až po jejím skutečném vytisknutí a rozeslání). Systém je tedy podobný jako u doobjednávek časopisů a jejich sledování v historii.

[TR7236] 'Časopisy: Hromadný přehled o provedených změnách v časopisech při registraci' (vedení jednotky / registrátor | zpráva skautISu) - Nově byl kompletně přepracován systém vyhodnocování nároku na časopisy zdarma a jejich změny v době odevzdávání registrace. Již se při odevzdání/zrušení registrace neposílají jednotlivé zprávy všem osobám, ale generuje se souhrnný přehled. - Vedení jednotky, tiskový zpravodaj a registrátor jednotky při úspěšném odevzdání registrace obdrží souhrnnou zprávu, kde je uvedeno, kterým osobám byl časopis ukončen (protože již nejsou členy), kterým byl časopis převeden na zdarma (protože mají registraci s nárokem na časopis), kterým byl ukončen (protože již nejsou registrovány s nárokem na časopis) a kterým osobám byl automaticky časopis přidán (např. nováčkům s nárokem na časopis, ale bez jeho ručního vybrání). - V přehledu jsou vidět jak jména osob, tak časopisy, které jim byly nastaveny. Zpráva také obsahuje informaci o tom, kdo registraci zpracoval a tedy tyto kroky vyvolal. - Při případném vrácení registrace k přepracování nadřízenou jednotkou již nedochází k automatickým změnám, vyhodnocení časopisů se provádí vždy jen při odevzdávání registrace (a ne při jejím vracení). - Všechny tyto úpravy by měly vést k zpřehlednění a zjednodušení situace a informování kolem časopisů při zpracovávání registrace.

[TR7178] 'Registrace: Možnost reakce na registrační vady nadřízenou jednotkou' (registrátor nadřízené jednotky | Registrace jednotky > záložka Komentáře) - Nově může nadřízená jednotka reagovat na všechny komentáře uvedené k registračním vadám. U každé takové položky může doplnit vlastní vyjádření. - V případě, že je následně registrace jednotky vrácena k přepracování, v informační zprávě odchází podřízené jednotce i přehled všech těchto vyjádření k uvedeným vadám. - Přehled komentářů nadřízené jednotky se ve zprávě pro jednotku zobrazí i v případě pozitivního převzetí registrace (pokud nějaké existují), aby se s nimi mohla seznámit a řídit se tím třeba pro příští roky.

[TR7190] 'Registrace: Přehled složek odvodů z doplňkových služeb' (registrátoři jednotek | Odevzdaná registrace jednotky > záložka Členské odvody) - Po odevzdání registrace jednotky se na kartě s přehledem členských odvodů zobrazí i odstave „Přehled odváděných částek za doplňkové služby registrace“, ve kterém je tabulka s rozpočítáním jednotlivých doplňkových služeb v jednotce. - Přehled nabízí pohled na to, kolik osob má objednáno členskou kartu, kolik STS (a s kolika čísly) a jaké tomu odpovídají částky. - Jde jen o doplňující informační přehled, který nemá vliv na to, kolik jednotka má odvádět na registraci nadřízené jednotce - tato částka je na stránce stále uvedena samostatně jako cílová částka k odvodu na nadřízenou jednotku.

[TR7086] 'STS: Vícenásobná možnost navyšování STS v měsíci' (uživatelé STS | Detail telefonního čísla > tlačítko Navýšit FUP) - V případě, že osoba na telefonním čísle s datovým tarifem / internetovým zvýhodněním vyčerpá měsíční limit, může pomocí tlačítka požádat o bezplatné navýšení. - O navýšení lze požádat i opakovaně v průběhu jediného měsíce. Ale je to nutné dělat až v okamžiku blížícího se vyčerpání (operátor informuje při stavu 80% a 100% vyčerpání). Kdy naposled bylo v tomto měsíci o navýšení FUP požádáno skautIS zobrazuje vedle příslušného tlačítka. - Žádost odchází okamžitě na T-Mobile (v pracovní dny) nebo na ústřední administrátory STS (o víkendech).

vylepšení:

[TR7262] Tábory: K účastníkům tábora se nově dá psát libovolná poznámka (ke každé osobě v seznamu).

[TR7078] SpV: Číselník sledovaných znevýhodnění u oddílu je řazen dle interního čísla a položka „jiné“ byla přemístěna na konec.

[TR7077] Jednoty: Vylepšeno zobrazování položek o práci s věkovými kategoriemi v oddíle.

[TR7261] Karta: V agendě úpravy údajů členské karty i z registrace je možné v případě potřeby smazat nahrané potvrzení o studiu (pokud by bylo špatné či neplatné).

[TR7083] STS: V případě, že je ukončeno členství osobě, která má aktivní STS, tak je o tom i tato osoba informována pomocí zprávy IZS, aby na to mohla případně reagovat. Již dříve odcházely a stále odchází zprávy PO jednotky STS a ústřednímu adminu STS.

opravy:

[TR7077] Jednotky: Necitlivé údaje jednotky ze záložky „Další údaje“ se již správně zobrazuje i bez nutnosti mít oprávnění RSD/ESD pro čtení/úpravu citlivých údajů.

[TR7263] Akce: Opravena chyba špatného vyhodnocování plnoletosti vedení obecné akce.

[TR7256] STS: Vyřešena chyba v nezobrazování předvybraného placení STS v rámci registrace v registraci osob do kategorií.

[TR7258] STT: Opraveny názvy položek ve filtru pro zobrazení faktur STS v rámci jednotky (pověřenou osobou STS).

systémové úpravy:

[TR7078] Práva: Oprávnění ESD bylo přejmenováno do standardní podoby plného názvu „Upravovat citlivé údaje jednotky“.

[TR7086] STS: Nová systémová nastavení, kdy se zprávy pro zasílání FUP zasílají přímo na TM a kdy ne (mimo pracovní dobu): MultiIncreaseFup, WorkWeekStart, WorkWeekStartTime, WorkWeekEnd, WorkWeekEndTime, STSFupWeekendEmail + dle období se posílají jiný text zprávy dle samostatné šablony IZS.

skautis/nove-verze/6-0-5.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)