Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-9-2

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:5-9-2 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 5.9.2) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: 7.11.2012 v 0.13 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 5.9.2.33878 **
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6946, TR6792] STS: Doplňující informace o dalších čísel
 + ​(uživatelé STS | přehledy telefonních čísel, faktury na webu)
 + - Ve vyúčtování STS na webové stránce skautISu (faktura) je nově u každého telefonního čísla uvedeno, kdo je držitelem dalších čísel, případně o využití datových SIM karet. Funkce zpřehledňuje vyúčtování pro rodiny apod.
 + - Na stránce "Moje STS > Telefonní čísla"​ je upravena podoba údajů o telefonních číslech v tabulce (doplněn držitel, doplněné aktivní prokliky).
 + - Na stránce STS jednotky ("​Jednotka > záložka STS") je nově zobrazována informace, zda je dané číslo první či další číslo dané osoby + informace kým / k jakému účelu je číslo užíváno.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6792] STS: Úpravy v přehledech čísel pro ústřední administraci
 + ​(administrátor STS | Služby > STS: Ústředí > Telefonní čísla a Prodloužení smlouvy)
 + - V tabulkách s výpisy telefonních čísel se nově zobrazují informace o držitelích dalších čísel a jejich použití.
 + - V tabulce je k dispozici také informace, zda jde o první či další číslo dané osoby.
 + - Nepotřebné informace byly nahrazeny potřebnými údaji a aktivními prokliky na detailní stránky čísel.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6690] STS: Aktivace doplňkových služeb k požadovanému datu
 + ​(uživatelé STS / admin STS | Moje STS > Upravit služby)
 + - Administrátor STS nyní může u některých doplňkových služeb povolit zadávání data od kdy si uživatel přeje službu aktivovat (např. pro datové roamingové zvýhodnění do ciziny).
 + - V tom případě má uživatel na stránce se změnami služeb daného telefonního čísla k dispozici u služby i textové pole s kalendářem a může zadat, od jakého data si přeje službu skutečně aktivovat. Pokud není nic zadáno, bude aktivována v nejbližším možném termínu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6793] STS: Zobrazení detailů a nastavení čísel jednotky i osobě
 + ​(uživatel STS, který má služební číslo | Moje STS nebo Služby > STS: Moje číslo)
 + - Pokud je telefonní číslo v STS vedeno na organizační jednotku, ale přesto je u něj přímo uvedena osoba jako držitel, tak nově může toto číslo detailně ve skautISu zobrazit, případně i žádat svou PO o změnu služeb.
 + - Funkce má dopad jen na čísla vedená na OJ, která mají uvedenou osobu skutečného uživatele a ta má účet ve skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6061, TR6863] Systém: Mobilní přihlašovací stránka a vylepšení klasické
 + ​(všichni uživatelé | všechny weby používající skautIS přihlašování)
 + - V případě, že na web používající přihlašování pomocí skautISu přistupuje uživatel z mobilního telefonu či podobného zařízení,​ automaticky se zobrazí mobilní verze stránky https://​is.skaut.cz/​Login/​m/​
 + - Mobilní loginpage poskytuje všechny funkce jako její klasická podoba + možnost na vyžádání přepnutí z mobilní do klasické verze stránky.
 + - Klasická přihlašovací stránka je nově rozdělena na stránky se samostatnými URL adresami.
 + - Při registraci nového uživatele je vyžadován souhlas s pravidly registrace uživatelského účtu a je umožněno zobrazení pravidel registrace účtu.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6831] Kvalita: Zvýrazněny poslední nezodpovězené otázky v dotazníku
 + ​(účastníci hodnocení kvality | Kvalita > Hodnocení > vybraný formulář hodnocení kvality)
 + - Při vyplňování formuláře otázek hodnocení kvality se nově kromě počtu zodpovězených otázek označí barevně otázky, které dosud nebyly zodpovězeny.
 + - Toto zvýraznění se u dotčených otázek zobrazí v okamžiku, kdy zbývá méně jak 10 otázek k reakci. Funkce tedy napomáhá rychle najít otázky, na které ještě nebylo odpověděno a v množství otázek by se špatně hledaly.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6947] Kvalita: Výsledky podřízených jednotek
 + ​(vedoucí/​admini jednotek | Kvalita > Cizí výsledky > Podřízené jednotky)
 + - V souladu s pravidly viditelnosti výsledků hodnocení kvality je možné si na této nové záložce zobrazit přehled výsledků přímo podřízených jednotek (úroveň N+1) - k dispozici jsou výsledky typu: "​Oblasti",​ "​Číselné hodnocení",​ "​Frgálový graf", "​Srovnání s ostatními"​ a "​Meziroční srovnání"​.
 + - Pro druhou úroveň nadřízené jednotky (N+2) jsou v tomto přehledu dostupné pouze: "​slovní hodnocení"​ (žádné další výsledky nejsou dostupné v detailu dané jednotky)
 + - V případě, že jednotka zaškrtne, že si nepřeje zobrazovat nadřízeným jednotkám své výsledky, nadřízená jednotka vidí tuto textovou informaci, ale žádné výsledky nemá k dispozici.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6859] GA: Evidence skautských domén ve službách Google Apps
 + ​(vedoucí/​admin jednotky | Jednotka > Domény a Google Apps)
 + - Jednotky mohou pomocí skautISu požádat o zařazení své domény (např. střediska, oddílu, vzdělávací akce, ...) do projektu Google Apps Junáka a tím zpřístupnit správu a zakládání e-mailových schránek (a v budoucnu i skupin/​konferencí a dalších služeb) přímo přes skautIS.
 + - Doména postupně projde procesem registrace, případně i převedení z existujících Google Apps do GA Junáka (tato varianta vyžaduje asistenci podpory Junáka a bude k dispozici až v roce 2013), kde je žadatel informován o stavu aktivace domény.
 + - U každé domény je možné nastavit, kterým jednotkám (jejich členům) budou služby na doméně dostupné. Případně určit, zda jsou služby dostupné členům/​činovníkům/​jen správcům/​i nečlenům.
 + - POZNÁMKA: Funkce bude do veřejného testování pro členy Junáka spuštěna nejdříve v průběhu listopadu 2012.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6859] GA: Správa domén Google Apps
 + ​(ústřední admin GA a helpdesk | Ústředí > GA: Domény)
 + - Na této stránce je možné zobrazit si přehled všech žádostí o přidání domén jednotek do Google Apps
 + - Je možné žádosti posouvat do dalších stavů a postupně zajistit schválení/​zamítnutí vstupu a aktivaci domény GA ve skautISu
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6860] GA: Založení e-mailové schránky/​aliasů (google účet) a jejich správa
 + ​(členové Junáka | Moje > Můj e-mail a Google Apps)
 + - Nově si mohou členové Junáka zřídit přímo ze skautISu svůj skautský e-mail (např. na doméně skaut.cz či skautka.cz) a k němu i další aliasy, které chtějí používat při komunikaci nejen mezi skauty.
 + - V případě zapojení jednotky daného člena je možné používat i služby na jiných skautských doménách (např. e-mail na střediskové doméně).
 + - Primární e-mailová adresa je zároveň Google účtem, který poskytuje přístup ke všem službám společnosti Google a navíc nabízí nadstandardní velikost e-mailové schránky a další speciální prémiové funkce.
 + - Všechny služby Google Apps (e-mail apod.) jsou členům Junáka poskytovány zcela zdarma, ale je potřeba se řídit podmínkami těchto služeb, které je nutné při založení primárního účtu odsouhlasit.
 + - POZNÁMKA: Funkce bude do veřejného testování pro členy Junáka spuštěna nejdříve v průběhu listopadu 2012.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR6861] GA: E-mailové adresy se označují v kontaktech příznakem
 + ​(uživatelé služeb GA | Osoba > Kontakty)
 + - V tabulce kontaktů osob se u e-mailových adres zobrazuje příznak "​GA",​ který identifikuje,​ zda je daná e-mailová adresa součástí služeb Google Apps provozovaných Junákem a je možné na danou adresu sdílet dokumenty a využívat další Google služby.
 + - K označení dochází automaticky na základě založení/​zrušení GA účtu přes skautIS. Administrátor systému má možnost příznak ovlivnit i ručně.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR6792] STS: Na stránce "Moje STS > Objednání služeb"​ byly upraveny údaje zobrazované v tabulce přihlášených telefonních čísel a položky se staly aktivními prokliky na nastavení čísel.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR6830] Kvalita: Nově se položka v menu jmenuje "Cizí výsledky"​. Bylo upraveno názvosloví a popisky v některých tabulkách s hodnocením kvality.
 +
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR6936] Časopisy: Opraven problém znemožňující zobrazení časopisů členů družin z oddílu projevující se v některých případech.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6943, TR6944] STS: V objednávkách nových čísel a také dodatcích smluv HIT se nově správně zobrazují fakturační údaje dle skupin a také potřebné podpisy.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6925] STS: Pokud je zamítnuta změna služeb u čísla, již se správně zobrazí ve zprávě IZS (e-mail) správně zobrazí všechny údaje o čísle, držiteli, zdůvodnění apod.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6965] UB: Opravena možnost hledání osob ve funkci v případě, testování uvítacích balíčků v době jejich vzniku.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6180] Registrace: Vyřešen problém s možností "​dvojité registrace"​ v případě, že je snaha o registraci osoby v jeden den ve více jednotkách (nutný postup s registrací,​ změnou členství a další registrací).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6181] Členství: Vyřešen problém, který při určité složité kombinaci postupu umožnil zachování pouze hostujícího členství.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6964] Registr OJ: Upravena zpráva v procesu změn v registru OJ, kdy se chybně vždy vkládala informace o další činnosti KÚJ i když není nutná.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6863] Systém: Při registraci nového uživatele z externí aplikace, nebo odstranění návratové URL v loginpage systém sám umí vrátit na hlavní login stránku externí aplikace používající skautIS.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR6865] Kvalita: Opravena chyba ve vyhodnocení silných/​slabých stránek v hodnocení kvality (opravena metodika určování).
 +
 +====systémové úpravy:​====
 +<faicon fa fa-cogs> [TR7023] Nastavení: V nastavení skautISu byl oddělen parametr určující kam se mají zasílat změnové požadavky čísel STS a kam dodatky-prodloužení HITu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR6820] UB: Přidáno nové oprávnění ADMIN-UB pro správu uvítacích balíčků a celá ústřední správa balíčků byla přesunuta do menu v modulu "​Ústředí"​.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR6947] Kvalita: Připraveny nové záložky a WS funkce zajišťující správné zobrazování cizích výsledků v hodnocení kvality. Samotné přehledy budou doplňovány v dalších verzích skautISu.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR6864] GA: Celý modul Google Apps je možné v nastavení skautISu vypnout nastavením potřebného příznaku.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR6862] GA: V nastavení skautISu je možné ovlivnit nastavení a přístup k Google Apps API, které je skautISem využíváno v modulu GA. Zároveň byla přidána úplně nová webová služba pro GA.
 +
 +<faicon fa fa-cogs> [TR6858] GA: Vytvořeny stránky a záložky pro funkce Google Apps ve skautISu. Na nich se postupně objevují nové funkce viz jednotlivé popisy.
 +
  
skautis/nove-verze/5-9-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)