Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-9-2

skautIS (verze 5.9.2)

do provozu nasazeno: 7.11.2012 v 0.13
číslo verze: 5.9.2.33878

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR6946, TR6792] STS: Doplňující informace o dalších čísel (uživatelé STS | přehledy telefonních čísel, faktury na webu) - Ve vyúčtování STS na webové stránce skautISu (faktura) je nově u každého telefonního čísla uvedeno, kdo je držitelem dalších čísel, případně o využití datových SIM karet. Funkce zpřehledňuje vyúčtování pro rodiny apod. - Na stránce „Moje STS > Telefonní čísla“ je upravena podoba údajů o telefonních číslech v tabulce (doplněn držitel, doplněné aktivní prokliky). - Na stránce STS jednotky („Jednotka > záložka STS“) je nově zobrazována informace, zda je dané číslo první či další číslo dané osoby + informace kým / k jakému účelu je číslo užíváno.

[TR6792] STS: Úpravy v přehledech čísel pro ústřední administraci (administrátor STS | Služby > STS: Ústředí > Telefonní čísla a Prodloužení smlouvy) - V tabulkách s výpisy telefonních čísel se nově zobrazují informace o držitelích dalších čísel a jejich použití. - V tabulce je k dispozici také informace, zda jde o první či další číslo dané osoby. - Nepotřebné informace byly nahrazeny potřebnými údaji a aktivními prokliky na detailní stránky čísel.

[TR6690] STS: Aktivace doplňkových služeb k požadovanému datu (uživatelé STS / admin STS | Moje STS > Upravit služby) - Administrátor STS nyní může u některých doplňkových služeb povolit zadávání data od kdy si uživatel přeje službu aktivovat (např. pro datové roamingové zvýhodnění do ciziny). - V tom případě má uživatel na stránce se změnami služeb daného telefonního čísla k dispozici u služby i textové pole s kalendářem a může zadat, od jakého data si přeje službu skutečně aktivovat. Pokud není nic zadáno, bude aktivována v nejbližším možném termínu.

[TR6793] STS: Zobrazení detailů a nastavení čísel jednotky i osobě (uživatel STS, který má služební číslo | Moje STS nebo Služby > STS: Moje číslo) - Pokud je telefonní číslo v STS vedeno na organizační jednotku, ale přesto je u něj přímo uvedena osoba jako držitel, tak nově může toto číslo detailně ve skautISu zobrazit, případně i žádat svou PO o změnu služeb. - Funkce má dopad jen na čísla vedená na OJ, která mají uvedenou osobu skutečného uživatele a ta má účet ve skautISu.

[TR6061, TR6863] Systém: Mobilní přihlašovací stránka a vylepšení klasické (všichni uživatelé | všechny weby používající skautIS přihlašování) - V případě, že na web používající přihlašování pomocí skautISu přistupuje uživatel z mobilního telefonu či podobného zařízení, automaticky se zobrazí mobilní verze stránky https://is.skaut.cz/Login/m/ - Mobilní loginpage poskytuje všechny funkce jako její klasická podoba + možnost na vyžádání přepnutí z mobilní do klasické verze stránky. - Klasická přihlašovací stránka je nově rozdělena na stránky se samostatnými URL adresami. - Při registraci nového uživatele je vyžadován souhlas s pravidly registrace uživatelského účtu a je umožněno zobrazení pravidel registrace účtu.

[TR6831] Kvalita: Zvýrazněny poslední nezodpovězené otázky v dotazníku (účastníci hodnocení kvality | Kvalita > Hodnocení > vybraný formulář hodnocení kvality) - Při vyplňování formuláře otázek hodnocení kvality se nově kromě počtu zodpovězených otázek označí barevně otázky, které dosud nebyly zodpovězeny. - Toto zvýraznění se u dotčených otázek zobrazí v okamžiku, kdy zbývá méně jak 10 otázek k reakci. Funkce tedy napomáhá rychle najít otázky, na které ještě nebylo odpověděno a v množství otázek by se špatně hledaly.

[TR6947] Kvalita: Výsledky podřízených jednotek (vedoucí/admini jednotek | Kvalita > Cizí výsledky > Podřízené jednotky) - V souladu s pravidly viditelnosti výsledků hodnocení kvality je možné si na této nové záložce zobrazit přehled výsledků přímo podřízených jednotek (úroveň N+1) - k dispozici jsou výsledky typu: „Oblasti“, „Číselné hodnocení“, „Frgálový graf“, „Srovnání s ostatními“ a „Meziroční srovnání“. - Pro druhou úroveň nadřízené jednotky (N+2) jsou v tomto přehledu dostupné pouze: „slovní hodnocení“ (žádné další výsledky nejsou dostupné v detailu dané jednotky) - V případě, že jednotka zaškrtne, že si nepřeje zobrazovat nadřízeným jednotkám své výsledky, nadřízená jednotka vidí tuto textovou informaci, ale žádné výsledky nemá k dispozici.

[TR6859] GA: Evidence skautských domén ve službách Google Apps (vedoucí/admin jednotky | Jednotka > Domény a Google Apps) - Jednotky mohou pomocí skautISu požádat o zařazení své domény (např. střediska, oddílu, vzdělávací akce, …) do projektu Google Apps Junáka a tím zpřístupnit správu a zakládání e-mailových schránek (a v budoucnu i skupin/konferencí a dalších služeb) přímo přes skautIS. - Doména postupně projde procesem registrace, případně i převedení z existujících Google Apps do GA Junáka (tato varianta vyžaduje asistenci podpory Junáka a bude k dispozici až v roce 2013), kde je žadatel informován o stavu aktivace domény. - U každé domény je možné nastavit, kterým jednotkám (jejich členům) budou služby na doméně dostupné. Případně určit, zda jsou služby dostupné členům/činovníkům/jen správcům/i nečlenům. - POZNÁMKA: Funkce bude do veřejného testování pro členy Junáka spuštěna nejdříve v průběhu listopadu 2012.

[TR6859] GA: Správa domén Google Apps (ústřední admin GA a helpdesk | Ústředí > GA: Domény) - Na této stránce je možné zobrazit si přehled všech žádostí o přidání domén jednotek do Google Apps - Je možné žádosti posouvat do dalších stavů a postupně zajistit schválení/zamítnutí vstupu a aktivaci domény GA ve skautISu

[TR6860] GA: Založení e-mailové schránky/aliasů (google účet) a jejich správa (členové Junáka | Moje > Můj e-mail a Google Apps) - Nově si mohou členové Junáka zřídit přímo ze skautISu svůj skautský e-mail (např. na doméně skaut.cz či skautka.cz) a k němu i další aliasy, které chtějí používat při komunikaci nejen mezi skauty. - V případě zapojení jednotky daného člena je možné používat i služby na jiných skautských doménách (např. e-mail na střediskové doméně). - Primární e-mailová adresa je zároveň Google účtem, který poskytuje přístup ke všem službám společnosti Google a navíc nabízí nadstandardní velikost e-mailové schránky a další speciální prémiové funkce. - Všechny služby Google Apps (e-mail apod.) jsou členům Junáka poskytovány zcela zdarma, ale je potřeba se řídit podmínkami těchto služeb, které je nutné při založení primárního účtu odsouhlasit. - POZNÁMKA: Funkce bude do veřejného testování pro členy Junáka spuštěna nejdříve v průběhu listopadu 2012.

[TR6861] GA: E-mailové adresy se označují v kontaktech příznakem (uživatelé služeb GA | Osoba > Kontakty) - V tabulce kontaktů osob se u e-mailových adres zobrazuje příznak „GA“, který identifikuje, zda je daná e-mailová adresa součástí služeb Google Apps provozovaných Junákem a je možné na danou adresu sdílet dokumenty a využívat další Google služby. - K označení dochází automaticky na základě založení/zrušení GA účtu přes skautIS. Administrátor systému má možnost příznak ovlivnit i ručně.

vylepšení:

[TR6792] STS: Na stránce „Moje STS > Objednání služeb“ byly upraveny údaje zobrazované v tabulce přihlášených telefonních čísel a položky se staly aktivními prokliky na nastavení čísel.

[TR6830] Kvalita: Nově se položka v menu jmenuje „Cizí výsledky“. Bylo upraveno názvosloví a popisky v některých tabulkách s hodnocením kvality.

opravy:

[TR6936] Časopisy: Opraven problém znemožňující zobrazení časopisů členů družin z oddílu projevující se v některých případech.

[TR6943, TR6944] STS: V objednávkách nových čísel a také dodatcích smluv HIT se nově správně zobrazují fakturační údaje dle skupin a také potřebné podpisy.

[TR6925] STS: Pokud je zamítnuta změna služeb u čísla, již se správně zobrazí ve zprávě IZS (e-mail) správně zobrazí všechny údaje o čísle, držiteli, zdůvodnění apod.

[TR6965] UB: Opravena možnost hledání osob ve funkci v případě, testování uvítacích balíčků v době jejich vzniku.

[TR6180] Registrace: Vyřešen problém s možností „dvojité registrace“ v případě, že je snaha o registraci osoby v jeden den ve více jednotkách (nutný postup s registrací, změnou členství a další registrací).

[TR6181] Členství: Vyřešen problém, který při určité složité kombinaci postupu umožnil zachování pouze hostujícího členství.

[TR6964] Registr OJ: Upravena zpráva v procesu změn v registru OJ, kdy se chybně vždy vkládala informace o další činnosti KÚJ i když není nutná.

[TR6863] Systém: Při registraci nového uživatele z externí aplikace, nebo odstranění návratové URL v loginpage systém sám umí vrátit na hlavní login stránku externí aplikace používající skautIS.

[TR6865] Kvalita: Opravena chyba ve vyhodnocení silných/slabých stránek v hodnocení kvality (opravena metodika určování).

systémové úpravy:

[TR7023] Nastavení: V nastavení skautISu byl oddělen parametr určující kam se mají zasílat změnové požadavky čísel STS a kam dodatky-prodloužení HITu.

[TR6820] UB: Přidáno nové oprávnění ADMIN-UB pro správu uvítacích balíčků a celá ústřední správa balíčků byla přesunuta do menu v modulu „Ústředí“.

[TR6947] Kvalita: Připraveny nové záložky a WS funkce zajišťující správné zobrazování cizích výsledků v hodnocení kvality. Samotné přehledy budou doplňovány v dalších verzích skautISu.

[TR6864] GA: Celý modul Google Apps je možné v nastavení skautISu vypnout nastavením potřebného příznaku.

[TR6862] GA: V nastavení skautISu je možné ovlivnit nastavení a přístup k Google Apps API, které je skautISem využíváno v modulu GA. Zároveň byla přidána úplně nová webová služba pro GA.

[TR6858] GA: Vytvořeny stránky a záložky pro funkce Google Apps ve skautISu. Na nich se postupně objevují nové funkce viz jednotlivé popisy.

skautis/nove-verze/5-9-2.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)