Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-7-1

skautIS (verze 5.7.1)

do provozu nasazeno: 16.8.2012 v 0.45
číslo verze: 5.7.1.39167

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR6439] STS: Zjištění čísla v STS (krokoli | Osoby > Skautský adresář > Čísla v STS) - Pokud si potřebujete ověřit, zda nějaké číslo je v STS, stačí využít tuto novou funkci, která vám vrátí informaci, zda je číslo v STS či nikoli. - Jednoduše zadáte libovolné telefonní číslo a získáte informaci. Služba je anonymní a nevrací nic jiného, než zda číslo je či není v STS. - WS funkci (Telephony.EnrollNumberDetailIsSts)je možné využívat i ve vlastních webových či mobilních aplikacích a to i bez přihlášení do skautISu (protože neposkytuje žádné osobní údaje).

[TR6435] STS: Chytré sledování plateb za faktury (pověřená osoba OJ | Služby > STS: Moje jednotka > Faktury) - Pověřená osoba jednotky za STS může nově na kartě „Faktury“ své jednotky sledovat, které osoby mají či nemají uhrazené jaké faktury. - Filtrovat lze podle stavu faktury (Neuhrazeno/Uhrazeno/Inkaso) a také je lépe zobrazováno a používáno filtrování podle měsíce a roku fakturačního období.

[TR6051] Jednotky: Nový způsob práce a kontrola čísel bankovních účtů jednotek (vedoucí/admini a hospodáři OJ | Daná jednotka > Kontakty a bankovní účty > Změna čísla účtu) - Nově není možné editovat již zadané číslo bankovního účtu, aby nebylo možné měnit historii (pokud jednotka má nové číslo, staré číslo účtu ukončí a přidá od požadovaného data nové číslo účtu). Popisky účtu a informace o pobočce banky vedoucí účet ale možná v editaci i nadále je. - Existenci (platnost) bankovního účtu lze nově snadno ukončit pomocí tlačítka „Ukončit platnost“ v detailu daného bankovního účtu. V tu chvíli se zobrazí kolonka pro zadání data, od kterého již účet není jednotkou používán. - Při zadávání čísla nového bankovního účtu dochází k validaci formátu daného čísla. Kontroluje se podoba čísla dle pravidel pro vystavování čísel bankovních účtů a jsou kontrolována čísla, zda neobsahují nepovolené znaky.

[TR6053] Jednotky: Změna úprav IČ a DIČ u organizačních jednotek (Vedoucí/admin OJ | Daná jednotka > Základní údaje > Úprava údajů) - S ohledem na spuštění funkcí souvisejících s novým „registrem OJ“ již nemohou jednotky samy měnit IČ a DIČ jednotky. - Tyto údaje jsou předěleny novým jednotkám na základě dokumentů vystavených ministerstvem a dalšími státními úřady a do systému jsou zaneseny ústředím v okamžiku, kdy jsou skutečně platné a jejich formát ověřen, v ostatních případech není změna možná. - Pokud by v historických datech byl nějaký z těchto údajů špatně, je možné kontaktovat technickou podporu a s ní problém vyřešit. - Změnu těchto údajů mohou nově provádět pouze uživatelé s oprávněním Kanceláře ústředí Junáka, Technická podpora a Administrátoři systému.

[TR6546] Časopisy: Lepší zachycení historie změn časopisů (Vedoucí/admin jednotky + Tiskový zpravodaj | Osoba > Časopisy > Úprava časopisu + Jednotka > Časopisy > Úprava časopisu) - Pokud je nově změněn typ časopisu (placeného či zdarma z registrace) vždy se do historie časopisů zanese informace o tom, že původní typ časopisu byl ukončen a založen nový typ od daného data. - V případě, že dojde k automatické změně časopisu na základě oznámených a jednotkou akceptovaných změn časopisů před začátkem školního roku, je tato změna také zaznamenána do přehledné historie změn časopisů. - Tyto změny nezasílají žádné zprávy uživatelům a ani se nemění nic na způsobu autorizování apod. Výhodou tohoto nového řešení je větší přehlednost, kdy i běžní uživatelé si mohou pomocí filtru „Pouze platné“ po odškrtnutí zobrazit i historické záznamy o časopisech a okamžitě budou vědět, jak byly časopisy dané osoby měněny.

[TR6551] Jednotky: Zobrazení členů z podřízených jednotek (činovníci na jednotkách | Zvolená jednotka > Členové) - Pomocí volby „Tato jednotka“ ve filtru u seznamu členů ve středisku a oddíle lze získat kompletní seznam členů jen v dané jednotce, nebo naopak i ve všech podřízených jendotkách. - Pokud je zaškrtnuta volba pro zobrazení i členů z podřízených jednotek (velký význam pro oddíl, kde je možné zobrazit členy družin v jediném přehledu), tak se zobrazí nový sloupec s označením jednotky, ve které daný člen skutečně je. Tak je snadné si udělat přehled o všech členech v dané jednotce. - Nově jsou filtry i zobrazování seznamu dělány plynule s využitím AJAXu a nedochází tak ke zbytečnému znovunačítání stránky s přehledem.

[TR6555] Jednotky: Hromadné úpravy členství (Vedoucí/administrátor jednotek | Jednotky > Členství) - Na úrovni středisek, oddílů a družin je nově možné používat tlačítko „Hromadné změny členství“, které nabízí možnosti změn výchovných kategorií a jednotek najednou pro více vybraných osob. V seznamu zaškrtnete všechny osoby, u kterých změnu chcete provést a pak ji potvrdíte. - Pro úroveň oddílů je navíc možné v hromadné změně zobrazit i členy podřízených družin a provádět tak tyto změny nad všemi členy oddílu bez ohledu na to, zda jsou přímo u oddílu, nebo rozděleni do družin. - V rámci hromadných změn členství je možné využít volby pro „změnu výchovné kategorie“ nebo „změnu jednotky“. V případě změny jednotky, je volitelně možné najednou změnit i výchovnou kategorii. - Po kliknutí na tlačítko pro provedení změny se ještě zobrazí dotaz s informací, jakou změnu a nad kolika osobami chcete provést a teprve po odsouhlasení se volba provede. - Veškeré změny a filtrace probíhají plynule s využitím technologie AJAX.

[TR6555] Osoby: Změna členství v jednotce se změnou výchovné kategorie (Vedoucí/administrátor jednotek | U osoby > Členství > Upravit) - U osob je možné měnit současně jednotku i výchovnou kategorii. Stačí zvolit ve změně členství položku „Změna jednotky“, vybrat novou jednotky a v nově zobrazené volbě rozhodnout, zda se má spolu s jednotkou změnit i výchovná kategorie. Přednastavená hodnota je „zachovat současné výchovné kategorie“. - Funkce má největší využití např. při přechodu světlušek do oddílu skautek apod.

[TR6550] Časopisy: Správa časopisů členů v družinách z oddílu (Vedoucí/administátor + Tiskový zpravodaj | Oddíl > Časopisy) - Aby se snadno pracovalo s družinami, je nově možné zobrazit si přehledně seznam všech časopisů i členů, kteří jsou reálně v družinách. - V takovém případě je seznam doplněn i o název a číslo jednotky (družin) a je dle něj možné filtrovat. Vše je navíc řešeno plynule a pohodlně s využitím AJAXu. - Vylepšeny byly také názvy sloupců, kde jsou u sloupců „P“ a „A“ uvedeny po najetí myší vysvětlivky objasňující přesný význam těchto příznaků o autorizaci a platbě časopisů.

[TR6545] Časopisy: Hromadné změny časopisů členů (Vedoucí/administrátor + Tiskový zpravodaj | Jednotka > Časopisy > tlačísko Hromadné změny časopisů) - Pokud chcete provést změnu časopisů u více osob ze své jednotky najednou, je to nyní možné díky tlačítku „Hromadné změny časopis“. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví na všech řádcích tabulky editovatelné pole s názvem časopisu a volbou zrušit. Snadno tak lze zaměnit jeden typ časopisu za jiný, případně provést zrušení odebírání daného časopisu. - V případě oddílu je možné tuto funkci kombinovat i s možností zobrazení u oddílu časopisů členů z družin, a tak na jediném místě najednou změnit časopisy všech členů z celého oddílu bez ohledu na příslušnost k družinám. - Veškeré činnosti nad seznamem jsou realizovány plynule bez znovuobnovování celé stránky (s využitím technologie AJAX).

[TR6547] Registrace: Založení oddílové registrace včetně družin (Vedoucí/administrátor oddílu | Oddíl > Registrace > tlačítko Přidat) - Pokud vedoucí oddílu zakládá registraci oddílu a ten je rozdělen na družiny, okamžitě je mu nabídnuta možnost založení registrace i ve všech družinách. - Stránka se zakládáním registrace informuje o významu a možnosti práce s družinami a umožňuje přidávat nové družiny, případě ukončovat a slučovat současné družiny. Veškeré operace prováděné z této stránky s družinami se po dokončení opět vrací na tuto stránku a je pak možné snadno dokončit založení registrace oddílu. - Při založení registrace oddílu dojde automaticky k založení registrace i pro podřízené družiny a jediným klikem na oddíle je připravena registrace pro celý oddíl i jeho družiny včetně registračních kategorií, které se automaticky přebírají ze střediska.

[TR6548] Registrace: Registrace členů v oddíle i družinách z jediné stránky (Vedoucí/administrátor oddílu | Oddíl > Registrace > konkrétní rok > Registrované osoby > tlačítko Přidat) - Jestliže máte oddíl rozdělený na družiny, můžete snadno registrovat osoby do jednotlivých kategorií registrace nejen z družin (kde to mohou dělat např. oddíloví rádci s příslušnou rolí administrátora), ale také přehledně přímo z úrovně oddílu. A to vše bez ohledu na to, zda jsou členové zařazeni přímo k oddílu, nebo do podřízených družin. - Osoby, které náleží do družin, jsou i při registrování do kategorií z úrovně oddílu automaticky zaregistrovány přímo v dané družině. Díky tomu je možné pohodlně provést celou registraci z úrovně oddílu a přitom mít oddíl rozdělený na skutečné družiny. - U oddílů je možné zobrazit si pomocí filtru i členy podřízených družin a s nimi pak pracovat (přidávat je do registračních kategorií, případně si je zobrazovat v přehledu registrovaných osob). Filtr pro zobrazování členů z podřízených družin se zobrazuje pouze v případě, kdy oddíl na družiny je rozdělen a má pro ně založenou registraci, když tedy volba nemá smysl, tak se vůbec nenabízí. - Práce s registrovanými osobami a jejich filtrování probíhá plynule a bez znovunačítání celé stránky za využití AJAXu.

[TR6386] Registr OJ: PDF/DOCX výpis z registru OJ (Vedoucí/administrátor OJ a KÚJ | Jednotka > Základní údaje > tlačítko Výpis z registru OJ nebo Jednotky > Registr OJ > Jednotka > Výpis z registru OJ) - Každá jednotka si může ze skautISu kdykoli vygenerovat oficiální výpis z registru organizačních jednotek a to buď v závazné PDF podobě, nebo v dodatečně editovatelném Wordu (DOCX). - Do PDF varianty je možné volitelně nechat vygenrovat i údaje o bankovních účtech, veřejných kontaktech nebo i počtech registrovaných členů dle poslední odevzdané registrace. - Dokumenty jsou připraveny v podobě, kterou je možné okamžitě podepsat statutárním zástupcem nadřízené jednotky (tedy zřizovatelem). Již není potřeba složitě vytvářet dokumenty, vše zajistí ve správné a přesné podobě přímo skautIS.

[TR6389], [TR6387] Registr OJ: Denní informování o změnách v OJ (Statutární zástupci a KÚJ | Zprávy IZS) - V rámci agendy Registru OJ skautIS zasílá jednou denně (obvykle ve 4.00 ráno) souhrnné zprávy o provedených změnách, které mají vliv na organizační strukturu Junáka a dopadají i mimo organizaci (registry osob, ministerstvo apod.) - Systém dokáže zaslat až 8 různých typů zpráv souvisejících se změnami sídel, statutárních zástupců, nucené správě OJ, jejich rušení apod. - Podle typu zprávy jsou informace zasílány na KÚJ, která problematiku řeší, případně na statutární orgány VOJ, které by měly v určitých případech např. podepsat potvrzení z výpisu registru OJ pro podřízenou jednotku, kterou zřizují.

[TR6384] Registr OJ: Zaznamenání založení/zrušení OJ do registru OJ (Vedoucí/admin OJ a KÚJ | Jednotky > Podřízené jednotky > nová jednotka či ukončení existence) - Pokud je zakládána nová organizační jednotka, nebo definitivně ve skautISu rušena existence nějaké OJ, je uživatel upozorněn, že tato změna má zásadní dopad na organizační strukturu a vztahy mimo Junáka. - Jestliže takovou změnu odsouhlasí, dojde k vygenerování záznamu do požadavků změn v ústřední správě Registru OJ a zaměstnanci KÚJ následně řeší danou problematiku v oblasti práva ČR (ověření IČ, kontrola skutečného ukončení OJ v registrech státu apod.)

[TR6385] Registr OJ: Změna/ukončení/založení statutárního orgánu OJ (Vedoucí/admin OJ a KÚJ | Jednotky > Obsazení funkcí > změny staturátních zástupců) - V rámci funkcí Registru OJ skautIS sleduje veškeré změny statutárních zástupců organizačních jednotek a zaznamenává tyto změny do ústředního přehledu. - Tento přehled pak slouží pro hlášení změn z úrovně ústředí přímo na MVČR a další státní orgány. Potřebné agendy tak za střediska i VOJ řeší přímo KÚJ. - Jestliže je při změně obsazení dané funkce zvolena osoba, která ve skautISu nemá vyplněné hlavní kontakty, je zobrazeno upozornění a rovnou nabídnuta možnost pro doplnění těchto kontaktů, aby zbytečně nedocházelo k potížím s nedostupností údajů na staturání zástupce organizačních jednotek.

[TR6383] Registr OJ: Úprava ukládání údajů o OJ (Vedoucí/admin OJ | Jednotka > Základní údaje > provedení změny údajů) - Aby byl pořádek v tzv. kritických údajích o organizačních jednotkách (název, sídlo a bankovní účty), je uživatel měnící tyto údaje nejprve upozorňován, zda opravdu tyto změny u OJ chce udělat a že si musí bát vědom toho, že změna může mít dopat na jednotku i státní orgány. - Dále při změně návzu jednotky dochází ke kontrole podoby tohoto názvu, aby měla správný tvar, který je dán směrnicí k pojmenovávání organizačních jednotek. - Provedením těchto úprav dochází k založení změnových záznamů v ústředním přehledu změn Registru OJ a zaměstnanci KÚJ mohou provést potřebné změny na úřadech apod.

[TR6388] Registr OJ: Správa registru kanceláří ústředí (KÚJ | Ústředí > KÚJ: Správa registru OJ) - Veškeré změny, které dělají administrátoři v kritických údajích OJ jsou průběžně zaznamenávány do změnového protokolu Registru OJ, ze kterého zaměstnanci KÚJ mohou vygnerovat potřebné dokumenty a přehledy pro MVČR a další státní úřady. - Zároveň je možné reagovat na jednotlivé typy změn a v případě potřeby je upravit, potvrdit či zrušit (automaticky či s poloautomatickým návratem k původním údajům).

[TR6544], [TR6619] Časopisy: Navržení změn časopisů dle věku mladších členů (Vedoucí jednotek/Tiskový zpravodaj | Zprávy IZS/E-maily) - Před začátkem nového školního roku dorazí vedoucím jednotek a tiskovým zpravodajům zpráva skautISu, která je informuje, které osoby mají špatně nastavené časopisy ZDARMA s ohledem na jejich věk. Ve zprávě je vše podrobně popsáno a je tam vidět osoba, věk, původní i nový navrhovaný časopis. A tento návrh na změnu se týká pouze osob mladších 18 let, které se věkem liší o více jak 1 rok od cílové kategorie daných časopisů. Jde ale jen o informační e-mail. - Ve zprávě je také uvedeno, do kdy může jednotka provést změnu časopisů, nebo dát skautISu na vědomí, že si nepřeje pro tento rok automaticky změny provádět a vše si nastavili sami správně dle svých potřeba. - Zpráva se u jednotek posílá dle pravidel: 1) vedoucímu jednotky (podle funkce); 2) tiskovému zpravodaji jednotky (podle role); 3) pokud 1) a 2) nevytvoří žádné příjemce, tak ještě vedoucímu/adminovi podle role (u družin se zpráva posílá rovnou podle stejných pravidel i na oddíl, aby vedoucí oddílu o navrhovaných změnách věděl)

[TR6544] Časopisy: Možnost zamezení autormaické změně časopisů v rámci jednotky (Vedoucí/Admin / Tiskový zpravodaj | Jednotka > Časopisy > Nastavení automatických změn) - Pokud se aktuálně nacházíme v období, kdy byly rozeslány návrhy na možné změny časopisů dle věku, ale ještě nebyla automatické změny provedeny, může jednotka dát na vědomí, že si nepřeje pro členy své jednotky tyto změny aplikovat (v jiných obdobích je volba neaktivní). - Když zaškrtne, že si nepřeje provést automatické změny (lze označit, zda se to má aplikovat i na podřízené jednotky), tak při automatické změně bude tato jednotka pro daný rok zcela vynechána. O této volbě je zaslána zpráva IZS. A pak se předpokládá, že si jednotka změní časopisy podle své potřeby zcela sama. - Jestliže si to jednotka rozmyslí, může kdykoli v průběhu opět vrátit nastavení, aby automaticky došlo dle věku k nejvhodnější změně časopisů zdarma u členů této jednotky.

[TR6544], [TR6619] Časopisy: Automatické změny časopisů před začátkem nového školního roku (Vedoucí jednotek/Tiskový zpravodaj | Zprávy IZS/E-maily) - Jestliže jednotka nedá skautISu na vědomí, že si přeje být vynechána z automatických změn časopisů, dojde k uvedenému datu v původní zprávě (obvykle na začátku září) k automatické změně časopisů zdarma na správné varianty odpovídající věku mladších členů. - Žádné změny nejsou prováděny u osob starších 18 let, u placených časopisů a ani u osob, které mají své časopisy z jednotek, které odmítly provádění automatické změny pro daný rok. - Po provedení automatické změny jsou do historie časopisů tyto změny řádně zaznamenány a příslušné osoby a vedení je informováno o provedení změn časopisů dle věku u jednotlivých osob.

vylepšení:

[TR6537] Vyznamenání: Pokud statut vyznamenání umožňuje zadat jeden typ vyznamenání stejné osobě i vícekrát, skautIS to nově také umožňuje a kontroluje, kolikrát maximálně může být daná osoba nositelem daného typu vyznamenání. Počet možných udělení daného typu vyznamenání může ústředí konfigurovat v nastavení jednotlivých vyznamenání.

[TR6557] uživatelé: V okamžiku, kdy osobu propojíte s uživatelským účtem, skautIS zobrazí informace o tom, jaké role byste neměli v žádném případě zapomenout osobě ve skautISu přidělit. Nabízí jak základní členské role, tak podle funkcí osoby v Junáku nabídne i odpovídající role vázané k těmto funkcím v daných jednotkách.

[TR6435], [TR6323] STS: V přehledu faktur STS na ústředí se při primárním pohledu již nenačítají všechny faktury, ale je nutné nejprve zvolit, co chce správce zobrazit. Dále je zpřehledněno používání filtru pro výběr měsíce a roku fakturačního období.

[TR6427] STS: Při objednávání čísla do STS, které osoba požaduje převést až k nějakému konkrétnímu datu je možné zadat termín v rozmezí 7 dní až 1 měsíc od aktuálního data. Pokud je zadáno jiné datum, systém upozorní, že to není možné.

[TR6053] Osoby: Byla rozšířena kontrola rodných čísel o další dílčí pravidla, která jsou dána českou legislativou a zavádějí speciální výjimky (např. přičítání 20 či 70 k měsíci rodného čísla apod.)

[TR6551] Jednotky: Na záložce „Členové“ u vyšších organizačních jednotek se již nezobrazuje tabulka s členy, která neměla smysl. Místo toho se zde zobrazuje vysvětlující text a informace o tom, jak získat počty členů v registraci a aktuální přehledy členů pomocí modulu exportů členů.

opravy:

[TR6568] STS: Pokud uživatel nemá vůbec žádné číslo v STS a pokusí se do ní převést nové s tarifem IK, zobrazí se hláška, že nemá k jakému hlasovému číslu nové datové připojit, ale již správně nedojde k zobrazení systémové chyby skautISu.

[TR6465] STS: Pokud je první číslo zamítnuto a později je jiné číslo nově do STS vkládáno, považuje se správně za první a nevyžaduje zadání držitele a vztahu k němu. Systém nově a správně vyhodnocuje i složité situace, když již jsou další čísla v procesu zpracování apod. Jako první číslo má možnost osoba uvést vždy jen jedno číslo a ostatní jsou jako „další“.

[TR6604] STS: Při provádění změn služeb adminem STS čistě ve skautISu se již správně skládá podoba informační hlášky, pokud dochází k úpravě nastavení služeb roamingu.

[TR6605] STS: Do vygenerované PDF objednávky nového čísla s tarifem Internet Komplet se již do poznámky vkládá informace o hlasovém telefonním čísle, které má být s daným číslem propojeno.

[TR6603] STS: Pokud je faktura za služby hrazena inkasem, ale to z nějakého důvodu v bance neprojde, je v okamžiku automatického zasílání upomínky přepnuto do standardního způsobu plateb „neuhrazeno“ a je automaticky rozeslána upomínka, že je třeba platbu provést ručně. Následně jsou případná 2. a 3. upomínka již posílány automaticky také ve standardním režimu platby ručním bankovním převodem.

[TR6615] STS: Upraveny možnosti přepínání mezi tarify a již je možné kdykoli přejít na tarify „Profi na míru“, ale zpět se lze vrátit jen na „neHIT“ tarify.

[TR6606] Jednotky: Jestliže je jako kontakt na jednotku uvedeno číslo vedené v STS, je možné jej buď změnit na jiné číslo, nebo úplně odstranit a to v klasické roli „Vedoucí/administrátor jednotky“.

[TR6311] Tábory: Výrazně zrychleno načítání stránky s přehledem táborů. To pozitivně ovlivňuje i problém s hlášením táborů na nadřízenou jednotku, kdy to v některých případech mohlo končit timeoutem.

[TR6565] GUI: Opravena chyba, která mohla vyvolat chybu při filtrování členství v nedovolené kombinaci parametrů.

[TR6121] IZS: Opraveny URL odkazy v některých zprávách, za kterými následovaly závorky a někteří mailové klienti to pak nedokázali správně parsovat, což způsobovalo chyby.

[TR6123] Exporty osoby: Vyřešen problém s duplicitním názvem sloupce „RegistrationNumber“.

systémové úpravy:

[TR6467] STS: Aktulizován PDF formulář dohody zasílaný na TM (nasazeno: 31.7.2012)

[TR6117] Systém: Opraven systém automatického neodhlašování pro KÚJ.

[TR6149] Systém: Provedeny optimalizace výkonu a fungování klíčových SQL procedur. To vede k významnému zrychlení nejvíce využívaných funkcí (např. náborová tabulka s podřízenými jednotkami, zobrazování zpráv či zobrazování přehledu táborů).

[TR6564] Systém: Upravena a optimalizována WS funkce pro načítání nemovitostí včetně podřízených jednotek, aby nepadala do timeoutu.

[TR6120] HK: Doplněny nové validační hlášky, které se zobrazí v případě, že se vyskytne nestandardní situace při zakládání hodnocení kvality akce s předchozím během.

[TR6241] HK: Doplněna nová validační hláška, která řeší situaci, kdy je funkce volána a není určeno jaký typ hodnocení kvality má být v individuálním hodnocení založen.

[TR6382] Registr OJ: Nový objekt OU_Registry a související číselníky a webové služby sloužící pro správu registru OJ a procesní agendy změn a správy registru.

skautis/nove-verze/5-7-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)