Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-4-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
skautis:nove-verze:5-4-1 [16.03.2018 12:15]
david322 vytvořeno
skautis:nove-verze:5-4-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 94: Řádek 94:
  
 ====systémové úpravy:​==== ====systémové úpravy:​====
-  * [TR5788] Jednotlivé automaticky generované výstupy posílané partnerským serverům či na KÚJ mohou obsahovat vlastní texty zpráv IZS.  +<faicon fa fa-cogs> ​[TR5788] Jednotlivé automaticky generované výstupy posílané partnerským serverům či na KÚJ mohou obsahovat vlastní texty zpráv IZS.  
-  ​* ​[TR5781], [TR5782] Omezen přístup k nepotřebným WS funkcím obecných akcí a položkám v menu pro uživatele, kteří jsou jen registrováni a nejsou členy Junáka. + 
-  ​* ​[TR5849] Aktuality na LoginPage se nově dají vkládat jako HTML text přes administrační položky skautISu (Novinky => News; novinky jsou cachovány).  +<faicon fa fa-cogs> ​[TR5781], [TR5782] Omezen přístup k nepotřebným WS funkcím obecných akcí a položkám v menu pro uživatele, kteří jsou jen registrováni a nejsou členy Junáka. 
-  ​* ​[TR5715] Pro zadané IP adresy umožňuje skautIS zajistit vypnutí automatického odhlašování (využíváno pro KÚJ). + 
-  ​* ​[TR5057] STS: Dořešeny některé nestandardní varianty převodů osob mezi OJ v STS. +<faicon fa fa-cogs> ​[TR5849] Aktuality na LoginPage se nově dají vkládat jako HTML text přes administrační položky skautISu (Novinky => News; novinky jsou cachovány).  
-  ​* ​[TR5783] Při instalaci nové verze skautISu se již nepřepisují limity počtu čísel STS pro jednotlivé typy jednotek (OU_UnitType se neaktualizuje,​ jen se přidávají případné nové záznamy). + 
-  ​* ​[TR5838], [TR5839] STS: Kompletní řešení zajišťující automatickou fakturaci pomocí inkasa, zobrazování vystavených příkazů k inkasu pro banku a proces označování uhrazených plateb při načtení bankovních výpisů do skautISu.+<faicon fa fa-cogs> ​[TR5715] Pro zadané IP adresy umožňuje skautIS zajistit vypnutí automatického odhlašování (využíváno pro KÚJ). 
 + 
 +<faicon fa fa-cogs> ​[TR5057] STS: Dořešeny některé nestandardní varianty převodů osob mezi OJ v STS. 
 + 
 +<faicon fa fa-cogs> ​[TR5783] Při instalaci nové verze skautISu se již nepřepisují limity počtu čísel STS pro jednotlivé typy jednotek (OU_UnitType se neaktualizuje,​ jen se přidávají případné nové záznamy). 
 + 
 +<faicon fa fa-cogs> ​[TR5838], [TR5839] STS: Kompletní řešení zajišťující automatickou fakturaci pomocí inkasa, zobrazování vystavených příkazů k inkasu pro banku a proces označování uhrazených plateb při načtení bankovních výpisů do skautISu.
skautis/nove-verze/5-4-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)