Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-4-1

skautIS (verze 5.4.1)

do provozu nasazeno: 6.4.2012 v 23.37
číslo verze: 5.4.1.22906

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR5797] Tábory: Interaktivní mapa táborů (vedoucí táborů a jednotek | „Akce > Tábory > zobrazit mapu táborů“) - Nově je možné v závislosti na oprávnění uživatele si zobrazit přehled táborů buď jako tabulku se seznamem táborů, nebo jako interaktivní mapu. - Zobrazení na mapě zobrazuje tábory různými ikonami podle stavu tábora: plánovaný / probíhající / proběhlý / odevzdaná skutečnost - Mapu není možné zobrazit mimo skautIS a striktně jsou uplatňována oprávnění, aby se k údajům nemohl dostat žádný neoprávněný uživatel.

[TR5791] Tábory: Možnost změny údajů i po odevzdání a schválení předběžné hlášenky (vedení tábory, oddílu a střediska | „Akce > Tábory > konkrétní tábor > záložka Uzavření a odevzdání > tlačítko Doplnit údaje“) - Pokud je táborová hlášenka před táborem již uzavřena a schválena střediskem, nově se zobrazí tlačítko „Doplnit údaje“, které umožní změnit údaje vedoucímu tábora, aniž by musel žádat o otevření táborové hlášenky. - Funkce slouží k doplnění změn v místě tábora či vedení - pro zaznamenání nečekaných situací, které nastaly až po odevzdání předběžné hlášenky, aby v době tábora byly údaje zcela správně (kvůli krizovým situacím apod.). - Tlačítkem „Doplnit údaje“ se otevře možnost editace všech údajů zadávaných do předběžné táborové hlášenky. - O provedení dodatečných změn v údajích tábora je zaslána nadřízené jednotce zpráva skautISu.

[TR5795] Tábory: Přehled skutečnosti táborů po jednotlivých akcích a průběžně (vedoucí táborů a nadřízených jednotek | „Akce > Tábory > tlačítko Přehled skutečností po jednotlivých táborech (XLSX)“) - Funkce umožňuje získat export skutečnosti táborů do Excelu, kde co řádek to jeden tábor. - Seznam umí zobrazit i tábory, které ještě skutečnost nemají odevzdanou, ale mají vyplněné některé z údajů (například počty účastníků vyplněny, ale dosud není uzavřeno hospodaření tábora). - Záznamy, které nejsou ještě kompletní jsou barevně odlišeny, aby bylo na první pohled patrné, že nejde o konečné hodnoty.

[TR5789] Tábory: Export detailního seznamu účastníků tábora (vedoucí tábora a nadřízených jednotek | „Akce > Tábory > konkrétní tábor > záložka Účastníci tábora > tlačítko Seznam účastníků (XLSX)“) - Pokud evidujete účastníky tábora pomocí jmenného seznamu nově kromě automatických výpočtů počtu osob a jejich věků můžete snadno získat i jejich seznam v Excelu. - Export obsahuje kompletní tabulku se seznamem účastníků (jak v době předběžné hlášenky, tak po zadání skutečnosti). - V exportu také naleznete všechny důležité údaje o táboře, pořadateli, termínech, místu apod. - Tento export můžete snadno použít v táborové dokumentaci i během příprav tábora (třeba pro vybírání účastnických poplatků).

[TR5837] STS: Nastavení způsobu platby (bankovní převod či inkaso) (uživatelé STS | „Služby > STS: Moje služby > záložka Způsob platby“) - Na této nové záložce si může každý uživatel STS nastavit způsob platby, který preferuje. - Pokud se rozhodnete pro aktivování inkasa, nejprve uvidíte informace k tomu, jak postupovat a co je potřeba pro povolení inkasa nastavit ve své bance. - Pro aktivaci platby inkasem je nutné zadat číslo svého bankovního účtu (včetně případného předčíslí, pokud je přiděleno bankou a bankovní ústav), datum od kdy je inkaso aktivní a částku, která je pro inkaso povolena jako maximum. - Jestliže všechny údaje zadáte správně a v bance máte inkaso skutečně povoleno, bude následná fakturace služeb STS probíhat tak, že vám sice přijde faktura, ale nebudete ji muset platit, neboť dojde ke stržení částky z vašeho účtu automaticky. - Jestliže se ale platba inkasem z nějakého důvodu nezdaří, bude v upomínce platby vyžadováno standardní uhrazení faktury bankovním převodem. Stejně tak, pokud bude částka za služby STS vyšší než ta, kterou máte povolenu - v takovém případě se vůbec nebude systém snažit o inkaso, ale rovnou vystaví standardní fakturu, kterou musíte ručně uhradit. - V budoucnu je opět možné vrátit se z platby inkasem na klasickou platbu „ručním“ bankovním převodem.

[TR4148], [TR4904], [TR4905], [TR4813] STS: Objednání výhody HIT (účastník STS | „Služby > STS: Moje služby > záložka Telefonní čísla > zvolené číslo > tlačítko Prodloužení HIT“) - V případě, že uživatel dosud nečerpá výhodu HIT a jeho tarif to umožňuje, tak může uvedeným tlačítkem požádat o změnu tarifu na variantu se zvýhodněním HIT a dvouletým závazkem u T-Mobile. - Stejně tak může požádat o prodloužení výhody HIT na další období v případě, že už se blíží konec jeho původního zvýhodněného období (v takovém případě skautIS posílá informační zprávy upozorňující na blížící se konec zvýhodnění HIT a závazku). - U některých tarifů není možné přejít na tarif HIT dříve než pár dní před koncem původního závazku (čerpajících jiné výhody), u jiných je to možné i několik měsíců předem - skautIS se snaží tyto situace řešit a zprávy a postupy zasílá uživatelům v potřebný termín a se všemi podrobnostmi. Stejně tak dostupnost tlačítka pro „prodloužení HITu“ je dostupné dle termínů závazků a typů tarifů.

[TR4148] STS: Přehled a schvalování prodloužení HITu (pověřená osoba či admin STS | „Služby > STS: Moje jednotka > Prodloužení smlouvy“ - na této záložce vidí PO jednotky všechny žádosti o prodloužení smlouvy - zvýhodnění - HIT - žádosti je možné si prohlédnout a dále s nimi pracovat - ústřední administrátor má k dispozici i stahování PDF dokumentů T-Mobilu apod.

vylepšení:

[TR5817] Aktualizována podoba boxu s výpisem posledních přihlášení pomocí účtu skautISu.

[TR5846] Přehled členů v jednotce obsahuje nově sloupec s datem narození (v české verzi pak může obsahovat dle oprávnění i RČ).

[TR5774] Exporty: rozšířena sada údajů, které lze o osobách exportovat a to o obecnou poznámku a registrační číslo osoby.

[TR5857] Skautský adresář: Do nastavení zveřejněných údajů doplněna informace, že kontakty lze zveřejňovat samostatně na kartě „Kontakty“ dle požadavků uživatele.

[TR5855] Vyznamenání: nově je možné zadávat navrhovatele i jako odkaz na jednotku nebo osobu a kombinovat i s textem (např. pro uvedení konkrétního orgánu jednotky). Dále je možné doplnit textové zdůvodnění udělení či nahrát celý sken dokumentu s návrhem na udělení vyznamenání. Poslední vylepšení řeší vyhledávání pomocí navrhovatele (to má vliv i na oprávnění dle rolí).

[TR5845] SLSK verze: skrývá a nepoužívá typ oddílu (na všech stránkách i editacích skryto).

[TR5790] Hodnocení kvality: Hodnocení tábora je možné ihned po jeho začátku (stačí, když je schválen střediskem a již alespoň začal). Stejně tak je možné provádět hodnocení kvality i za předchozí kalendářní roky (pokud dosud nebylo hodnocení akce či jednotky provedeno).

[TR5792] Tábory: Vylepšeny kontroly obsazení funkcí - vedoucí a zástupce nesmí být stejná osoba; pokud je zdravotník lékař s titulem MUDr. nemusí mít zadanou kvalifikace ZZA

[TR5793] Tábory: Pokud není v předběžné hlášence vyplněn rozpočet, zobrazí se důrazné upozornění při snaze o odevzdání, ale odevzdání možné je i bez rozpočtu. Přestože jednotka má i nadále povinnost schválit rozpočet střediskem apod. (viz Hospodářský řád Junáka).

[TR5794] Tábory: Doplněny kontroly při odezvdávání skutečnosti tábora - kontrola nenulových nákladů i podezřele vysokých nákladů, validace počtu osobodnů a děťodnů.

[TR5796] Tábory: Filtrování táborů je rozšířeno o možnost hledání dle evidenčního čísla pořadatele (včetně hledání dle čísla spolupořádajícího oddílu) a také podle libovolné části názvu místa konání tábora.

[TR5944] Tábory: V případě vyplňování údajů skutečnosti se dají zadat skutečné počty účastníků až po skončení tábora a na to upozorňuje informační text.

opravy:

[TR5915] Vyznamenání: Odstraněn problém se zobrazením všech osob s vyznamenáním a zlepšen výkon při práci na ústřední úrovni.

[TR5870] STS: Při změně služeb čistě datové SIM karty nebo její nové objednávky se již správně skrytě nezobrazuje požadavek na blokování datových služeb.

[TR5916] STS: V PDF dokumentu dohody o převodu čísla se správně vše zobrazuje i na Linuxu (testováno na prohlížečích Evince (Gnome) a Okular (KDE)).

[TR5939] STS: Do formulářů žádostí o převod smlouvy a objednávku služeb se již vkládá k políčkům pro podpis datum schválení pověřenou osobou a ne uživatelem (kvůli zamezení zastarávání data).

[TR5861] STS: V případě snahy o změnu služeb u telefonního čísla, které používá nějaký z již nenabízených tarifů nedojde k zobrazení chybové hlášky.

[TR5940] Akce: Pokud obecnou akci zakládá vedoucí/admin oddílu již se mu správně po založení zobrazí a nekončí to na stránce se zamítnutým přístupem.

systémové úpravy:

[TR5788] Jednotlivé automaticky generované výstupy posílané partnerským serverům či na KÚJ mohou obsahovat vlastní texty zpráv IZS.

[TR5781], [TR5782] Omezen přístup k nepotřebným WS funkcím obecných akcí a položkám v menu pro uživatele, kteří jsou jen registrováni a nejsou členy Junáka.

[TR5849] Aktuality na LoginPage se nově dají vkládat jako HTML text přes administrační položky skautISu (Novinky ⇒ News; novinky jsou cachovány).

[TR5715] Pro zadané IP adresy umožňuje skautIS zajistit vypnutí automatického odhlašování (využíváno pro KÚJ).

[TR5057] STS: Dořešeny některé nestandardní varianty převodů osob mezi OJ v STS.

[TR5783] Při instalaci nové verze skautISu se již nepřepisují limity počtu čísel STS pro jednotlivé typy jednotek (OU_UnitType se neaktualizuje, jen se přidávají případné nové záznamy).

[TR5838], [TR5839] STS: Kompletní řešení zajišťující automatickou fakturaci pomocí inkasa, zobrazování vystavených příkazů k inkasu pro banku a proces označování uhrazených plateb při načtení bankovních výpisů do skautISu.

skautis/nove-verze/5-4-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)