Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-3-1

skautIS (verze 5.3.1)

do provozu nasazeno: 23.2.2012 v 23.49 (obsahuje ImportSFN ver. 1.8.4363.21488)
číslo verze: 5.2.1.41454

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR5403] Přehled přihlášení do skautISu i jiných aplikací (každý uživatel | Moje > Moje zprávy > pravý sloupec s přehledem) - Ihned na úvodní stránce v pravém sloupci nyní přehledně vidíte datum, čas a IP adresu počítače, kdy jste se naposledy do skautISu přihlásili. - Na stejném místě naleznete i poslední tři přihlášení do jiných aplikací než přímo skautISu, kam jste se pomocí svého účtu přihlásili. - Pomocí odkazu (nebo záložky „Historie přihlašování“ je možné si zobrazit seznam až 50 posledních přihlášení.

[TR5394] Vyznamenání: Správa typů na ústředí (uživatel s oprávněnním ADMIN-HONOUR či ADMIN | Ústředí > Vyznamenání) - Na ústředí je možné spravovat kompletní číselníky vyznamenání, které je možné v Junáku udělovat. A to nejen na republikové úrovni, ale i vyznamenání jednotlivých krajů (případně okresů). - Založená vyznamenání je pak možné přidělovat lidem v Junáku i mimo něj. - Správa obsahuje přehled všech typů a detailní úpravu informací o vyznamenání (včetně ilustračního obrázku, základní informace a odkazu na statut).

[TR5396] Vyznamenání: Přehled u osoby (uživatel s oprávněním prohlížet vyznamenání členů | Osoba > záložka Vyznamenání) - U osoby je nová záložka „Vyznamenání“, na které je možné si zobrazit seznam všech vyznamenání, které osoba má. - Seznam vyznamenání lze volitelně filtrovat i na historická vyznamenání. - Pokud má uživatel oprávnění nějaké vyznamenání i udělovat, může z tohoto místa rovnou další vyznamenání osobě přidat, případně upravit informace o již uděleném.

[TR5395] Vyznamenání: Přidání vyznamenání osobě (uživatel s oprávněním pro přidání vyznamenání (ústředí, kraj) | Osoba > záložka Vyznamenání nebo Osoby > Vyznamenání > Přidat) - Oprávnění uživatelé mohou přidávat členům i nečlenům jednotlivá vyznamenání. - Vyznamenání lze přidat buď z karty „Vyznamenání“ dané osoby (vhodné pro členy), nebo z menu „Osoby > Vyznamenání“ a zde pomocí tlačítka „Přidat“ lze přidávat vyznamenání i nečlenům a za pomoci RČ také členům z jiných jednotek. - Při udělení vyznamenání nečlenovi je možné vyplnit jeho základní údaje přímo při výběru vyznamenání.

[TR5397], [TR5398] Vyznamenání: Přehled nositelů (v osobách nebo na ústředí) - Na základě oprávnění je možné zobrazit seznam nositelů daných typů vyznamenání. - Z pohledu ústředí je možné seznam více filtrovat a zobrazovat i nositele z řad nečlenů.

[TR5711], [TR5712], [TR5710] Akce: Evidence a zakládání obecných akcí (vedoucí jednotky | Akce > Další akce > nová akce nebo existující) - Vedoucím všech typů jednotek je nově umožněno evidovat ve skautISu libovolné typy akcí. Nabídka akcí bude postupně rozšiřována o další typy, dle potřeby uživatelů. - Kromě základních údajích o akcích je možné evidovat i počty účastníků dle věku (v různých věkových kategoriích pro ČR a SR). - Uvedenou akci lze i uzavřít, aby bylo jasné, že jsou v ní již všechny potřebné údaje uloženy a nebude do údajů v budoucnu zasahováno. - Nad tímto obecným modelem akcí v budoucnu vzniknou další aplikace s akcemi pracující (např. hospodaření akcí, přehledy účastníků akcí, …)

[TR5714] Akce: Přehled obecných akcí (veoducí jednotky | Akce > Další akce) - Všechny do skautISu uložené akce je v návaznosti na oprávnění uživatele možné zobrazit a prohlížet jejich seznam a detaily. - Akce je možné filtrovat dle roků, pořádajících jednotek i dalších údajů. Princip je velmi podobný jako u táborů.

vylepšení:

[TR5592] Ve Skautském adresáři se již nezobrazuje příznak „cizinec bez RČ“, neboť to není potřebný údaj pro adresář.

[TR5726] STS: Při objednávání nového čísla nebo změně služeb je možné buď vybrat nějaké datové zvýhodnění (volba konkrétního), anebo žádná data neaktivovat a pak jsou zcela datové přenosy blokovány. Toto opatření zajišťuje, že si telefon s neaktivním datovým zvýhodněním bude sám chodit na internet a uživatel by pak musel platit drané účty.

[TR5727] STS: U telefonních čísel s datovým zvýhodněním je možné po vyčerpání limitu FUP požádat o jednorázové bezplatné navýšení. Tato funkce je u čísla dostupná pouze jednou měsíčně, pak se skryje. Funkci je možné používat pouze v případě, že již byl uživatel o vyčerpání FUP informován.

[TR5778] U osob bez členství se nezobrazuje tlačítko pro rychlý přechod do domovské jednotky.

[TR5508] Seznam osob pro zaslání uvítacích balíčků neobsahuje duplicitně osoby a je možné ručně odeslat příslušný balíček.

[TR5709] Upraveno menu „Akce“, které nyní umožňuje spravovat tábory, sněmy a další typy obecných akcí.

opravy:

[TR5537] Všechny PDF exporty nyní obsahují přímo vkládaná písma a díky tomu je možné PDF soubory otevřít i na starých Windows XP, které příslušné fonty neobsahují.

[TR5608] Role účastníků táborů a sněmů se již vždy správně jmenují a zároveň došlo k opravě názvů všech dříve vytvořených rolí.

[TR5779] Správné zobrazování menu „Ústředí“ v návaznosti na oprávnění k vyznamenání.

[TR5799] Oprava nemožnosti PO měnit služby u všech čísel dané jednotky v STS. (nasazeno: 29.2.2012)

[TR5784] Opravena chyba špatného zobrazování osob v STS v případě členství přímo pod střediskem a vedením v STS na VOJ. (nasazeno: 29.2.2012)

systémové úpravy:

[TR5534] Vyřešen problém s předáváním nestandardní podoby ReturnUrl pro externí aplikace, pokud návratová hodnota obsahuje již ? či &.

[TR5366] KÚJ automaticky každý měsíc obdrží export s přehledem jubilantů.

[TR5818] Při odevzdávání registrace jednotky s automatickým s převzetím podřízených registrací se již také spouští přepočet cache počtu osob a odešle se IZS. (nasazeno: 2.3.2012)

nová oprávnění pro role uživatelů

  • EDIT-EVENTGENERAL: Upravovat údaje o obecné akci
  • READ-EVENTGENERAL: Číst údaje o obecné akci
  • ADMIN-HONOUR: Administrace vyznamenání
  • EDIT-HONOUR-UNIT: Upravovat vyznamenání jednotky
  • EDIT-HONOUR-PERSON: Upravovat vyznamenání osoby
  • READ-HONOUR-PERSON: Číst vyznamenání osoby

nové funkce WS pro práci s akcemi

Nově poskytované funkce webové služby Events.asmx

  • načtení detailních informací o jedné obecné akci: EventGeneralDetail
  • načíst seznam účastníků akce: ParticipantGeneralAll
  • přidání/odebrání/úprava účasti osoby včetně možnosti založit zjednodušenou osobu: ParticipantGeneralInsert, ParticipantGeneralUpdate, ParticipantGeneralDelete
skautis/nove-verze/5-3-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)