Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-2-1

skautIS (verze 5.2.1)

do provozu nasazeno: 21.1.2012 v 3.37
číslo verze: 5.2.1.32695

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR5404], [TR5405] Nová podoba zpráv skautISu (každý uživatel | Moje > Moje zprávy) - Zprávy jsou nyní lépe řazeny a zobrazovány (použito dvouřádkové zobrazení zpráv s více infromacemi), nad zprávami lze dělat pomocí zašrktnutí zpráv hromadné operace. - Vylepšeno filtrování zpráv (hledání podle textu, skupin, příloh, data doručení apod.) - Možnost mazání zpráv a práce s košem odstraněných zpráv. - Přepracovaná podoba čtení zpráv, kdy je při čtení možné přímo přecházet mezi zprávami.

[TR5406] Zobrazení dalších adresátů ve zprávách skautISu (každý uživatel | v některých typech zpráv na webu i v e-mailu) - V některých typech zpráv se nyní v e-mailu i při čtení na webu zobrazují další adresáti, kterým byla stejná zpráva zaslána. To může pomoci především v situacích, kdy víte, že danou agendu řeší někdo jiný a vám o tom chodí jen informační zpráva. - Seznam adresátů se může zobrazovat buď při čtení zpráv ve skautISu, nebo v doručeném e-mailu.

[TR5402] Individuální nastavení zasílání zpráv e-mailem (každý uživatel | Moje > Nastavení zpráv) - Každý uživatel si nově může zvolit, zda chce zprávy skautISu dostávat e-mailem či nikoliv. A tuto volbu lze provést i s rozlišením na různé typy zpráv. - Je možné si nechat zasílat e-mailem například jen faktury a ostatní zprávy sledovat jen ve webovém rozhraní skautISu.

[TR5334], [TR5331], [TR5332] Exporty údajů osob (s využitím připravených šablon) (každý uživatel | menu: „Exporty > Osoby“ nebo „Osoby > Exporty“) - Nově je ve skautISu dostupná velmi rozsáhlá funkce pro exportování údajů o osobách, na které má uživatel oprávnění (export je tedy závislý na aktuální roli uživatele a jeho oprávněních). - V systému jsou připraveny šablony, které rychle umožňují exportovat údaje os osobách s možností volby z jaké jednotky. - Export je možné provádět buď jako výstup na webové stránce, nebo do souboru (PDF či XLSX - Excel)

[TR5335] Exporty údajů osob - tvorba vlastních šablon (každý uživatel | menu: „Exporty > Osoby > záložka Správa a nastavení šablon“) - Kromě předpřipravených šablon exportů je možné si vytvářet i vlastní šablony, které pak lze opakovaně snadno používat. - Možnosti nastavení šablony exportu jsou opravdu rozsáhlé a dělí se na dvě části: omezení vracených řádků (výběr osob podle členství, zastávaných funkcí, kvalifikací apod.) a určení sloupců, které chcete zobrazit (jaké údaje o osobě chcete zobrazit). - Šablony lze editovat, případně na jejich základě vytvářet odvozené kopie a ty si libovolně pojmenovávat.

vylepšení:

[TR5533] Při změně členství se zobrazuje výstižnější název položky „Změna členství“ a položky jsou logicky seřazeny dle významu (první již není „vyloučení“).

[TR5542] Dokud není odevzdána registrace jednotky, na kartě „přehled odovodů“ se zobrazuje upozornění, že celkové sumy budou k dispozici až po odevzdání a do té doby jsou k dispozici jen jmenné seznamy registrovaných osob s jejich poplatky.

[TR3973] Komponenta pro hledání osob je nově realizována AJAXem (bez znovunačítání celé stránky) a umožňuje hledání podle začátku RČ, ale hlavně podle funkcí, kvalifikací a přílušnosti k požadovaným jednotkám (skryto pod volbou „další kritéria“ hledání).

[TR4400] UB: Z administrace Uvítacích balíčků je možné odeslat testovací balíček v libovolné osobě (usnadňuje testování balíčku v době jeho tvorby).

[TR4393] UB: Při hromadném rozeslání Uvítacích balíčků se nadřízenému šéfovi pošle pouze jeden (náhodně vybraný) balíček.

[TR5538] STS: Na fakturách za služby STS se nově zobrazuje upozornění a výzva k provádění plateb s přesnými údaji (variabilní symboly a přesné částky).

[TR3506] Doplněny validace při zadávání nucené správy a zrušení jednotky. Není možné zadat nevhodné kombinace či něco vícekrát.

[TR5577] Zprávy informující o odevzdání/zrušení/převzetí registrace se nově kromě osob ve funkci vedoucí/statutární zástupce posílají i uživatelům v roli „vedoucí/administrátor“, tedy osobám, které registraci zpracovávají.

opravy:

TR5532] STS: Pověřená osoba jednotky nevidí detailní výpisy volání, má přístup pouze k základnímu vyúčtování osob. Detailní výpis vidí jen u svého čísla a čísel fakturovaných přímo dané OJ.

TR5536] STS: V přehledu vystavených faktur za STS se již správně zobrazují částky na řádcích (se započítáním všech poplatků a služeb).

TR5535] STS: Při ručním párování plateb může administrátor STS vyhledávat i již spárované faktury a tak k nim připojit třeba provedené vratky přeplatků apod.

TR5559] Opraven problém s padáním odevzdání registrace střediska pokud již byly před tím odevzdány oddíly a někdo z členů je v STS.

TR5576] Vyřešen problém s nemožností odevzdat registraci jednotky v případě, že mělo dojít k odhlášení časopisu osobě, která již není vůbec členem Junáka. (nasazeno: 24.1.2012)

TR5581] Opraven problém se zobrazováním neoprávněných řádků v exportu osob do PDF a XLSX (nasazeno: 24.1.2012)

TR5581] Vylepšeno a opraveno zobrazení sloupců s výstupními informacemi přesně dle dílčích oprávnění (pokud na položku nemá uživatel oprávnění zobrazuje se jasně vypadající text „—“). (nasazeno: 25.1.2012)

TR5585] Opraveno chybné zacházení se zprávami nepřiřazenými osobám, které nezmožňovalo v určitých případech odevzdat či zrušit odevzdání registrace jednotky. (nasazeno: 25.1.2012)

systémové úpravy:

[TR5401] Zprávy IZS byly rozděleny do skupin a ty je možné spravovat ve webové administraci skautISu. Při odpovídání na e-mailovou IZS se použije přednastavená adresa, která se může lišit od adresy, ze které byl e-mail doručen.

skautis/nove-verze/5-2-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)