Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-0

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:5-0 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 5.0.0) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: 22.11.2011 v 20.40 (obsahuje ImportSFN ver. 1.7.4343.35507) \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 5.0.0.35385**
 +
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +
 +====nové funkce:====
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR5252] Přehlednější odevzdávání registrace
 + ​(kontrola registrace jednotky)
 + - Při zakládání registrace na daný rok na jednotkách se zobrazuje DropDownList s výběrem roku (již se nezapisuje rok ručně číslem).
 + - Nově se zobrazuje legenda, vysvětlující,​ co znamená jaký typ registrační vady (legendu lze zobrazit/​skrýt tlačítkem "​Legenda"​).
 + - Pokud obsahuje registrace nějaké vady, je na to uživatel přehledně upozorněn a informován,​ že musí vady odstranit.
 + - Je-li registrace v pořádku, zobrazí se o tom informace a pokud neexistují žádné komentáře vad, nezobrazí se jejich prázdný přehled.
 + - V okamžiku odevzdání registrace se odešle zpráva IZS skautISu, která informuje nadřízenou jednotku o odevdzání registrace.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR5251] Seznamy osob s chybějícími kontakty při registraci
 + (při kontrole registrace pod tlačítkem pro "​komentář"​ je nově "​seznam osob")
 + - Pokud nemá požadované procento činovníků vyplněn hlavní telefon nebo e-mail, zobrazí se u daného upozornění v kontrole registrace odkaz na "​seznam osob".
 + - Seznam je možné zobrazit a proklikat se z něj přímo na karty kontaktů jednotlivých osob, kde je možné chybějící údaje doplnit či opravit.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR5250] Zasílání zpráv IZS informujících o odevzdání/​přijetí/​vrácení registrace
 + ​(automaticky při odevzdání/​převzetí/​vrácení)
 + - Při "​manipulaci"​ s registrací se odešlou zprávy skautISu informující jednotku případně nadřízenou jednotku.
 + - 1) odevzdání registrace nadřízené jednotce => zašle IZS nadřízené jednotce, aby věděla, že musí registraci projít a schválit či vrátit k doplnění
 + - 2) při převzetí nadřízenou jednotkou => zašle IZS podřizěné jednotce, že byla registrace úspěšně převzata a je v pořádku
 + - 3) při vrácení registrace podřízené jednotce k dopracování => zašle IZS podřízené jednotce, aby vyřešila potíže, které v registraci jsou
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR5254] Možnost odmítnutí časopisu pro rodiče mladších členů
 + ​(vedoucí oddílů | u oddílu na kartě "​Časopisy"​)
 + - Pokud si vedoucí oddílu nepřeje, aby rodičům mladším členům jeho oddílu (cca 2x ročně) přišel "​časopis pro rodiče",​ může to odmítnout.
 + - Odmítnutí zasílání časopisu pro rodiče je možné pouze pro všechny členy oddílu.
 + - Tyto speciální časopisy se zasílají zdarma jako "​speciální zásilka"​ a to jako součást běžně rozesílaných časopisů (ve stejné distribuci).
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR5242] Zadávání registračních poplatků za služby
 + ​(ústřední administrátor | při zakládání registrace na nový rok)
 + - Na ústředí je nově při zakládání nového registračního roku možné zadat poplatky k jednotlivým speciálním službám, které si členové platí v rámci registrace.
 + - Tímto typem poplatku v registraci je například platba za STS, kde je poplatek počítán za každé číslo registrovaného člena. U ostatních "​služeb z registrace"​ je to poplatek na řádně registrovaného člena, který si volitelnou službu zvolí.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR5243] Volba doplňkových služeb při registraci osob
 + (při registraci osob do registračních kategorií)
 + - V okamžiku, kdy je osoba registrována do požadované registrační kategorie (v řádném/​čestném členství) je možné zvolit navíc i "​doplňkovou službu z registrace"​ (pokud taková existuje; do budoucna to mohou být například plastové členské karty).
 + - Pokud je osoba v STS, automaticky má zaškrtnutou doplňkovou službu STS, kterou nemůže odebrat. Poplatky za ní se počítají speciálním principem, kdy je registrace vypočtena z každého čísla osoby v STS.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR5246] Přehled poplatků za doplňkové služby z registrace
 + ​(registrace jednotky > záložka "​Registrační kategorie"​)
 + - Protože v registraci mohou být i speciální doplňkové služby (STS a v budoucnu i další služby), na stránce se správou registračních kategorií je dostupná i tabulka s přehledem poplatků za doplňkové služby hrazené na ústředí v rámci registrace členů.
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR5244] Registrované osoby včetně částek za doplňkové služby
 + ​(registrace jednotky > záložka "​Registrované osoby"​)
 + - V přehledu registrovaných osob je u každé osoby vidět nejen registrační kategorie, ale i poplatky za zvolené doplňkové služby z registrace.
 + - Na této kartě je možné získat přehled o tom, kolik peněz je od koho potřeba vybrat a to jak celkovou částku, tak i dílčí informace o tom, kolik je základ registrace a kolik jsou další doplňkové služby.
 + - Seznam je možné využívat pro přehled při vybírání peněz od členů. Jsou zde mimo jiné vypočtené i poplatky za telefonní čísla osob v STS.
 +
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR5205] Ústřední admin STS může na kartě "​Telefonní čísla"​ zobrazit (prázdným hledáním) všechna telefonní čísla v STS. Zároveň může kromě jiných údajů hledat i podle telefonního čísla.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR5248] Registrační vady lze nově exportovat do CSV (místo původního TXT).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR5249] Po zaregistrování osob se zobrazí informační hláška, že byly osoby úspěšně registrovány.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR4951] Na kartách STS u osob a jednotek se zobrazuje, zda je využíván základní limit počtu čísel, nebo individuálně upravený. Zároveň je možné globálně nastavovat limity zvlášť pro hlasová a datová čísla nejen u osob, ale i u jednotek. A je možné rozesílat zásilky podle libovolných kombinací výchovných kategorií (při generování lze zaškrtat libovolně).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR4360] Tabulka s přehledem počtů registrovaných osob v jednotce obsahuje nový - zvýrazněný - řádek "​Řádných a čestných členů (bez hostů)",​ což odpovídá číslům, podle kterých se v Junáku rozdělují dotace.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR5245] Do odváděných částek registrace jednotky se započítávají i odvody za doplňkové služby z registrace - díky tomu jednotka ví, kolik má skutečně vybrat peněz a předat nadřízené jednotkce.
 +
 +====opravy:​====
 +<​faicon ​ fa fa-bug> [TR4149] Opraven problém s administrací limitů a správy typů tarifů ústředním adminem STS.
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR4066] Pokud se uživatel pokusí obnovením stránky provést duplicitní registraci osoby, zobrazí se informační hláška, že je již osoba registrována (a nedojde k zobrazení systémové chyby).
  
skautis/nove-verze/5-0.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)