Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:5-0

skautIS (verze 5.0.0)

do provozu nasazeno: 22.11.2011 v 20.40 (obsahuje ImportSFN ver. 1.7.4343.35507)
číslo verze: 5.0.0.35385

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR5252] Přehlednější odevzdávání registrace (kontrola registrace jednotky) - Při zakládání registrace na daný rok na jednotkách se zobrazuje DropDownList s výběrem roku (již se nezapisuje rok ručně číslem). - Nově se zobrazuje legenda, vysvětlující, co znamená jaký typ registrační vady (legendu lze zobrazit/skrýt tlačítkem „Legenda“). - Pokud obsahuje registrace nějaké vady, je na to uživatel přehledně upozorněn a informován, že musí vady odstranit. - Je-li registrace v pořádku, zobrazí se o tom informace a pokud neexistují žádné komentáře vad, nezobrazí se jejich prázdný přehled. - V okamžiku odevzdání registrace se odešle zpráva IZS skautISu, která informuje nadřízenou jednotku o odevdzání registrace.

[TR5251] Seznamy osob s chybějícími kontakty při registraci (při kontrole registrace pod tlačítkem pro „komentář“ je nově „seznam osob“) - Pokud nemá požadované procento činovníků vyplněn hlavní telefon nebo e-mail, zobrazí se u daného upozornění v kontrole registrace odkaz na „seznam osob“. - Seznam je možné zobrazit a proklikat se z něj přímo na karty kontaktů jednotlivých osob, kde je možné chybějící údaje doplnit či opravit.

[TR5250] Zasílání zpráv IZS informujících o odevzdání/přijetí/vrácení registrace (automaticky při odevzdání/převzetí/vrácení) - Při „manipulaci“ s registrací se odešlou zprávy skautISu informující jednotku případně nadřízenou jednotku. - 1) odevzdání registrace nadřízené jednotce ⇒ zašle IZS nadřízené jednotce, aby věděla, že musí registraci projít a schválit či vrátit k doplnění - 2) při převzetí nadřízenou jednotkou ⇒ zašle IZS podřizěné jednotce, že byla registrace úspěšně převzata a je v pořádku - 3) při vrácení registrace podřízené jednotce k dopracování ⇒ zašle IZS podřízené jednotce, aby vyřešila potíže, které v registraci jsou

[TR5254] Možnost odmítnutí časopisu pro rodiče mladších členů (vedoucí oddílů | u oddílu na kartě „Časopisy“) - Pokud si vedoucí oddílu nepřeje, aby rodičům mladším členům jeho oddílu (cca 2x ročně) přišel „časopis pro rodiče“, může to odmítnout. - Odmítnutí zasílání časopisu pro rodiče je možné pouze pro všechny členy oddílu. - Tyto speciální časopisy se zasílají zdarma jako „speciální zásilka“ a to jako součást běžně rozesílaných časopisů (ve stejné distribuci).

[TR5242] Zadávání registračních poplatků za služby (ústřední administrátor | při zakládání registrace na nový rok) - Na ústředí je nově při zakládání nového registračního roku možné zadat poplatky k jednotlivým speciálním službám, které si členové platí v rámci registrace. - Tímto typem poplatku v registraci je například platba za STS, kde je poplatek počítán za každé číslo registrovaného člena. U ostatních „služeb z registrace“ je to poplatek na řádně registrovaného člena, který si volitelnou službu zvolí.

[TR5243] Volba doplňkových služeb při registraci osob (při registraci osob do registračních kategorií) - V okamžiku, kdy je osoba registrována do požadované registrační kategorie (v řádném/čestném členství) je možné zvolit navíc i „doplňkovou službu z registrace“ (pokud taková existuje; do budoucna to mohou být například plastové členské karty). - Pokud je osoba v STS, automaticky má zaškrtnutou doplňkovou službu STS, kterou nemůže odebrat. Poplatky za ní se počítají speciálním principem, kdy je registrace vypočtena z každého čísla osoby v STS.

[TR5246] Přehled poplatků za doplňkové služby z registrace (registrace jednotky > záložka „Registrační kategorie“) - Protože v registraci mohou být i speciální doplňkové služby (STS a v budoucnu i další služby), na stránce se správou registračních kategorií je dostupná i tabulka s přehledem poplatků za doplňkové služby hrazené na ústředí v rámci registrace členů.

[TR5244] Registrované osoby včetně částek za doplňkové služby (registrace jednotky > záložka „Registrované osoby“) - V přehledu registrovaných osob je u každé osoby vidět nejen registrační kategorie, ale i poplatky za zvolené doplňkové služby z registrace. - Na této kartě je možné získat přehled o tom, kolik peněz je od koho potřeba vybrat a to jak celkovou částku, tak i dílčí informace o tom, kolik je základ registrace a kolik jsou další doplňkové služby. - Seznam je možné využívat pro přehled při vybírání peněz od členů. Jsou zde mimo jiné vypočtené i poplatky za telefonní čísla osob v STS.

vylepšení:

[TR5205] Ústřední admin STS může na kartě „Telefonní čísla“ zobrazit (prázdným hledáním) všechna telefonní čísla v STS. Zároveň může kromě jiných údajů hledat i podle telefonního čísla.

[TR5248] Registrační vady lze nově exportovat do CSV (místo původního TXT).

[TR5249] Po zaregistrování osob se zobrazí informační hláška, že byly osoby úspěšně registrovány.

[TR4951] Na kartách STS u osob a jednotek se zobrazuje, zda je využíván základní limit počtu čísel, nebo individuálně upravený. Zároveň je možné globálně nastavovat limity zvlášť pro hlasová a datová čísla nejen u osob, ale i u jednotek. A je možné rozesílat zásilky podle libovolných kombinací výchovných kategorií (při generování lze zaškrtat libovolně).

[TR4360] Tabulka s přehledem počtů registrovaných osob v jednotce obsahuje nový - zvýrazněný - řádek „Řádných a čestných členů (bez hostů)“, což odpovídá číslům, podle kterých se v Junáku rozdělují dotace.

[TR5245] Do odváděných částek registrace jednotky se započítávají i odvody za doplňkové služby z registrace - díky tomu jednotka ví, kolik má skutečně vybrat peněz a předat nadřízené jednotkce.

opravy:

[TR4149] Opraven problém s administrací limitů a správy typů tarifů ústředním adminem STS.

[TR4066] Pokud se uživatel pokusí obnovením stránky provést duplicitní registraci osoby, zobrazí se informační hláška, že je již osoba registrována (a nedojde k zobrazení systémové chyby).

skautis/nove-verze/5-0.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)