Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:4-7-1

skautIS (verze 4.7.1)

do provozu nasazeno: 30. 09. 2011 v 23:28
číslo verze: 4.7.1.38059

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR5049] Skutečnost táborů: Počty účastníků a jmenné seznamy (vedení táborů, pořádajících oddílů či střediska | menu „Akce > Tábory > konkrétní tábor > záložka Účastníci tábora“) - systém nově umožňuje vyplnit skutečné počty osobodnů a děťodnů (povinná část) - volitelně umožňuje vyplnit seznam účastníků (na základě původního předpokladu, i zcela nové osoby) a to včetně možnosti vyplnit, kolik dní osoby na táboře byly - pokud je vyplněn jmenný seznam skutečných účastníků tábora, systém automaticky vypočte počty účastníků dle kategorií i počty osobodnů a děťodnů

[TR5048] Skutečnost táborů: Celkové náklady a položkové údaje (vedení táborů, pořádajících oddílů či střediska | menu „Akce > Tábory > konkrétní tábor > záložka Účastníci tábora“) - skautIS umožňuje vyplnit celkové skutečné náklady tábora (povinná část) - volitelně je možné vyplnit položkově náklady a příjmy (v podobném rozsahu jako u předpokladu tábora) - pokud jsou náklady a příjmy vyplněny položkově, systém automaticky počítá celkové náklady tábora

[TR5050] Skutečnost táborů: Odevzdání skutečnosti (vedení táborů, pořádajících oddílů či střediska | menu „Akce > Tábory > konkrétní tábor > záložka Uzavření a odevzdání“) - jakmile jsou zadány údaje o skutečnosti tábora (účastníci a náklady/rozpočet), je potřeba skutečnost odevzdat - odevzdání označí tábor jako dokončený a kompletně zpracovaný (pak se již správně zobrazuje v celkových přehledech táborů jako s odevzdanou skutečností) - v případě potřeby je opět možné zrušit odevzdání skutečnosti a provést opravu (tuto funkci používejte opravdu jen v případě, kdy je to nutné)

[TR5051] Skutečnost táborů: Odevzdání skutečnosti (vedení táborů a nadřízené jednotky | menu „Akce > Tábory > tlačítko Přehled skutečnosti táborů (XLSX)“) - tlačítko zobrazí seznam všech táborů, které byly v letošním roce v dané jednotce (oblasti) pořádány a uvede u nich informace o skutečnosti (náklady, osobodny a děťodny) - v případě, že nějaký tábor dosud není odevzdán ve skutečnosti, upozorní na to v poznámce i podbarvením

[TR4158] STS: Přehled fakturací v daném měsíci (ústřední admin STS | Služby > STS: Ústředí > záložka Faktury > tlačítko Přehled faktur) - na dané stránce je vidět sumární přehled fakturací v jednotlivých měsících - lze exportovat detailní seznam vystavených faktur, částek, fakturačních osob, účastníků STS a telefonních čísel

[TR4908] Faktura za STS (každému účastníkovi pomocí zprávy IZS a u jeho čísel ve fakturaci) - každému účastníkovi jednou měsíčně přijde v PDF faktura, která obsahuje útraty a poplatky za jednotlivá telefonní čísla účastníka. - zpráva s fakturou obsahuje i přímo v textu informace o faktuře a jak ji uhradit (platební údaje). - faktura je navíc stále dostupná přímo ve skautISu, odkud si ji uživatel může kdykoliv znovu zobrazit / stáhnout.

[TR4150] Základní vyúčtování služeb STS (každý účastník STS | Moje STS > záložka Fakturace > výběr požadované faktury) - na uvedeném detailu faktury je možné si prohlédnout, kdy a na jaké částky byla faktura za služby STS vystavena. - pokud má účastník více čísel v STS, u uvidí na faktuře zvlášť částky za služby pro jednotlivá čísla + řádky s platbami za další služby. - kdykoliv je možné si na této stránce znovu zobrazit PDF fakturu, na jejímž základě má být STS za daný měsíc uhrazena.

[TR4150] Zobrazení detailního vyúčtování (každý účastník STS | Moje STS > záložka Fakturace > výběr požadované faktury > odkaz „Zobrazit detaily“ u požadovaného čísla) - zde si účastník může prohlédnout všechny podstatné informace o volání na daném čísle v daném měsící. - stránka zobrazuje informace o provolání volných minut a jejich převodech do dalšího měsíce - v tabulce jsou zobrazeny detailní výpisy volání, SMS, MMS, používání internetu apod. U služeb volání a psaní zpráv se kromě telefonních čísel zobrazují i jména osob, pokud jsou také v STS (lze si tak snadno ověřit volání a používání služeb STS v daném měsíci).

vylepšení:

[TR5047] V táborech se zobrazují různé informační zprávy o tom, kde a jak vyplňovat skutečnost táborů, že je skutečnost možné vyplnit apod.

[TR5113] Doplněny ikony kontaktů „fax“ a „datová schránka“.

opravy:

[TR5065] Na záložce základních údajů osoby se nezobrazuje název položky „škola“, pokud není potřeba (pro zobrazení ve Skautském adresáři)

[TR5096] Do objednávkového formuláře „TM Dohoda o převodu“ se již správně do poznámky vkládá služba IMD, pokud ji uživatel vyžaduje.

[TR5112] Pokud osoba nemá vyplněnou adresu bydliště a doplní ji až v době žádosti o vstup do STS, správně se vloží adresa i do potřebných formulářů.

[TR5142] Opravena chyba, která znemožňovala odevzdání skutečnosti tábora vedoucímu/adminovi oddílu (nasazeno 4.10.2011)

systémové úpravy:

[TR5083] Admin STS může v ručních změnách údajů o číslech měnit i držitele a vztah k plátci čísla u telefonních čísel, která jsou dalšími čísly dané osoby.

[TR4154] Načítání a zpracování dat a fakturací od T-Mobile (ze SFN) do skautISu (zajišťuje získání detailních dat o volání, službách, útratách, založení faktur, přidání speciálních poplatků Junáka apod.)

[TR5058] WinForms aplikace zajišťující načtení dat z lokální databáze T-Mobile (SFN) a uložení dat do skautISu.

[TR4150] Správa načtených faktur za STS s možností rozesílat faktury, přidávat do nich další speciální položky, znovu generovat či stornovat faktury.

[TR4155] Import bankovních výpisů (ve formátu ABO; přípona GPC), který spáruje faktury a již provedené platby (označí faktury, které jsou již uhrazeny).

skautis/nove-verze/4-7-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)