Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:4-6

skautIS (verze 4.6.0)

do provozu nasazeno: 20. 9. 2011 v 00:18
číslo verze: 4.6.0

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR5031] Uvádění držitele dalších telefonních čísel (objednávka dalšího telefonního čísla > krok 3: výběr služeb) - u objednávek druhého a dalšího čísla je povinně nutné uvádět, kdo je držitelem tohoto dalšího čísla a v jakém vztahu je tato osoba k osobě, které je v STS - u hlasových čísel se uvádí jméno osoby a vztah k ní, u datových se uvádí textové využití tohoto čísla - po schválení čísla v STS se číslo přidá do kontaktů osoby a v poznámce je uvedeno, komu číslo patří a jaký je k němu vztah dané osoby v Junáku

[TR4137] Záložka STS u osoby (v detailu osoby > karta STS) - nová záložka STS umožňuje přístup k informacím o nastavení služeb STS dané osoby - věcně odpovídá stránkce službám dostupným v menu „Moje > Moje STS“ či „Služby > STS: Moje služby“

[TR4137] Záložka STS u jednotek (v detailu OJ > karta STS) - záložka STS zpřístupňuje informace o STS dané organizační jednotky - funkčně odpovídá stránkce službám dostupným v menu „Služby > STS: Moje jednotka“

[TR4144] Změna pověřené osoby STS dané jednotky (dostupné vedoucímu/adminu OJ | Služby > STS: Moje jednotka > záložka: Přihláška jednotka > odkaz: Změnit > tlačítko: Změnit PO) - Vedoucí/administrátor jednotky díky této nové funkci může požádat o provedení změny pověřené osoby STS dané jednotky. - O této žádosti jsou informovány všechny zúčastněné strany pomocí IZS zprávy skautISu. - Žádost čeká na schválení ústředním administrátorem STS. Pokud je žádost schválena, dojde ke změně PO dané jednotky, příslušných oprávnění a všichni jsou o věci informováni zprávami. [TR4902] IZS zpráva informující o podání požadavku o změnu PO jednotky na novou osobu. [TR4903] IZS zpráva informující o schválení/zamítnutí nové PO jednotky.

[TR4146] Převod osoby pod jinou OJ (sama osoba | „Moje > Moje STS > záložka Smlouva > tlačítko Převod do jiné OJ“) - Na této stránce je možné požádat o převod osoby pod jinou OJ, která je v STS také zařazena. Žádost může podat osoba sama za sebe. - Převod osoby do jiné OJ musí schválit PO původní i nové jednotky. Pokud kdokoliv převod zamítne, nedojde k němu. Taktéž není možné převést žádost v případě, že nová OJ dosud není v STS přihlášena. Převáděná osoba nesmí být sama PO jednotky (ani nesmí mít tuto roli). - Převod nakonec musí schválit i ústřední administrátor STS. Bez jeho vědomí není možné převádět účastníky STS mezi jednotkami (jde o opratření, které má zabránit nesmyslnému přecházení osob mezi jednotkami v STS).

[TR4146] Převod osoby pod jinou OJ (prostřednictvím PO) (PO dané jednotky | „Služby > STS: Moje jednotka > záložka Žádosti o převod > tlačítko Žádost o převod“) - Pokud chce přejít do OJ v nové jednotce nějaká osoba, může požádat PO této jednotky, aby ji do jednotky převedla. Podmínkou pro takový převod je existence nějakého členství, nebo podřízenost členství osoby této jednotce. - Pro takovýto převod je nutné dodat PO nové jednotky osobní bezpečnostní kód, aby byl převod možný. - Následně musí převod osoby schválit PO nové i původní osoby. O všech krocích jsou osoby informovány zprávami IZS. - Převod nakonec musí schválit i ústřední administrátor STS. Bez jeho vědomí není možné převádět účastníky STS mezi jednotkami (jde o opratření, které má zabránit nesmyslnému přecházení osob mezi jednotkami v STS).

[TR4963] Příznak „STS“ u kontaktů osob i jednotek se nastavuje automaticky (kontakty osob a jednotek) - Se spuštěním modulu STS došlo k tomu, že příznaky, zda je číslo vedeno v STS mění sám skautIS. - Uživatelé nemají oprávnění odebírat ze svých kontaktů čísla, která jsou vedena v STS a nemohou manipulovat ani s příznakem „STS“. - Pokud do kontaktů osoby nebo jednotky je přidáno číslo, které je vedeno v STS, automaticky se označí tímto příznakem. - Editovat příznak STS mohou jen speciální ústřední role.

[TR4147] Žádost o blokování SIM karty v STS (osoba sama, PO či ADMIN-STS | „detail telefonního čísla > Blokovat SIM“) - Ve skautISu je uveden postup, jak blokovat SIM kartu v případě krádeže či ztráty. V případě blokace a požadavku na objednání nové SIM z důvodu krádeže je možné vložit i policejní protokol o krádeži a tím zajistit, že bude vydání nové SIM karty bezplatné. - Pokud na vydání nové SIM karty spěcháte, doporučujeme (v souladu s pokyny uvedenými ve skautISu) navštívit pobočku T-Mobile, kde vám po prokázání se bezpečnostním kódem telefonního čísla v STS rovnou vydají novou SIM kartu se stejním číslem. - Po obdržení nové SIM karty je nutné tuto informaci do skautISu ve spolupráci s ústředním administrátorem STS zadat.

[TR4823], [TR4876], [TR4824] Skautský adresář: hledání (každý člen Junáka | „Menu Osoby > Skautský adresář“) - Zbrusu nová funkce umožňuje vyhledávat členy Junáka bez ohledu na oprávnění, ale jen v údají, které o sobě členové sami do tohoto adresáře zveřejní. Adresář je dostupný pouze členům Junáka (ověřuje se platné členství!) - Aby bylo zamezeno zneužití údajů, je uvedeno upozornění, které informuje o možnostech využití a hlavně systém uplatňuje počítání nalezených kontaktů. Uplatňují se týdenní a roční limity. Po překročení těchto limitů dochází k omezení možnosti hledání. - V případě blížícího se dosažení ročního limitu je o této skutečnosti osoba informována zprávou IZS skautISu. Stejně tak po dosažení celkového limitu a zablokování možnosti v adresáři hledat. - V opodstatněných případech je možné požádat administrátory skautISu o vynulování limitu pro hledání. - Po nalezení osob odpovídajících hledacím kritériím je možné si zobrazit detail osoby. Zde jsou zobrazeny pouze údaje, které má osoba zveřejněna do skautského adresáře. V případě, že má uživatel oprávnění vyšší roli, navíc se mu zobrazí i údaje, na které má nárok ze své role, ve které nyní pracuje.

[TR4821] Skautská adresář: označování kontaktů ke zveřejnění (sama osoba | „detailní informace o osobě > tlačítko pro zveřejnění nebo příznak u kontaktů“) - V rámci nové funkčnosti „Skautský adresář“ může každá osoba v Junáku označit různé kontakty a údaje evidované ve skautISu, jako vyhledatelné ve „Skautském adresáři“ - Ve skautském adresáři mohou být pouze osoby starší 15 let (mladší členové se do adresáře nemohou zařadit). Stejně tak platí, že se (až na výjimky) do adresáře může přidat jen sama osoba a nemůže ji do něj přidat např. vedoucí oddílu!

[TR4822] Skautská adresář: kontrolní pohled na zveřejněné údaje osoby (sama osoba | „detailní informace o osobě > karta Náhled údajů v adresáři“) - Všechny údaje, které o sobě má osoba zveřejněné ve „Skautském adresáři“ jsou označeny ikonkou nebo příznakem. - Navíc je možné si souhrnně všechny zveřejněné údaje prohlédnou na kartě „Náhled údajů v adresáři“ u své osoby. Zde je uvedena i informace o významu adresáře a že k údajům mají jen registrovaní členové Junáka a nikdo jiný!

vylepšení:

[TR [TR4978] Při přepnutí role již nedochází ke návratu na úvodní stránku (pokud to nová role umožňuje, uživatel zůstane na stejné stránce)

[TR [TR4984] V tabulce s výsledkem hledání osob se nově zobrazuje i ev. číslo a název jednotky, ve které má osoba daný tym členství (je tak mimo jiné hned patrné, proč se některé osoby vypisují jako několik záznamů)

[TR [TR5032] Přejmenován stav „vše“ ve filtru hledání táborů na „všechny nezrušené“ (což je výstižnější a objasňuje to, proč se nezobrazují v tomto výpise zrušené tábory).

[TR [TR5027] Ve formulářích TM se již nezobrazují přezdívky osoby, ale jen civilní jména.

[TR [TR4999] Do STS se může přihlásit i osoba, která nemá žádnou roli, ale je členem dané jednotky, které v STS již je. Stejně tak při práci v jiné roli, než je domovská jednotka STS se automatick služby v Moje STS správně zobrazují a nabízejí (toto se nevztahuje na speciální role ústředí).

[TR [TR4968] Doplněn nový stav „Kontrola nascanované dohody o převodu“ při práci s STS, který informuje o tom, že byla vložena nascanovaná dohoda o převodu smluv T-Mobile a nyní se šeká na kontrolu správnosti tohoto scanu před tím, než bude odeslán ke zpracování na T-Mobile.

[TR [TR4987] U čísel fakturovaných přímo OJ se v detailu čísla u fakturační adresy zobrazuje i název OJ, aby bylo patrné, že bude fakturováno jednotce a ne osobě (která číslo případně může využívat).

[TR [TR5033] V detailu čísla v STS se vlastník (jméno osoby) zobrazuje jako odkaz na detail dané osoby (následně se uplatňují standardní oprávnění pro zobrazení detailu osoby).

[TR [TR4983] V ústřední administraci STS jsou přihlášky OJ do STS řazeny podle ev. čísel jednotek.

[TR [TR4997] V detailu čísla STS se zobrazuje datum konce závazku smlouvy u T-Mobile (v případě, že závazek u čísla není, je uvedeno „bez závazku“).

[TR [TR4995] Doplněna validační hláška upozorňující na skutečnost, že dané číslo je již do STS zařazeno, nebo se nachází v procedu převodu. A logicky tedy nelze žádat znovu o jeho zařazení.

[TR [TR5035] Doplněna nápověda k tomu, jak hledat PO při podávání přihlášky OJ do STS. Smlouvy již nejsou psány celé tučným písmem.

[TR [TR5016] Do všech relevatních zpráv IZS k modulu STS byly doplněny do předmětů telefonní čísla a jména vlastníků čísel.

opravy:

[TR5046] V detailu čísla STS se správně zobrazuje nastavení všech doplňkových služeb (včetně těch, které obsahují textové možnosti, např. registr / hlasová schránka).

[TR5054] Opraveno padání stránky „Moje STS“ (osobám, kterých se problém týkal).

[TR4969] Odstraněn problém v nemožnosti editovat služby STS v případě, že jde o službu, která již aktuálně není nabízena.

[TR5052] Opravena chyba v zadávání a editaci zaměření jednotek.

systémové úpravy:

[TR4398] Přidána možnost odstranit jediný „časopis / zásilku“ z připravené rozesílky časopisů.

[TR5041] Nová možnost posílat speciální zásilky i jednotkám, které nemají nějaký typ zaměření (např. jen těm, které nejsou vodní).

[TR5038], [TR5030] Pomocí dávky se rozesílají i IZS s automatickou změnou časopisu.

[TR5012] Systém již blokuje generování „prázdných“ požadavků na změny STS a byly zkontrolovány i všechny rozpracované původní objednávky, které tuto chybu mohly způsobovat.

[TR5043] Při změnách služeb STS se zachovává datum platnosti závazku HIT (pokud u čísla existuje).

[TR5001] Administrátor STS může provádět změny fakturačních adres osob (na kartě „Smlouva“ daného účastníka STS, případně pomocí tlačítka „Upravit adresu“ v detailu čísla).

[TR4996] Doplněno hledání podle telefonního čísla v ústřední administraci STS.

[TR4997] Ústřední admin STS může provádat úpravy služeb, aniž by došlo k zaslání požadavku na provedení změny na TM. Funkce slouží k úpravám nastavení služeb v případě, že TM zamítne nějakou změnu, nebo provede nějakou další změnu nad rámec požadavku (je-li ve prospěch uživatele).

[TR4995] Rozšířen obecný systém validačních hlášek, aby mohly obsahovat i dynamické hodnoty vkládané ze systému.

skautis/nove-verze/4-6.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)