Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:4-4

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
skautis:nove-verze:4-4 [12.03.2018 09:34]
david322 vytvořeno
skautis:nove-verze:4-4 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 9: Řádek 9:
  
 ====nové funkce:==== ====nové funkce:====
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4791] ​'''​Mobilní přihlašování,​ registrace a změna hesla'''​+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4791] Mobilní přihlašování,​ registrace a změna hesla
  ​(https://​is.skaut.cz/​Login/​m)  ​(https://​is.skaut.cz/​Login/​m)
  - nově je pro všechny vzdálené aplikace (případně i samotný skautIS) k dispozici mobilní přihlašovací stránka a také stránka pro registraci nového uživatele a změna hesla  - nově je pro všechny vzdálené aplikace (případně i samotný skautIS) k dispozici mobilní přihlašovací stránka a také stránka pro registraci nového uživatele a změna hesla
Řádek 16: Řádek 16:
  - v e-mailech s informacemi pro změnu zapomenutého heslo nově chodí odkaz na klasickou i mobilní stránku  - v e-mailech s informacemi pro změnu zapomenutého heslo nově chodí odkaz na klasickou i mobilní stránku
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4653] ​'''​Modul Hodnocení kvality jednotek'''​+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4653] Modul Hodnocení kvality jednotek
  ​(nové menu: Kvalita)  ​(nové menu: Kvalita)
  - ve skautISu je nyní dostupný nový modul pro Hodnocení kvality - 1. část jednotky  - ve skautISu je nyní dostupný nový modul pro Hodnocení kvality - 1. část jednotky
  - modul je zatím určen pro interní testování a tým hodnocení kvality nejprve modul naplní kritérii, na jejichž základě bude možné cvičné hodnocení provádět  - modul je zatím určen pro interní testování a tým hodnocení kvality nejprve modul naplní kritérii, na jejichž základě bude možné cvičné hodnocení provádět
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4659] ​'''​Vyplnění hodnocení kvality'''​+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4659] Vyplnění hodnocení kvality
  ​(nové menu: Kvalita > Jednotky > tlačítko "Nové hodnocení"​)  ​(nové menu: Kvalita > Jednotky > tlačítko "Nové hodnocení"​)
  - osoby v oprávnění "​Vedoucí/​administrátor jednotky"​ může založit pro každý rok jedno hodnocení kvality této jednotky a to následně odevzdat  - osoby v oprávnění "​Vedoucí/​administrátor jednotky"​ může založit pro každý rok jedno hodnocení kvality této jednotky a to následně odevzdat
Řádek 30: Řádek 30:
  - podobně jako u registrace či sněmů je možné uzavřené hodnocení opět otevřít a provést v něm ještě opravy (pokud by je jednotka dodatečně objevila)  - podobně jako u registrace či sněmů je možné uzavřené hodnocení opět otevřít a provést v něm ještě opravy (pokud by je jednotka dodatečně objevila)
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4658] ​'''​Vyhledání a zobrazení hodnocení kvality'''​+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4658] Vyhledání a zobrazení hodnocení kvality
  ​(nové menu: Kvalita > Jednotky > fitr hledání)  ​(nové menu: Kvalita > Jednotky > fitr hledání)
  - uživatelé s oprávněním editovat či zobrazovat HK mohou pomocí různých filtrů hledat a zobrazovat přehledy, případně i detailní hodnocení kvality  - uživatelé s oprávněním editovat či zobrazovat HK mohou pomocí různých filtrů hledat a zobrazovat přehledy, případně i detailní hodnocení kvality
Řádek 36: Řádek 36:
  - po vyhledání se zobrazí přehledová tabulka s jednotkami a jejich hodnoceními a také statistika s počty jednotek, stavy jejich HK apod.  - po vyhledání se zobrazí přehledová tabulka s jednotkami a jejich hodnoceními a také statistika s počty jednotek, stavy jejich HK apod.
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4655] ​'''​Administrace hodnocení kvality'''​+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4655] Administrace hodnocení kvality
  ​(nové menu: Kvalita > Administrace;​ dostupné jen rolím administrátorů HK na ústředí)  ​(nové menu: Kvalita > Administrace;​ dostupné jen rolím administrátorů HK na ústředí)
  - pomocí tlačítka "​Přidat"​ lze přidávat nové sady hodnotících kritérií pro jednotlivé "​podtypy"​ => jednotky a následně kompletně spravovat veškerá hodnocení kvality, nastavovat váhy kritérií, popisky a poznámky apod.  - pomocí tlačítka "​Přidat"​ lze přidávat nové sady hodnotících kritérií pro jednotlivé "​podtypy"​ => jednotky a následně kompletně spravovat veškerá hodnocení kvality, nastavovat váhy kritérií, popisky a poznámky apod.
Řádek 42: Řádek 42:
  - správa již existujících hodnocení kritérií se provádí pomocí seznamu pod tlačítkem pro přidání nového "​podtypu"​  - správa již existujících hodnocení kritérií se provádí pomocí seznamu pod tlačítkem pro přidání nového "​podtypu"​
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4669] ​'''​'​Definování hladin úspěšnosti'''​+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4669] '​Definování hladin úspěšnosti
  ​(Kvalita > Administrace > zvolený podtyp > Hladiny úspěšnosti)  ​(Kvalita > Administrace > zvolený podtyp > Hladiny úspěšnosti)
  - lze definovat a upravovat libovolný počet hladin úspěšnosti,​ které jsou určovány na základě celkových vypočtených interních vah kritérií  - lze definovat a upravovat libovolný počet hladin úspěšnosti,​ které jsou určovány na základě celkových vypočtených interních vah kritérií
  - hladiny jsou vázázny na konkrétní verzi hodnocení kvality a lze tedy pro každou verzi mít jinak definované hladiny  - hladiny jsou vázázny na konkrétní verzi hodnocení kvality a lze tedy pro každou verzi mít jinak definované hladiny
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4135] (beta 0) '''​Nová menu pro STS'''​+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4135] (beta 0) Nová menu pro STS
  ​(nové menu: Služby)  ​(nové menu: Služby)
  - nově je ve skautISu dostupné menu "​Služby",​ které poskytuje nejrůznější služby jednotkám a členům Junáka; v první fázi půjde o služby Skautské telefonní sítě (STS)  - nově je ve skautISu dostupné menu "​Služby",​ které poskytuje nejrůznější služby jednotkám a členům Junáka; v první fázi půjde o služby Skautské telefonní sítě (STS)
Řádek 54: Řádek 54:
  
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4139] (beta 0) '''​Přihlášení OJ do STS'''​+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4139] (beta 0) Přihlášení OJ do STS
  ​(Služby > STS: Moje jednotka > tlačítko Přihlásit)  ​(Služby > STS: Moje jednotka > tlačítko Přihlásit)
  - uživatel v roli "​Vedoucí/​administrátor OJ" může na této stránce přihlásit svou jednotku do STS  - uživatel v roli "​Vedoucí/​administrátor OJ" může na této stránce přihlásit svou jednotku do STS
Řádek 63: Řádek 63:
  
  
-<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4139] (beta 0) '''​Schvalování přihlášek OJ do STS'''​+<faicon fa fa-plus-square fa-blue> [TR4139] (beta 0) Schvalování přihlášek OJ do STS
  ​(Služby > STS: )Středí > tlačítko Přihlásit;​ dostupné jen ústřednímu správci STS)  ​(Služby > STS: )Středí > tlačítko Přihlásit;​ dostupné jen ústřednímu správci STS)
  - oprávněný uživatel na této stránce vidí seznam čekajících žádostí OJ o přihlášení do STS a může je schvalovat/​zamítat a případně i upravovat (měnit PO apod.)  - oprávněný uživatel na této stránce vidí seznam čekajících žádostí OJ o přihlášení do STS a může je schvalovat/​zamítat a případně i upravovat (měnit PO apod.)
Řádek 76: Řádek 76:
  
 ====systémová úprava:​==== ====systémová úprava:​====
-  * [TR4789] Vytvořena nová webová funkce, která umožňuje hledat v registru OJ pomocí společného hledacího pole; v takovém případě je prohledáváno podle názvu, místa působení, IČ a evidenční číslo. ''​WS OrganizationUnit > UnitAllRegistryBasic''​ +<faicon fa fa-cogs> ​[TR4789] Vytvořena nová webová funkce, která umožňuje hledat v registru OJ pomocí společného hledacího pole; v takovém případě je prohledáváno podle názvu, místa působení, IČ a evidenční číslo. ''​WS OrganizationUnit > UnitAllRegistryBasic''​ 
-  ​* ​[TR4653] Vznikly nové webové služby Reports (generování všech typů sestav skautISu; jsou evidovány v RE_Report) a Evaluation (služba s funkcemi pro Hodnocení kvality). + 
-  ​* ​[TR4670] Pro jednodušší vyhledávání a práci s přehledy hodnocení kvality se na pozadí vypočítávají a cachují celková a dílčí hodnocení odevzdaných záznamů HK. +<faicon fa fa-cogs> ​[TR4653] Vznikly nové webové služby Reports (generování všech typů sestav skautISu; jsou evidovány v RE_Report) a Evaluation (služba s funkcemi pro Hodnocení kvality). 
-  ​* ​[TR4810] Umožněno vypínat/​zapínat modul STS ve skautISu přímo nastavením v konfiguraci skautISu. + 
-  ​* ​[TR4136] (beta 0) Administrátorům STS na ústředí je dostupné menu Administrace > STS pro správu různých parametrů STS.+<faicon fa fa-cogs> ​[TR4670] Pro jednodušší vyhledávání a práci s přehledy hodnocení kvality se na pozadí vypočítávají a cachují celková a dílčí hodnocení odevzdaných záznamů HK. 
 + 
 +<faicon fa fa-cogs> ​[TR4810] Umožněno vypínat/​zapínat modul STS ve skautISu přímo nastavením v konfiguraci skautISu. 
 + 
 +<faicon fa fa-cogs> ​[TR4136] (beta 0) Administrátorům STS na ústředí je dostupné menu Administrace > STS pro správu různých parametrů STS.
  
skautis/nove-verze/4-4.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)