Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:4-2-1

skautIS (verze 4.2.1)

do provozu nasazeno: 1.5.2011 v 23.15
číslo verze: 4.2.1.37182

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR4272] Založení/editace hlášenky tábora (modul Akce > Tábory > Založit tábor (nebo vyhledat tábora); dostupné pro role vedoucí/administrátor oddílu a vyšší) - umožňuje založit osobě hlášenku tábora se všemi náležitostmi - při zadávání/editaci základních údajů prostředí pomáhá s vyplněním údajů, povinné údaje jsou označeny a povinné položky se mění dle voleb v hlašence [TR4441], [TR4442], [TR4443] - pořadatelem tábora je vždy středisko, ale lze snadno uvést oddíly, které se tábora účastní a to včetně případného oddílu z cizího střediska [TR4531] - při zadávání „vedení“ tábora dochází k automatickému testování povinné kvalifikace pro jednotlivé funkce. V případě nedostatečné kvalifikace je na to uživatel upozorněn a může tak zkontrolovat, zda nemá osoba omylem opomenuto zadání kvalifikace do skautISu, případně pokud skutečně kvalifikaci nemá, tak uvést zdůvodnění do poznámky. [TR4444] - zadávání počtu tábořících je možné buď jednoduše vyplněním počtů, nebo je možné vybírat osoby přímo jmenným seznamem [TR4444] - tabulka s jmenným seznamem tábořících zobrazuje všechny potřebné údaje pro vedení tábora, takže si ji lze snadno zkopírovat do schránky a pracovat s ní třeba v Excelu - v přehledu počtu tábořících se automaticky počítají osobo a děťodny - rozpočet tábora umožňuje kromě běžných položek zadat i speciální výdajové a příjmové položky. Navíc se vždy u údajů vypočítávání výdaje a příjmy na jednu osobu a den i na jednu osobu, což může pomoci při dělání si obrázku o potřebách tábora. [TR4446]

[TR4448] Export táborové hlášenky do Excelu (XLSX) (modul Akce > Tábory > konkrétní tábor > základní údaje > tlačítko „Hlášenka (XLSX)“) - po vyplnění on-line elektronické hlášenky lze jediním kliknutím celou hlášenku získat i v Excelovské podobě, která obsahuje přehledně všechny potřebné údaje - tato podoba zachycuje všechny údaje v dosud známé podobě, je možné ji tisknout, posílat e-mailem a pracovat s touto podobou na jednáních SRJ případně ji mít fyzicky na táboře

[TR4387] Odevzdání a schválení táborové hlášenky (modul Akce > Tábory > konkrétní tábor > Uzavření a odevzdání) - vytvořenou hlášenku může odevzdat vedoucí oddílu/tábora/střediska. Následně ji schvaluje schvaluje SRJ (včetně zadání data schválení tábora radou). - pokud se vedoucí splete, má možnost opět hlášenku sám otevřít a provést její editaci. - vždy při provedení odevzdání nebo schválení tábora odchází zpráva skautISu patřičným osobám (vedení tábora a střediska), informující o daném stavu tábora.

[TR4389] Přehled táborů pro střediska a VOJ (modul Akce > Tábory > tlačítko „Přehled hlášenek (XLSX)“; dostupné vedoucímu/administrátoru středisek a VOJ) - umožňuje exportovat zobrazený seznam táborů v Excelové přehledové tabulce - jde o sumární přehled předpokladů táborů jak byly dosud známy - export navíc obsahuje sumární řádek, kde jsou vidět počty táborů, celkových děťodnů a osobodnů

[TR4555] Zaslání odznámení o zadán všech táborů střediska (modul Akce > Tábory > tlačítko „Odeslat zprávu o táborech VOJ“; dostupné pro roli „vedoucí/administrátor střediska“) - tato funkce umožňuje středisku odeslat na nadřízenou VOJ informaci o tom, že již řádně zadali a schválili ve skautISu všechny své tábory pro aktuální kalendářní rok - zpráva skautISu obsahuje informace o středisku a roku pořádání táborů a pak přehled základních údajů o jednotlivých táborech - na základě této zprávy již VOJ ví, že středisko má svou povinnost o zadávání táborů zřejmě splněnou a může si exportovat seznam táborů v přehledovém sumáři

[TR4388] Odstranění/zrušení tábora (modul Akce > Tábory > konkrétní tábor > tlačítko „Smazat“/„Zrušit“) - funkce umožňuje buď tábor úplně smazat (pokud dosud není hlášenka vůbec odevzdána) - nebo pouze oznámit zrušení pořádání tábora (a to v případě, kdy byla již hlášenka odevzdána, ale nakonec tábor neproběhl) - při rušení tábora je nutné uvést důvod tohoto kroku - o zrušení tábora odchází příslušným osobám zpráva skautISu

vylepšení:

[TR4559] U kvalifikací osoby se nyní vždy zobrazuje i sloupec „Platnost do“, neboť má svůj význam u záznamů s omezenou časovou platností.

[TR4559] Ve všech zprávách IZS (skautISu) se již nezobrazuje automatický pozdrav „S pozdravem, skautIS“

systémová úprava:

[TR4369] Vznikla nová serverová služba včetně administrace na webu skautISu umožňující automatické generování a rozesílku exportů partnerským organizacím, nebo na e-maily v Junáku.

[TR4370], [TR4368] skautIS umožňuje zasílat export kluboven v požadovaných formátech pro partnerský web kamchodit.cz a mapy.cz

skautis/nove-verze/4-2-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)