Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:4-0-1

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

skautis:nove-verze:4-0-1 [02.05.2018 14:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== skautIS (verze 4.0.1) ======
 +<faicon fa fa-calendar-check-o>​ do provozu nasazeno: 3.4.2011 v 23.58 \\
 +<faicon fa fa-code-fork>​ **číslo verze: 4.0.1.39315**
  
 +=== Význam ikon v change logu: ===
 +
 +// <faicon fa fa-plus-square fa-blue> Nově přidaná funkce <faicon fa fa-check-square fa-green>​ Vylepšení či změna funkčnosti <faicon fa fa-bug> Oprava chyby <faicon fa fa-exclamation-circle fa-red> Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) <faicon fa fa-question-circle fa-orange>​ Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) <faicon fa fa-info-circle fa-blue> Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce) //
 +
 +====nové funkce:====
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> ​ [TR4408] '''​Nové přihlašování'''​
 + ​(přihlášení do skautISu)
 + - v rámci zlepšování systému jsme přistoupili ke komplexní změně přihlašovací obrazovky
 + - nová přihlašovací stránka vypadá úplně jinak - přehledněji a účelněji - a navíc umožňuje externím aplikacím do levé části vkládat vlastní informace o webu/​aplikaci,​ do které uživatel bude pomocí skautIS přihlašovacích údajů přihlášen
 + - tu jedinou správnou přihlašovací stránku skautISu najdete VŽDY A JEN NA ADRESE https://​is.skaut.cz/​login/​ (pro testovací skautIS pak http://​test-is.skaut.cz/​login). Pokud by se nějaká jiná stránka tvářila jako přihlášení do skautISu tak do ní v žádném případě nezadávejte své přihlašovací údaje - šlo by o podvod!
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> ​ [TR4020] '''​Vlastní "​dovětky"​ u vybraných funkcí'''​
 + ​(Jednotka > Obsazení funkcí)
 + - u některých funkcí je možné nově doplnit vlastní dovětek. Např. existuje nová funkce "​Zpravodaj(ka) střediska",​ kde je možné doplnit libovolnou věc pro co (např. "​Zpravodaj(ka) střediska pro styk s veřejností"​)
 + - díky této nové funkci je možné doplňovat do skautISu atypické zpravodajské funkce
 + - i nadále ale zůstává, že nejprve byste měli zkusit vybrat existující funkci přímo z nabídky a teprve, pokud není požadovaná (ani podobná) k dispozici, je možné zvolit tuto obecnou a k ní doplnit dovětek
 +
 +<faicon fa fa-plus-square fa-blue> ​ [TR4335] '''​Hledání jednotek i podle počátku evidenčního čísla'''​
 + ​(modul Jednotky > Hledání)
 + - nově filtr ve vyhledávání jednotek obsahuje možnost hledání jednotek i podle pouhého začátku ev. čísla
 + - při zaškrtnutí této volby a zadání např. čísla 514 naleznete všechny jednotky v okrese č. 514 - Semily. ​
 + - funkce má význam určitě i při zobrazování všech podřízených jednotek střediska, neboť v tu chvíli se vám zobrazí středisko, oddíly, ale i podřízené družiny, pokud je v oddílech využíváte.
 +
 +====vylepšení:​====
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR4362] Seznam účastníků VSJ se všemi preferencemi se generuje v lepší podobě XLSX seznamu (každý účastník jen jednou, optimalizované sloupce, ...).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR4332] U osob zvolených na pozici delegáta vyššího sněmu nebo VSJ se již nezatrhává příznak, zda byl zvolen. Toto je označeno automaticky podle toho, zda získal alespoň jeden hlas. Automatický systém vyšších sněmů pak sám i nadále vybírá, kdo je delegátem a kdo jen náhradníkem na základě zadaných kvót u vyšších sněmů.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR4018] Komponenta obsahující seznamy s uváděním platnosti "od - do" zobrazuje sloupec "​do",​ jen když to má smysl, tedy při zobrazení historických dat. Toto vylepšení se projevilo na mnoha místech aplikace (Záložky jednotky: členství, podřízené jednotky, funkce, časopisy, bankovní účty, zaměření;​ Záložky osoby: časopisy, kvalifikace,​ členství, funkce).
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR4120] V registraci jednotek je na kartě "​Komentáře"​ nově zobrazován sloupec "Datum zadání",​ z něhož je poznat, kdy byl jaký komentář k registrační vadě zadán. Celá karta pak zobrazuje komentáře tak, jak byly v době zadávání - k danému roku registrace.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR4316] Na kartách "​Delegáti"​ a "​Všichni účastníci"​ u VSJ jsou v seznamech osob nově přímo dostupné odkazy "Zadat preference"​ s jejichž pomocí lze přejít na základě příslušného oprávnění KÚJ přímo do editace preference delegáta či jiného účastníka VSJ.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR4333] V přehledech (exportech),​ seznamu sněmů a také v názvu role účastníka VSJ bylo slovo "​ústřední"​ nahrazeno správným "​Valný sněm Junáka",​ případně zkratkou "​VSJ"​. V názvech sněmů pak bylo odstraněno duplicitní slovo "​sněm"​ za slovem "​Řádný / Mimořádný"​.
 +
 +<faicon fa fa-check-square fa-green>​ [TR4335] Prezenční listina sněmů je nyní dostupná nejen v PDF, ale nově i v editovatelné podobě v Excelu (XLSX - otevřený formát).
 +
 +====opravy:​====
 +<faicon fa fa-bug> [TR3953] Provedeny opravy v uvítacím balíčku (varovný pruh a zasílání nadřízenému).
 +
 +<faicon fa fa-bug> [TR4026] Na samostatné stránce "​Kandidovat"​ v modulu Akcí je již zobrazují veškeré funkce, na které lze kandidovat (i z vyšších sněmů). Navíc zde existuje filtr, který umožňuje vybrat, zda se mají zobrazit jen funkce v mé jednotce (dle aktuální role) nebo i ostatních jednotek.
skautis/nove-verze/4-0-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)