Nápověda

skautské on-line projekty

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


skautis:nove-verze:3-9-1

skautIS (verze 3.9.1)

do provozu nasazeno: 22. 03. 2011 v 00:45
číslo verze: 3.9.1.134 (mimořádná verze)

Význam ikon v change logu:

Nově přidaná funkce Vylepšení či změna funkčnosti Oprava chyby Upozornění (funkce zatím není veřejně dostupná) Testování (funkce může být změněna či v budoucnu odebrána) Informace o termínu (dodatečného nasazení této funkce)

nové funkce:

[TR4062] 'Export seznamu delegátů sněmu s kontakty' (Akce > příslušný sněm > Delegáti > tlačítko „Seznam delegátů s kontakty (XLSX)) - export v otevřeném formátu Excelu (XLSX - lze otevřít i v OpenOffice) obsahuje přehled všech delegátů daného sněmu, včetně kontaktů na ně (e-mail a telefon) - přehled je přehledně stránkován, aby byl použitelný pro tisk - přehled obsahuje všechny typy delegátů sněmu, kteří jsou odlišeni příznaky platný/náhradní/zrušený a je tedy možné si seznam dál vhodně filtrovat a upravovat

[TR4061] 'Export přehledu všech preferencí účastníků VSJ' (v rolích pro KÚJ: Akce > Valný sněm Junáka > záložka „Všichni účastníci“ > tlačítko „Všichni účastníci (XSLX)“) - export v otevřeném formátu Excelu (XLSX - lze otevřít i v OpenOffice) obsahuje seznam všech typů účastníků VSJ (nejen delegátů, ale i dalších zúčastněných osob) a jejich kompletní preference - seznam je v tabulkách včetně záklaví stránkován, aby bylo možné jej rozumně tisknout - seznam obsahuje jméno účastníka, e-mail a informace o všech jeho preferencích (příjezd, odjezd, ubytování na jednotlivé noci, všechna zvolená jídla)

[TR4287] 'Vedoucí/administrátor jednotky může odhlásit delegáta VSJ' (v roli „vedoucí/administrátor jednotk“: Akce > Valný sněm Junáka > karta „Účastníci z mé jednotky“) - nově může kromě změny preferencí daného delegáta také provézt odhlášení delegáta, na jeho místo nastoupí další zvolený náhradík - pokud takový existuje a má zaškrtnut příznak „zvolen“ - delegáta VSJ tedy může odhlásit z účasti: sám delegát, vedoucí/administrátor jednotky, za kterou byl zvolen, vedoucí/administrátor ústředí a kancelář ústředí Junáka

[TR4063] 'Možnost zaslání zprávy delegátům sněmů' (Akce > příslušný sněm > Delegáti > tlačítko „Zaslat zprávu delegátům“) - umožňuje poslat zprávu IZS (zobrazí se ve skautISu i přijde e-mailem) s libovolným textem a jednou libovolnou přílohou - při zasílání zprávy je možné volit, kterým typům delegátů se má zpráva poslat (platný/náhradní/zrušená = odhlášený) - tento způsob komunikace s delegáty je preferovaným a měl by být používán spíše, než zasílání e-mailů pomocí seznamu získaných e-mailových adres - funkce je dostupná pro všechny typy sněmů

[TR4058] 'Zadávání různých účastníků VSJ' (v rolích pro KÚJ: Akce > Valný sněm Junáka > záložka „Všichni účastníci“ > tlačítko „Přidat“) - přotože na VSJ nebudou účastníky pouze zvolení delegáti, ale i mnoho dalších typů účastníků, je díky této funkčnosti možné tyto další účastníky zadávat - lze zadat takového účastníka buď vyhledáním již existující osoby ve skautISu (to by mělo probíhat vždy jako první), případně, pokud osoba ještě ve skautISu není evidována, lze zadat její údaje - o nových (speciálních) účastnících se ve skautISu eviduje jen omezená sada údajů (jméno, příjmení, titul, poznámka, kontakt), ale jde o osoby, které lze později ve skautISu editovat a doplnit i o další údaje osob z karet „základní údaje“, „další údaje“ a „kontakty“ (tento princip bude v budoucnu použit i pro evidenci rodičů a dalších typů osob) - takto přidaného účastníka lze opět z účasti odebrat v kompletním přehledu všech účastníků VSJ (v tabulce v posledním sloupci tlačítko „smazat“) - pro jednotlivé typy účastníků lze na VSJ definovat různé typy ubytování, které jim lze v preferencích nastavovat

[TR4273] 'Speciální role pro externí aplikace' (Administrace > Externí aplikace | Administrace > Správa rolí) - nově lze vytvářet skryté volné skupiny, které lze přiřazovat externím aplikacím - na takovou roli je pak automaticky přihlašován uživatel, který se pomocí skautISu přihlašuje do dané externí aplikace - hlavní využití je např. pro jobs!, kde každý uživatel jobs! se stává automaticky členem této volné skupiny a může nahlížet na některé údaje ostatních členů skupiny (uživatelů jobs!), přestože z jiných rolí nemá na údaje přímo v prostředí skautISu oprávnění - zároveň vznikla nová funkce webových služeb GroupMemberApplication, která umožňuje externí aplikaci zařadit přihlášeného uživatele do obecné skupiny externí aplikace

vylepšení:

[TR4195] Doručené časopisy u osob jsou standardně řazeny sestupně dle data odeslání, což zvyšuje přehlednost a efektivitu.

[TR4334] Prezenční listina na všech sněmech je již správně řazena abecedně dle příjmení delegátů.

opravy:

[TR 3520] Odstraněna chyba v nemožnosti odstranit použitý termín schůzky v náborových údajích, pokud na něj jsou navázány náborové kategorie. Nyní dojde k zobrazení dotazu, zda opravdu chcete údaji i navázané informace skutečně odstranit.

[TR 4196] Opravena chyba, kdy i nescvhálení kandidáti byli automaticky vedeni jako účastníci sněmu. Opravena chyba v aplikaci i existující záznamy v databázi.

[TR 4315] Vyřešen problém s delegáty zvolenými na předchozím sněmu, po kterém následoval další řádný, na němž se však delegáti již znovu nevolili. Správně již zůstávají i nadále původní delegáti, mají své role účastníků a vedoucí/administrátoři jednotek, za které jsou zvoleni je vidí mezi účastníky VSJ.

systémové úpravy:

[TR4341] Informace o odhlášení delegáta VSJ se již neposílá statutárům Junáka, ale jen osobám v roli KÚJ.

[TR4331] Přidáno nové kritérium pro sestavování speciálních rozesílek k časopisům (možnost volby dle typu odebíraného časopisu).

[TR3458], [TR3910], [TR3460], [TR3461], [TR3990], [TR3976] Vyřešen problém s občasným padání některých operací nad kompletními rozesílkami časopisů do time-outů. Prodloužen časový limit pro tyto náročné operace pomocí konfiguračního parametru v DB skautISu.

[TR4273] Provedeny úpravy v systému rolí a oprávnění pro zajištění speciálních volných skupin a oprávnění pro externí aplikace (např. „uživatel jobs!“, který umožňuje nahlížet na údaje ostatních osob evidovaných ve skautISu a využívajících jobs!)

[TR4214] Vytvořena nová funkce WS EventAllPerson, která vrací obecně všechny akce, kterých se požadovaná osoba účastní(la). S tím souvisí i vznik nového oprávnění RPE (Read Person Events) - Číst údaje o účasti osoby na akcích, na které je funkce vázána.

[TR4179] Vytvořen nová funkce WS PersonAllPublic umožňující hledání osob - členů Junáka - v externích aplikacích (vrací jméno, příjmení a rok narození), přestože by standardně uživatel neměl oprávnění na nalezení žádné informace o osobě.

[TR4058] Vzniklo nové operávnění „Upravovat účastníky sněmu (ECPAR = Edit Congress PARticipants)“, které slouží pro editaci všech typů účatníků na VSJ. Oprávnění je přidáno pouze do příslušných rolí na ústředí Junáka.

skautis/nove-verze/3-9-1.txt · Poslední úprava: 02.05.2018 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)